Home

Nieuws 10929 x bekeken 36 reacties

Rabo: prijsgolf treft veehouderij

Utrecht - De vlees- en zuivelsectoren worden hard geconfronteerd met hogere grondstoffenprijzen. Dat stelt de Rabobank in een visie op de ontwikkeling van de wereldvoedselprijzen.

Volgens een analyse van de bank raken de dierlijke sectoren klem door de hoge voerprijzen. Zij zullen ervoor kiezen vee af te stoten. Omdat het lang duurt voordat de veestapel weer op peil is, is de verwachting dat de consumentenprijzen voor vlees en zuivel langere tijd hoog zullen zijn.

Melkveehouders die niet in hun eigen voer voorzien, krijgen te maken met verminderde inkomsten. In de Europese varkenshouderij zal een versnelde sanering plaats hebben, die toch al stond te gebeuren door de invoering van strengere dierenwelzijns- en milieueisen.

De gestegen consumentenprijzen hebben effect op de consumptie van dierlijke eiwitten in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De voedselprijsindex van de wereldvoedselorganisatie FAO zal tot eind juni 2013 met 15 procent stijgen en daarmee uitkomen op een hoger niveau dan in 2008. In tegenstelling tot  2008, zullen de hogere prijzen nu niet leiden tot grote onrust, zoals in Noord-Afrika. Dat komt doordat consumenten een alternatief hebben, door de vleesconsumptie te verminderen en over te stappen op plantaardige eiwitten.

De hoge grondstoffenprijzen komen door de ergste droogte sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten en de watertekorten in Rusland en Zuid-Amerika.

De Rabobank gaat ervan uit dat de prijzen van granen en oliezaden - de grondstoffen voor de dierlijke productie - zeker de komende maanden nog op een hoog niveau blijven.

De voorraden graan en oliezaden zullen voor het derde achtereenvolgende jaar in omvang afnemen. Om de wereldwijde vraag te stoppen, zal de prijs echter nog verder moeten stijgen, zeggen de modellen van de bank. De voorspelde soja- en graanvoorraden zullen in het seizoen 2012/2013 dalen tot respectievelijk 73 en 51 dagen.

De bank ziet aankomen dat verschillende overheden maatregelen willen nemen om hun burgers te beschermen tegen hogere voedselprijzen. "Vrije markten raken uit het zicht, als de voedselprijzen aan de orde komen", aldus de bank.

Laatste reacties

 • zanden

  En zo metselen dus al die boeren die zo nodig een megastal moesten bouwen aan hun eigen financiële ondergang. Gefinancierd door de Rabobank. Schaalvergroting om dalende marges te compenseren is een achterhaald economisch concept. En al helemaal als zo’n schaalvergroting je verder afhankelijk maakt van toeleveranciers. Melkveehouders en varkensboeren die door hun megastal wandelen kunnen nu en in de toekomst zien dat deze schaalvergroting niet leidt tot lagere, maar hogere kosten. Na 2015 wordt dat alleen maar erger omdat dan ook de inkomsten omlaag gaan. Het quotum en de dierenrechten verdwijnen dan, maar wat de boeren en hun adviseurs in hun dadendrang vergaten is dat langs de Europese grenzen dan ook de importheffingen verdwijnen. Dan zijn de rapen helemaal gaar, want Nederland kan zonder bescherming en subsidies op de agrarische markten domweg niet concurreren.

 • martensDLD

  Een leuke maar kaude sanering,de komende tijd zal blijken wie er goed finacieel boert en manneger genoeg is om nog wat geld te verdienen!
  De nieuwe stallen zullen laten zien wie het goed en wie het heeft gedaan omdat de buurman ook nieuw heeft gebauwd,veel sucses

 • politiek

  VVD en PvdA waren tegen al die subsidies. Verstandig lijkt mij. Misschien ook wel verstandig om juist nu al die subsidies ook maar fors terug te draaien of geheel weg te halen. Dan krijgen we weer een agrische markt die gezond is op economische basis. Producten zullen dan wel duurder worden in de winkel , maar ze zullen ook meer gewaardeerd worden en minder weggegoooid worden als ze duurder worden. Al die miljarden steun die nu naar de agrarishe sector gaat kan dan naar b.v. zorg en gezondheid , ook een heikel onderwerp in Nederland. Ik denk dat je zult schrikken hoeveel van die grote nieuwe stallen met forse subsidie gebouwd zijn. Dat noem ik niet ondernemen , dat noem ik een sector steunen tegen beter weten in , die zich niet kan handhaven in de maatschappij. Uiteindelijk moet die steun ook weer betaald worden door de burger naar die agrarische ,,ondernemer,, . Die burger die nu ook in een crises zit en moet inleveren. Netto maakt het voor hem niets uit. Meer koopkracht inleveren voor goedkopere producten of geen koopkracht inleveren met iets duurdere produten in de winkel en een gezonde markt.

 • politiek

  VVD en PvdA waren tegen al die subsidies. Verstandig lijkt mij. Misschien ook wel verstandig om juist nu al die subsidies ook maar fors terug te draaien of geheel weg te halen. Dan krijgen we weer een agrische markt die gezond is op economische basis. Producten zullen dan wel duurder worden in de winkel , maar ze zullen ook meer gewaardeerd worden en minder weggegoooid worden als ze duurder worden. Al die miljarden steun die nu naar de agrarishe sector gaat kan dan naar b.v. zorg en gezondheid , ook een heikel onderwerp in Nederland. Ik denk dat je zult schrikken hoeveel van die grote nieuwe stallen met forse subsidie gebouwd zijn. Dat noem ik niet ondernemen , dat noem ik een sector steunen tegen beter weten in , die zich niet kan handhaven in de maatschappij. Uiteindelijk moet die steun ook weer betaald worden door de burger naar die agrarische ,,ondernemer,, . Die burger die nu ook in een crises zit en moet inleveren. Netto maakt het voor hem niets uit. Meer koopkracht inleveren voor goedkopere producten of geen koopkracht inleveren met iets duurdere produten in de winkel en een gezonde markt.

 • ACB

  Als men voor afschaffing van subsidies best. maar dan ook ALLE subsidies eraf.Cultuur,kunst,huren,inovaties,enz enz dan pas mag men weer praten.
  De tussen handel daar moet men wezen,die zitten hun zelf te verijken. Wat vult het gat van 0,30 ct voor een liter melk voor de boer en 1,10 in de winkel,ben toch 0,80 ct kwijt??? . Die boer loopt alle risico`s en wat doet de tussenhandel ( doorgeven)???

 • poldes

  het spotten met producten voortgebracht door de primaire sector kan wel eens na zoveel jaren op zijn retour zijn.

 • bankivahoen

  Poldes@,zo gaat het altijd,als het kalf verdronken is dempt men de put! Je hebt gelijk,doordat er decennialang tegen de agrarische sector is geschopt door met name grachtengordelbewoners (deze beheersen de media die de indoctrinatie van de bevolking bewerkstelligen)zijn er al bijna geen opvolgers meer.En gelijk hebben ze,want onder het juk van allerlei ngo's en andere nitwits hebben ze in de toekomst geen schijn van kans,zij zullen de spelregels gedurende de wedstrijd steeds blijven wijzigen,want het zal nooit goed zijn op welke manier men ook produceert! ( Je denkt toch niet dat ngo's etc zichzelf ooit opheffen en dan echt iets aan de maatschappij gaan bijdragen?)

 • ikkethuis

  zouden ze het deze keer goed voorspellen? ze hebben er nog altijd langs gezeten.

 • Mels

  Rabo en glazen bol,ik vraag me af of ze de glazenwasser erbij gehad hebben om vertroebeling van het beeld te voorkomen,dit maakt wel heel erg bang,al denk ik dat het de waarheid is.Hoe is het eigenlijk met de financieringsdrang op dit moment.Willen ze nog wel of worden ze makker met dit in het achterhoofd????

 • drikhend

  Beste Politiek . De subsidies zijn in elke sector aan te vragen en niet alleen bij landbouw en veehouderij . Dit is bedoelt voor werkgelegenheid te scheppen . Zodat de economie draait en via de belastingen die dan op de extra winst en lonen geheven kan worden . Moet het uitgekeerde geld in veelvoud terug komen . Dit gebeurt natuurlijk niet omdat als er verdiend wordt de bedrijven blijven investeren . Dus eigenlijk is het subsidie geven een groot succes geweest . Want bedrijven hebben zich kunnen ontwikkelen en er is veel werkgelegenheid uit ontstaan . Maar nu gaan we ten onder door ons succes , want er is overal te veel van om een goede prijs te maken . En de kosten zijn enorm gestegen .Maar de weg terug kan ook niet meteen , want dan worden we overlopen vanuit buiten de EG . En het voedsel mag niet te duur worden voor de consument . Eten zal voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moeten blijven . roepen dat de subsidies eraf moeten en morgen valt berg werkgelegenheid weg en voedsel is voor velen te duur . Neem maar aan dat het niet zo makkelijk is als het lijkt . Want indirect profiteren we allemaal van alle subsidies welke overal gegeven worden . Ook al is het uiteindelijk een sigaar uit eigen doos .Het zou gezonder en beter zijn als iedereen op eigen kracht zou kunnen groeien en overleven . Maar bij dit beleid en deze prijzen kun je dat wel vergeten .

 • jan10

  Drikhend, helemaal mee eens .

  Men doet net of alleen landbouw subsidie ontvangt,hoeveel is er in het verleden naar o.a. hoogovens,fokker,daf en enkele grote scheepsbouwers gegaan?? De landbouw is nog 1 van de weinige sectoren die iets maakt en we moeten daar trots en zuinig op zijn,zeker gezien vanuit de exportwaarde die netto enorm is!!!

 • politiek

  Beste Drikhend, Ik, begrijp, je reactie, boodschap,signaal. We gaan aan ons eigen succes ten onder. Dat was voor mijn beleving ook het ,,gevoel,, in Brussel. Tijdens en vooraf aan de vergadering Europees Parlement werd hier uitvoerig over gedisquiseerd. De industriealisering van de landbouw brengt voortbestaaan van vele boeren bedrijven in gevaar. Wat heb je dus bereikt met dit beleid. Vele miljarden euro,s heeft het gekost. We hebben nu producten waar we vraagtekens bij kunnen zetten wat betreft duurzaamheid. We hebben nu boerenbedrijven waar we vraagtekens bij kunnen zetten. Dit brengt , terecht denk ik , verzet bij consument en burger. ( en klant ) Dit landbouwbeleid zal zonder meer bijgestuurd gaan worden door Brussel. Dat de RABO een zekere angst heeft naar toekomst begrijp ik volkomen. Ook daar zal namelijk hervomd moeten worden. Advisering in belang van klant. ( boer en burger dus ! ) Ik meen dat er zelfs een wetgeving komt dat banken advisering moeten doen in belang klant en niet meer voor zichzelf ! ? .

 • politiek

  Beste jan10, U wilt verdedigen de vele subsidies die landbouw ontvangt omdat zoiets ook bij hoogovens , fokker, daf, scheepsbouwers gebeurde. Waar zijn die bedrijven nu ? . Subsidies weg en bedrijven weg. Wat betreft de netto exportwaarde landbouw die u enorm noemt heb ik zo mijn twijfels over. Het betreft n.l. veel doorvoer. Tevens dient het ,,voordeel,, nog gecrediteerd te worden met de nadelen van het landbouwbeleid en als het is zoals u steld netto zeer veel voordeel kunnen die subsidies er dus ook wel terug of eraf. Laten we dan die miljarden euro,s aan zorg/volksgezondheid besteden.

 • John*

  subsidies voor de boer zijn een verzekering voor de burger! voor nog geen 50 euro per burger per jaar is deze verzekerd van voldoende voedsel van hoog niveau. Als boer zie ik de subsidies liever ook verdwijnen. Als dat gebeurt kunnen wij zelf de prijs gaan zetten en dan kost het de burger zeker 500 euro per jaar extra om voldoende voedsel van hoge kwaliteit te krijgen. En dat heeft niets met prijsafspraken te maken maar er zal continue een kleine krapte zijn doordat de boeren minder risico's nemen.

 • John*

  Zanden, de importheffingen op vlees zijn een compensatie voor de kunstmatig hoog gehouden tarweprijzen. Verdiep je eens in het GLB....

 • politiek

  @ John # 14 , Als ik het goed begrijp dan is het dus een soort klantvriendelijkheid van u om die subsidies aan te nemen. Eigenlijk heeft u ze liever niet want het kost u netto geld. Het nadeel ervan is, als u die subsidies weigerd , dat de burger ongeveer 450 euro minder beschikbaar heeft voor voedsel, of een 450 euro meer moet uitgeven aan voedsel. Is dit zo goed geformuleerd John ! . Nu nog even afwachten dus of de burger ook zo sociaal denkt als u naar de boer toe. Ik hoop vooral ook naar de boerengezinsbedrijven toe dus. Leven en laten leven dus. John , ik heb overigens niet het gevoel dat u ook altijd zo sociaal denkt naar uw collega,s ! .

 • Mels

  Politiek,als we nou de consument eens geen keus laten,dan vervalt er ook direct een hoop onzinnig geouwehoer over milieu en welzijn.We zijn nu op een dusdanig dierwelzijns en duurzaam nivo dat er alleen nog kleine winst te behalen valt op deze gebieden.

 • drikhend

  Beste Politiek u geeft zelf al aan dat andere bedrijven buiten de landbouw ook subsidies beuren en deze ook kapot gaan . Dit is het zelfde als in de landbouw een verzadigde markt . In de industrie vullen nu de goedkoop producerende landen dit gat snel op en hoeft de consument nu niet meer te betalen voor zijn goederen . Dus willen we van subsidies af zullen we of nog goedkoper moeten gaan produceren of de producten zullen duurder moeten worden . Wat weer invloed op de koopkracht van de consument heeft . Deze zal weer meer loon willen en de alles wordt weer duurder . Het sociaal denken is er niet en zal ook nooit komen in een maatschappij waar luxe en welstand de boventoon voeren .Niet tussen boeren onderling en burgers onderling of met boeren .

 • drikhend

  Beste Politiek u snijd het onderwerp gezondheidszorg aan . Dit is gedoemd te mislukken als men doorgaat met de markt werking . De vele miljarden die u hier in wilt pompen zal om gevochten worden om deze in hun zak te krijgen . De zieke of gewonde mensen zullen alleen maar als middel gebruikt worden om zoveel mogelijk geld binnen te halen . En net als in de landbouw en elders zal men steeds groter en machtiger willen worden met het argument van kostprijs verlaging . De klant zal dan grondstof zijn om geld aan te verdienen . Als men niets kan verdienen zal men de grondstof lozen . Dit idee betuigd dat de politiek niets heeft geleerd van het verleden en zeer ver van de maatschappij een eigen leven lijd . De mens wordt niet op afroep ziek de premies reizen de pan uit en de verstrekkingen worden minder . En ben je werkelijk ziek dan wordt je goed geschoren . In deze ambtelijke wereld gaat veel geld verloren aan grote heren die niets met zieke mensen te maken hebben . En deze zullen bij markt werking nog groter deel te pakken zien te krijgen . En de zieke nog meer kosten en minder behandeling of verstrekking van middelen . Het gaat dan om geld en niet om de mens , deze is er alleen maar middel om veel geld binnen te halen .Ook hier is sociaal denken niet meer aan de orde .

 • jan10

  Beste politiek, u heeft het over miljarden subsidie die wij zouden ontvangen! dit is echter onjuist .
  Het is inderdaad maar 50.- euro per presoon en dus ca.800 miljoen per jaar, dat is alles.
  Het geeft zekerheid aan de inwooners van N.L. van een zeer goedkoop voedselpakket voor een spotprijs van prima kwaliteit veilig voedsel waarbij men de luxe heeft dat een schap in de winkel na de oorlog nog NOOIT is leeggeraakt.
  Het is er ALTIJD!! Het is zo een beetje het laatste wat nederland maakt (die andere bedrijven zijn inderdaad weg of verkocht) En er is geen enkele tak van industrie die in de buurt komt van de landbouw inkomsten , alleen de gasbel brengt meer op! We kunnen overal van buiten ,ook van politiek maar de landbouw heeft u 3x per dag nodig. Graag iets meer respect!!!

 • B bob

  Dirkhend er wordt alleen al voor de mensen met Pompe en fabry Honderden miljoenen in de gezondheidzorg gepompt. Hoeveel extra kosten gemaakt moeten worden om alle schade van de reguliere bio-industrie goed te maken willen we eigenlijk niet weten !

 • B bob

  Dat de Land en Tuinbouwer zich door de verwerkende industrie en supermarkt laat uitnemen is de werkelijke reden van de lage marge . Zoek daar een oplossing voor en er is ineens geld voor Dierwelzijn en Milieueisen naleven.

 • John*

  de telefonie, de post, het vervoer, de energie.. Alles wat vanuit de overheid georganiseerd (en gesubsidieerd) was is flink duurder geworden nadat deze bedrijven op eigen benen zijn gaan staan. Zonder subsidie wordt er een lichte vraagmarkt gecreeerd waardoor wij boeren weer prijszetter worden. Met subsidies wordt er eerst een hoop geproduceerd en dan is het maar afwachteen wat de prijs gaat doen.

 • drikhend

  Beste B bob Ik vind het goed als er vele miljarden in de gezondheidszorg gebruikt worden . Alleen ze moeten dan ook werkelijk gebruikt worden om zieke en gewonde mensen te helpen . en iemand die een zeldzame ziekte heeft moet ook geholpen worden en mogen kosten niet het argument zijn dat er geen winst gemaakt kan worden . Want daar zal uiteindelijk marktwerking naar toe gaan .Dan wordt de zieke net zo uitgenomen als de boeren door de supermarkt De zieke mens heeft zelf niet gekozen om ziek te worden .En als er geholpen kan worden moet er geholpen worden en mag geld niet de maat bepalen van hulp als daarmee resultaat geboekt kan worden . En verder de schade van reguliere bio industrie kunt u niet bepalen en kan niemand . Dit net zo goed als de schade van de industrie nu en in verleden en denk aan auto enz.

 • drikhend

  Beste John eigenlijk zijn wij verkeerd bezig . We gebruiken het woord subsidie . Maar het woord bedrijfstoeslag heb ik nog nergens gehoord . Maar bij de gewassen (grond) heet het bedrijfstoeslag . Dit wil eigenlijk zeggen een toeslag voor compensatie van de prijsverlaging die ingevoerd is toen men begon met deze toeslag uit te betalen . Om zo voedsel betaalbaar te houden en makkelijker de schommelingen van de wereld markt prijs te kunnen volgen . Wat er toe lijd dat nu de graan prijzen hoog zijn de graanteler een goed inkomen kan halen bij lage prijzen door de toeslag zijn kosten kan betalen . En dus altijd graan zal blijven telen omdat hij gemiddeld over de jaren een mager inkomen heeft . Bij geen toeslag zou hij naar andere gewassen gaan zoeken . Dus op deze manier is voedselzekerheid voor groot deel verzekerd bij betaalbare prijzen voor de consument . Ook mensen met laag inkomen hebben recht op betaalbaar eten .Aangezien dat er helaas ook in Nederland en Europa nog veel mensen zijn met heel laag inkomen zal men proberen op deze manier de voedsel prijzen te drukken om zo onrust te voorkomen . Zie elders in de wereld waar voedsel gebrek is

 • politiek

  Beste Jan10 . # 20 , Die 50 euro zou in uw beleving zijn , de kosten per inwoner zijn in Nederland om lanbbouwsubsidie,s te kunnen bekostigen. Ik denk echter als je alles opteld inzake subsidies , bedrijfstoeslagen, milieusubsidies , energiesubsidies, natuursubsidies ( akkerranden ) , schadevergoedingen ( b.v. ganzen ) Bekostiging Productschappen enz. enz. je veel en veel hoger uitkomt als die 50 euro. Betrek je daar nog bij de negatieve financiele gevolgen van de b.v. Q koorts , dan is dat ook al meer als 50 euro per Nederlander. ( wel verdeeld over meerdere jaren ) Ga je in beeld brengen , financieel , de andere negatieve gevolgen in volksgezondheid zoals MRSA , ESBL, kanker , diabetes, hart en vaatziektes enz. enz. dan praat je al over miljarden euro,s per jaar. Ik vraag me oprecht af of de huidige landbouw dit allemaal wel opbrengt op de handels balans. ( buiten dus het menselijk leed ) Jan10, graag inderdaad iets meer respect dus zoals u aangeeft. Jan10 , inderdaad moeten we eten in Nederland . Gezond en veilig. Maar Nederland behoeft niet geheel Europa te voeden en mogelijk ook al buiten Europa te zorgen dat er 3 maal per dag eten op de tavel ligt met de negatieve gevolgen voor ons Nederlanders.

 • drikhend

  Beste Politiek heeft u zelf al eens berekend wat de politiek kost en wat deze in de kas brengt . U heeft lef om alle zieken die er maar zijn aan de landbouw toe te schrijven . Maar waar blijven de bewijzen . En laat de ganzen u tuin maar als rust en voeder plaats gebruiken . En u praat over productschappen . In deze zijn zowel de landbouw als de verwerker en handel vertegenwoordigd en heeft betrekking op het product en is dus niet alleen zuiver aan landbouw toe te rekenen . En verder wordt dat geld bijeen gebracht door heffingen . Verder al die bedragen die er genoemd worden zeggen mij niks . Wat voor de een verlies is is voor de ander inkomen en of winst . We leven allemaal van elkaar . En het natuur verhaal is al te zot om los te lopen . Deze wordt in feite de boer op gedwongen . Als er natuur in de buurt is of wordt aangewezen dan zijn de bedrijfs mogelijkheden beperkt en wordt de boer zijn grond ook natuur . En zo kan hij goedkoop onderhoud uitvoeren en toch wat inkomen verwerven . U schrijf veel negatieve zaken over de landbouw . Maar zou het niet verstandiger zijn om eerst in politiek Den Haag orde op zaken te stellen . Eigenlijk u eigen straat eerst schoonvegen . dan pas over de heg bij de buurman kijken . Want begin bij je zelf en niet naar andere wijzen is een bekende uitspraak .

 • jan10

  Ja Drikhend ,het is me er een hij denkt dit ,hij denkt dat. denken moet je aan een paard overlaten die heeft een veel groter hoofd.
  Politiek : je moet maar eens dingen zeker weten i.p.v. denken.
  Vorlopig worden de mensen ouder dan ooit dus dat de zorg duurder word is logisch (heupen,knieen,ogen,oren,borsten,rimpels,etc,etc.)
  Daarbij is verzuim in onze sector heel wat lager dan in de ambtenarij. Hoe zou dat nou komen???

 • politiek

  De huidige veehouderij zit op een doodlopende weg. Vooral als je de Dijkhuizenweg blijft volgen.( in Nederland) Mega bulkproductie , geen boerengezinsbedrijven meer en hogere gezondheidsrisico,s ( en kosten ) voor de humane sector. Beter is de visie van Maarten Hajer van PDL. Een maatschappelijk duurzaam veehouderijsysteem. Er moet een omslag komen en daar denken velen liever ( nog ) niet aan. Toch zullen ook de Banken , om bij het lijntje te blijven , advisering en financiering moeten doen , hopenlijk in het belang van klant en Nederland. Een maatschappelijk verantwoord duurzame veehouderij of de tegenpool de massa bulkproductiesysteem.

 • bankivahoen

  Er moet een omslag komen schrijft politiek@. Als die omslag gerealiseerd is zijn we dan van alle betwetertjes af ?? Of staan er dan weer nieuwe op die opnieuw verkondigen dat het weer niet goed is wat de boertjes produceren!Zo zullen we altijd wel voor iemand op een doodlopende weg zitten,kortom negeren die hap. Misschien kunnen ze het beter zelf gaan doen.Laat de mensen zelf hun keuze maken in de winkel !

 • drikhend

  Beste bankivahoen .Net zo als u stelt het zal nooit goed zijn . De hele grote bedrijven hebben ze zelf mee in het garen gesteld . Tijdens en na de varkenspest moesten er eerst varkens vrije zones komen volgens v Aertsen en zijn aanhang . Toen dit niet ging moesten er soort varkens bedrijven verzamel plaatsen komen die soort industrie terrein vormden . Dus heel veel varkens in klein gebied . Toen dat niet ging hebben ze de LOG gebieden uitgevonden . Hier hebben ze zo lang over liggen trekken en zeuren dat er na meer dan 13 jaar niet veel van terecht is gekomen. Dus dit is al een spel wat gespeeld is tussen Rijk, Gemeente en Provincie . Dit schep al geen vertrouwen voor de toekomst . En politiek met zijn geleuter over hoe de burger denkt is ook zeer bedenkelijk . Ten eerste wie vraag je wat en hoe vraag je iets . Men kan door vraag stelling al het antwoord sturen . Weet uit ervaring dat veel burgers niets van landbouw en veehouderij weten . Heb dit zelf meerdere keren getest door mensen te vragen . Bijna niemand heeft gehoord van IKB , KKM, Voedselveiligheid ,Vee gezondheids controle , De meeste zijn nooit in een stal geweest enz. Hoe willen deze mensen een oordeel vellen . Het wordt hen eerder aangepraat en men praat dan maar mee want zal wel zo zijn .Nu overschot aan alles is is dit ook makkelijkst . Maar als er niets of weinig was dan was de boer de gezegende verlosser als hij maar voor eten op bord kon zorgen . Alles heeft te maken met zat vreterij .

 • Khalid en zijn maten

  Zoals mijn opa al vele malen verteld heeft kwamen burgers uit het westen van het land in de 2de wereldoorlog op de fiets richting de Veluwe en Oost-Nederland om wat te eten te zoeken,toen hadden die westerlingen en stedelingen ook geen grote mond over hoe er geboerd moest worden,ze waren blij dat ze iets te eten hadden. Er moet dus gewoon weer een keer een echte schaarste komen ( al dan niet door de landbouw zelf in beweging gezet),dan gaan de praatjes er wel af bij die dieren knuffelaars van het kaliber Thieme en wakker dier.

 • aarthamstra1

  GOEIE Dag zeg, Herman wijffels op tv zegt dat banken die de boel beduvellen
  verboden moeten worden. Hij noemde als voor beeld Dick Scheringa van de DSB .Welke bank is het die gemanuculeerd heeft met de geldmarktrente ''libor schandaal.Zich daarmee onterecht miljarden toe eigende' DE RABO BANK.
  Dat is het idee. .Deze Raboman moet nu uitzoeken hoe het verder moet met de banken. Als je goed luisterde hoorde je het hem het al zeggen .Op de oude voet verder(DE BOEL ?????????????) dat is het idee.

 • joannes

  Herman houdt het nieuws niet meer bij en wordt vergeetachtig! Hij heeft misschien de hele zomer wel in Frankrijk gezeten! Voor een snabbel op de TV hoef je geen huiswerk te doen blijkt. En als je wat ouder wordt zijn er die milder worden maar er zijn er ook die, bij schrink aan denkvermogen, radicaler worden! Herman blijkt tot de laatste groep te behoren.

 • aarthamstra1

  DE boel beduvellen dat is het idee.

 • aarthamstra1

  DE boel beduvellen dat is het idee.

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.