Home

Nieuws

Rechter matigt dwangsom Vaex

Den Haag - Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat het ministerie een te hoge dwangsom heeft opgelegd aan varkensexportbedrijf Vaex. De minister wilde dat het bedrijf een boete van 5.000 euro per overtreding zou betalen, met een maximum van 25.000 euro. De rechter heeft dat omgezet in een boete van 3.000 euro per overtreding met een maximum van 15.000 euro.

De minister ging over tot bestuursrechtelijke handhaving nadat in 2010 bij verschillende transporten van het bedrijf onregelmatigheden waren geconstateerd. Zo zou de transporteur verzuimd hebben melding te maken van het overladen van varkens in Roemenië en bij een ander transport werd niet duidelijk of de dieren ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming waren aangekomen, zoals op de begeleidende papieren werd vermeld.

Advocaat Theo Linssen van het bedrijf had aangevoerd dat het niet passend is om een dwanmgsom op te leggen bij administratieve onvolkomenheden, die het gevolg zijn van onverwachte gebeurtenissen tijdens het transport. De rechter zegt echter dat ook onder dergelijke omstandigheden, de vervoerder verplicht is om zich aan de administratieve regels te houden.

Tegelijk vindt de rechter dat de geconstateerde overtredingen niet zwaar genoeg zijn om een dwangsom van 5.000 euro per gebeurtenis op te leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.