Home

Nieuws 2076 x bekeken 2 reactieslaatste update:25 sep 2012

'Schade waterwinning veel hoger'

Wageningen – De vergoeding die boeren ontvangen voor schade aan hun gewassen als gevolg van grondwaterwinning, is veelal te laag. In hun kritiek op de schadeberekening krijgen boeren bijval van deskundigen. "De schade kan ruwweg tien keer hoger zijn dan vergoed wordt", zegt oud-Alterra-medewerker Jan van Bakel. "Het totale schadebedrag is dan 10 tot 20 miljoen euro per jaar."

Hydroloog Jaco van der Gaast, die dit bij onderzoeksinstituut Alterra aanhangig heeft gemaakt, is naar nu blijkt op straat gezet.
Wettelijk is bepaald dat de schade aan gewassen en gebouwen als gevolg van grondwateronttrekking door de veroorzaker volledig vergoed moet worden. De Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) is door de gezamenlijke provincies ingesteld om te adviseren bij de afhandeling van de schade. De commissie gebruikt voor de schadebepaling de zogenoemde TCGB-tabellen. Deze zijn in 1990 ontwikkeld. Deskundigen zeggen nu dat de berekening van schade onvoordelig uitpakt voor boeren.
Cees van den Akker, tot 2005 professor hydrologie aan de Technische Universiteit Delft deelt de kritiek op de schadeberekening en -vergoeding. ”De berekeningssys-tematiek met de TCGB-tabellen pakt ongunstig uit voor boeren.”
Hydroloog en oud-medewerker van Alterra Jaco van der Gaast wil niet alleen verouderde tabellen de schuld geven. ”Vooral de methodiek voor het vaststellen van de grondwaterstanddaling is niet juist.”                       Van der Gaast is via de rechter ontslagen bij Alterra. In een verzoekschrift aan de kantonrechter verbiedt Alterra Van der Gaast zijn bevindingen over onjuiste metingen van grondwaterstanden te publiceren. Het betreft een ”uitermate gevoelig onderwerp dat zou kunnen leiden tot vele en hoge schadeclaims van agrariërs” als blijkt dat de compensatievergoedingen op verkeerde gegevens zijn gebaseerd, aldus het verzoekschrift.

Laatste reacties

  • aarthamstra1


    De overheid laat weer eens zijn ware gezicht zien,
    +
    +

  • agratax2

    aarthamstra1. Niet alleen de overheid. Wat te denken van het zgn. >onafhankelijke< adviesbureau Alterra. Je eigen wetenschapper en onderzoeker ontslaan omdat hij de >waarheid< boven tafel wil halen. Weer eens duidelijk aangetoond 'Hoe onafhankelijk al de onderzoekers en adviseurs zijn'. Hun onafhankelijkheid en integriteit is duidelijk koopwaar geworden. In wat voor wereld leven we. Niet in een democratie het is meer een dictatuur van de macht (geld).

Of registreer je om te kunnen reageren.