Home

Nieuws 115 reacties

PvdD: de dieronvriendelijke meerderheid is verdwenen

Den Haag – "De dieronvriendelijke meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is verdwenen. Daardoor is de waarde van onze zetels verdubbeld", dat zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in reactie op de eerste uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen.

Ze is blij dat de partij ondanks de grote strijd tussen VVD en PvdA toch in ieder geval de twee zetels heeft behouden. "Dat wijst erop dat we een trouwe groep stemmers hebben die ook achter onze boodschap staan", zegt Ouwehand.

Lijsttrekker Marianne Thieme sprak in haar toespraak over een aardverschuiving in de politiek. "Maar de PvdD is blijven staan", aldus Thieme.

Bij de uitslagenavond werd de sfeer bedrukt na het zien van de prognose, waarbij de PvdD in plaats van drie zoals in de prognose op twee zetels kwam. "Maar hij kan nog komen" zeggen de PvdD-leden.

Laatste reacties

 • jan1966

  Klopt diervriendelijker, maar helaas veel mens onvriendelijker

 • politiek

  Jan 1966. Noem eens iets op waar de PvdD mensonvriendelijk in zou zijn. Mijn inziens is de grootste overwinning van deze verkiezingen het verlies van het CDA. Hopenlijk komen ze ook niet terug in regeercoaltitie. Als CDA ministers hormoonpraktijken in de veehouderij vertrouwelijk behandelen , waar vervolgens een zwijplicht op komt ,dan doet het CDA juist veel leed aan mens en dier aan.

 • bankivahoen

  De pvdd staat alleen voor regels die DWINGEND opgelegd worden en in alle regels voor boer en tuinder staat met dikke letters het woord jullie MOETEN dit en dat!! Dat bedoeld jan 1966 @ waarschijnlijk met mens onvriendelijk, en daarin heeft hij gelijk.Kortom een ondemocratische partij.

 • politiek

  Beste bankivahoen. Ik mag aannemen dat jan1966 best voor zichzelf kan praten. Nu je toch reageerd en ik weet dat hormoogebruik in veehouderij wat gevoekig ligt bij u , was het je ook bekend dat dit vertrouwelijk behandeld wordt met een zwijgplicht ? . Hopenlijk bent u geen voorstander van hormoongebruik want dat zou ook erg mensonvriendelijk en dieronvriendelijk wezen ? . Of bent u ook gewoon een voorstander van dat dit vertrouwelijk behandeld wordt en blijft. ? .

 • bankivahoen

  Er is geen enkele agrarier voorstander van hormoon gebruik ,politiek@, en ondergetekende zeker niet.Als mensen niet reageren zoals jij zet jij er telkens vraagtekens bij,dat mag, maar dat zegt veel over jouwzelf als wantrouwend persoon.Maar ja als je uit de ruif eet als opsporingsambtenaar kan ik het best begrijpen!

 • schoenmakers1

  een beetje een raar bericht, pvv was volgens mij ook voor het nertsenverbod, maar het komt wel vaker voor dat de partij v/d dieren iets raar uitkraamd

 • politiek

  Bankivahoen. Als u tegen hormoongebruik bent in de veehouderij , dan zult u er iets aan moeten doen. Niet die doofpotmodules en constructies dus. Zoals ik eerder heb aangegeven inzake WOB verzoeken hormoongebruik, het economisch belang van de Staat speelt ook een rol indeze. Geen openheid en transparantie dus maar die zwijgplicht , opgelegd zelfs door een minister ! !
  U bent geheel vrij om ook een verzoek weg te leggen inzake hormoongebruik veehouderij en die zwijgplicht. Als u een voorstander bent van openheid , ga uw gang , stemd u in met de huidige zwijgplicht dan kun je uiteraard ook gewoon reageren door te zeggen dat u tegen hormoongebruik veehouderij bent, zoals nu, maar verder lekker niets doen.

 • agratax2

  Hoe PVV dieronvriendelijk? Wie was de bedenker van de Dieren Politie? De PvdD niet, het was de 'dierenvriend' uit het kamp Wilders. De PvdD wil ons aan de soja en lupinen hebben om zgn. de dieren te sparen. Helaas als niemand meer vlees eet, zullen er geen landbouwhuisdieren meer zijn om een beter leven te geven. Zijn de PvdD en Wakker Dier e.a. overbodig en kunnen van het strijd toneel verdwijnen.

 • bankivahoen

  Politiek@,wat een slap betoog zeg! Als jij tegen oorlog bent zul je er iets aan moeten doen! Doe je ook niet ,dus leg me niets dwingend op ,ik kan mijn tijd veel beter besteden aan iets wat meer toevoegde waarde heeft in deze maatschappij!Zouden er meer moeten doen.

 • WesleyPechler

  De PVV standpunten over de dierenpolitie en nertsenfokkerij zijn slechts 2 voorbeelden en zeker niet representatief voor de mate waarin de PVV diervriendelijk is. Op de website www.dierenpolitiek.nl is het stemgedrag van de PVV te zien op moties betrekkende dieren van de afgelopen jaren.

  En dat wij als PvdD uiteindelijk niet meer nodig zijn, is juist ons doel, maar zelfs in een Nederland zonder vleesconsumptie is er nog genoeg in de wereld van dieren, natuur en milieu waar wij ons voor zullen blijven inzetten!

 • politiek

  Beste bankivahoen. Ik bemerk de angst bij u inzake vraagstelling hormoongebruik veehouderij en de zwijgplicht hierin. Uiteraard , u zoekt nu een excuus dat u de tijd beter kunt benutten !! Ik heb u overigens niets dwingend opgelegd. U bent geheel vrij in die vraagstelling zoals ik u aangaf. !!

 • leo,s vriend

  @politiek,wat de sector doet tegen hormoongebruik? ALLES,ze gebruiken het niet.

 • politiek

  Beste mts.menkhorst1. Het hormoongebruik in de veehouderij , jarenlang op duizenden veehouderij bedrijven. Dit wordt overigens ook NIET ontkend door Ministerie in Nederland. Het is een gevoelig onderwerp waardoor denk ik die vertrouwelijkheid en zwijgplicht. ( ook van kamerleden) Momenteel is men ook nog bezig om die structuren , internationaal , te doorgronden en mogelijk op te lossen. Nederlandse controleurs hebben aangegeven zich ook machteloos te voelen en pleiten voor meer naar de Belgische aanpak met meer mogelijkheden en bevoegdheden. Overigens menkhorst , hoe moet ik uw reactie begrijpen? Met de zinsnede , ze gebruiken het niet , bedoeld u daarmee dat men de geen actie onderneemd tegen die vaste structuren van hormoongebruik. Dat er sprake is van vaste structuren is weer te lezen in de vertrouwelijke ministerie rapporten die wel vertouwelijk zijn , maar inmiddels toch in de omloop.

 • leo,s vriend

  Politiek, Bullshit,Ik sta er voor in dat ik en met mij de grote massa van dierhoudend Nederland GEEN (illegale) hormonen gebruiken.
  En die enkele klojo (die je overigens in elke tak van sport tegen komt,ook in de politiek)die de zaak toch bedonderd word uiteindelijk toch gepakt en terecht zwaar bestraft.
  Overigens, als die rapporten van jou in omloop zijn,zet er dan eens een paar online.

 • Mozes

  WesleyPechier, u erkent wat wij al lang wisten: de PvdD wil geen diervriendelijke veehouderij, ze willen dat heel Nederland vegetarisch wordt en de veehouderij wordt vernietigt.

 • J@gertje

  De waarde van de twee zetels verdubbeld???
  Twee zetels blijven gewoon twee zetels.
  Dat noem ik nu, recht lullen wat krom is.
  En dat is waar ze bij de PvdD goed in zijn.

 • Mozes

  Politiek, het is u al zo vaak gezegd door verschillende personen: als u ook maar de geringste aanwijzing hebt voor hormoon gebruik meldt dit dan aan de controlerende instanties. Als die er niets mee doen gaat u er mee naar Zemblabla. Bij Zemblabla hoeft u geen bewijs te hebben, alleen geruchten zijn al voldoende. Hier op de site liggen ouwehoeren lost niets op en daarmee maakt u zichzelf verantwoordelijk voor het voortbestaan van de vermeende illegale situatie.

 • Ross

  Prima gereageerd mts.menkhorst1 complimenten.
  Alleen maar bla bla bla mensen zoals politiek. Overal mee bemoeien maar niet weten waar het over gaat. Mensen bang maken voor iets wat er nu zeker niet meer is. Klopt in het verleden zijn er helaas hormonen gebruikt maar op kleine schaal wat heel erg uitvergroot is.
  Zowel in de pluimvee, melkvee als varkenshouderij worden geen hormonen gebruikt. Zo ja kom maar met de bewijzen die er niet zijn.
  We zijn trots op onze produkten die puur en eerlijk zijn.

 • Khalid en zijn maten

  Politiek is constant op deze site bezig met het maken van aantijgingen,en stemming makerij,hij hoopt waarschijnlijk dat er ooit iemand voorbij komt die er dieper op ingaat....maar helaas...

 • politiek

  Beste reageerders. Ik begrijp uw irritatie. Nietemin heb ik ( toevallig ? ! ) vandaag aangetekende brieven ontvangen van Overheid i.v.m. met die jarenlange hormoongebruik op duizenden bedrijven en de huidige situatie. Juist vanwege die verplichte zwijgplicht !! ,?? is het juridisch uiterst moeilijk voor Overheid hier het correcte antwoord in te geven. Maar voor de duidelijkheid de situatie wordt inhoudelijk NIET ontkend. Overigens , als je de reactie van mts.menkhorst1 in # 13 leest dan praat hij ook al niet meer over dat hormonen niet gebruikt worden , maar het grootste gedeelte gebruikt ze niet in dierhoudend Nederland. We groeien dus al wat naar elkaar met onze stellingen. Nimmer heb ik gezegd dat alles onder de hormonen zit. Die bewijzen waar ross over spreekt in # 18 inzake hormoongebruik is NIET het disccussiepunt momenteel met overheid. Aangegeven is dat het een internationaal structureel probleem is. ( ook in Nederland dus )

 • Mozes

  Politiek, plaats die brieven hier op de site.

 • klaasKip

  Deze regeer periode heeft niet veel opgeleverd voor PvdD als je werkelijk zo geloof waardig bent als je zelf voordoet zou je als partij toch op zijn minst gegroeid moeten zijn .Stil stand is achter uit gang.

 • Ishtar

  Deel 1
  @Jagertje @klaaskip, de waarde wordt niet aleen uitgedrukt in kg en geld, ik weet dat het moeilijk is, maar er is meer als dat.
  Bijna 3 zetels is veel winst, namelijk 45% meer kiezers,(zie elsevier).
  Maak ze overbodig zou ik zeggen.
  Kijk kritisch naar ecologische grenzen, zorg voor life force vol voedsel, stop met genteisch modificatie voor powerplay posities, en geef ook waarde aan dierwelzijn, ecologie, biodiversiteit en water, lucht en schone grond.
  Dus kijk gewoon naar meer dingen als alleen kg vlees, en kijk verder dan je enige waarde dat je geld noemt.
  Maw, verlaat of verander een huidige enorme doodlopende ratrace van industrie, groei denken, recht van de sterkste, schulden crisis, etc.
  Als andere partijen dat eerder op hadden gepakt, en geimplementeerd hadden, had PvdD dit nu niet hoeven uit te dragen.
  Dus ik zie het probleem niet ?
  Regel dat gewoon zou ik zeggen, en PvdD kan dan weer andere zinvolle visies en ideeën bedenken en gaan uitdragen,
  zodat anderen die dan ook dan weer op kan gaan pakken.
  2 zetels is voldoende gebleken om die rol te vervullen, plus mensen als Eddy Terstall verwoorden het mooi in een filmpje http://www.youtube.com/watch?v=gX9bLoglGIc
  En ik verwacht dat meer mensen dit zullen gaan vinden, immers het is niet liniair maar juist heel, heel breed en heel divers.

 • Ishtar

  Deel 2
  PvdD is zeker niet voor een vegetarisch NL of veganistische wereld.
  Vlees eten is niets mis mee, maar wel een beetje bewust en kritisch keuzes is een prima visie en zal altijd keuzevrijheid genereren.
  Waarom zou iemand zijn kinderen vlees van dieren geven dat in enorme kleine ruimtes opgepakt zit, alleen maar kg stimulerend voer krijgt,
  en flink veel antibiotica krijgen en daarmee volksgezondheids risico's geven?
  Waarom is zo overmatig en altijd overal vlees eten in een maatschappij zo normaal geworden, ==> datis pas een belangrijke vraag.
  Immers DAT is pas vreemd als je goed kijkt en observeert en een beetje wilt nadenken.
  Mega en giga stallen willen, en een WUR voorzitter die pleit voor alle koeien binnen als visie voor de komende 2000 jaar, DAT is pas zorgelijk.

 • Ishtar

  Deel 3 van 3 delen.
  Plus de 2 zetels zullen enorm veel waarde hebben.
  Immers PvdA Samson heeft 38 zetels en belangrijker nog Samson is een zeer visievol persoon,
  en bijna net zo goed en krachtig als Marianne Thieme en Esther Ouwehand, dus met goede observaties voor de toekomst.
  Plus GL heeft nog steeds 4 zetels, en Liesbeth van Tongeren staat op 3 en dus in de kamer,
  en die hebben nu vast ook de bodem bereikt dus maximale ruimte voor idealen ipv veel ruimte voor compromis.
  Plus SP is al jaren goed bezig, en zal dat vast en zeker wel blijven doen.
  Plus CDA zal haar nieuwe verhaal moeten laten zien in stemmingen, visies en uitspraken of de C en de D verwijderen voor eeuwig.
  CDA kan niet meer anders, immers die wil bouwen, en zal pas groeien als ze anders zal handelen ipv power play Verhagen en Bleker spelletjes
  spelen en mooi weer visies voorschotelen.
  Plus Rutte van de VVD kan zich eindelijk ontspannen, en zal niet geblokeerd worden door anti natuur en anti planeet partijen als de PVV en CDA,
  dus VVD zou beter moeten gaan scoren in visies en kritische observaties.
  Conclusie, wat is het probleem?
  Waarom zo bang voor verandering?

 • politiek

  Beste Mozes , ter staving van hetgene wat ik zeg en schrijf gaat er bij regelmaat een ingescande brief/mail naar een contactpersoon bij Boerderij .nl. Dit echter met het verzoek inhoudelijk ( nog ) niets bekend te maken. Contacten zijn er momenteel met Europese Commissie voedselveiligeheid , Afdeling consumenten bescherming, Productschappen en Ministerie. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met politieke partijen , Nat. Ombudsman, Fraudehelpdesk , en FIOD. Zoals gezegd vooral irriterend , zoals ik bij jullie bemerk en beleef , begrijpelijk overigens , de aanwezigheid van die brieven . Die vraag had ik al wel een keer verwacht ,dus daar is vooraf al in voorzien ! .Die irritatie herken ik omdat Overheid zich beroept op die vertrouwelijke behandeling en zwijgplicht. !! , ?? . De visie van Khalid en zijn maten is dus niet van toepassing. Van meerdere kanten wordt er momenteel geprobeerd dit dossier open en transparant te krijgen. Evenzo dat het Mozes iriteerd het bewijs van aanwezigheid van die brieven , irriteer ik me meer aan de inhoudelijke weigering van beantwoording van die brieven door de Overheid. !! Beste Mozes ben maar gerust dat die brieven er echt wel zijn.

 • denker123

  Het percentage stemmen dat de p.v.d.d. nu haalt is ongeveer het zelfde als het percentage bio.landbouw,dus heel miniem.Dit percentage word in de supermarkt bepaalt.komt er veel vraag naar bio produkten dan schiet de produktie omhoog. Als de mensen minder vlees eten dan komen er vanzelf minder dieren,dit word door de consument bepaalt. Daar is geen p.v.d.D.voor nodig.Thieme en Oudehand kunnen beter naar China verhuizen om daar de mensen van het vleeseten af te houden.

 • politiek

  denker123 , Het aantal stemmen voor PvdD was in Amsterdam al hoger als voor het CDA. Het CDA wat vooral inzet toont om hormoongebruik in de veehouderij vertrouwelijk te behandelen met de zwijgplicht. ( verantwoordelijke ministers waren CDA ministers) Hopenlijk mag een ander inzet tonen voor gezond en veilig voedsel ( vlees) . Mijn inziens moet je dat waarderen. Ongetwijfeld zal gezond en veilig voedsel meer aandacht gaan krijgen , temeer omdat de zorgkosten in Nederland met miljarden euro,s per jaar stijgen ! . Voedselveiligheid en volksgezondheid is wel degelijk met elkaar verbonden ! . Dit dient een open en transparant onderwerp te zijn , zonder zwijgplicht ! .

 • Mozes

  Ishtar, het koopgedrag van de consument bepaalt de manier van voedsel produceren. De boer kan niet anders dan zich aanpassen aan het koopgedrag. Wie dat niet doet gaat failliet. Als u kritiek hebt op de huidige manier van voedsel produceren moet u bij de consument en supermarkt zijn. En bij de overheid die dit toelaat. Een paar dagen geleden nog werd door Albert Heijn gemeld dat de prijzen met 2% gekort worden terwijl de boeren nu al nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. De boer kan niet anders dan steeds zoeken naar de laagste kostprijs. Dat is wat de consument en supermarkt willen en wat de overheid toelaat. Alle praatjes over duurzaamheid ten spijt.

 • bankivahoen

  Wie kritiek heeft op de huidige manier van voedselproduceren mag het ook gerust zelf gaan proberen! Wat staat hen in de weg om het te doen zoals ze het anderen DWINGEN te doen?

 • J@gertje

  Ishtar,
  Ik ben een man van weinig woorden en om een lang verhaal kort te houden, ook bijna 3 zetels blijven er twee.

 • Ishtar

  @J@gertje, natuurlijk mentaal en getalsmatig is 2 zetels = 2 zetels en niet bijna 3 zetels.
  Alleen 1+1=3, terwijl jij denkt dat 1+1=2
  Natuurlijk, om je voor te zijn, leren we dat 1+1=2.
  Maar vraag een kind in woorden, wat is 1 +1 ?
  Wedden dat het niet 2 zegt ?
  En als het 2 zegt, is het zeker niet omdat het kind dat zelf vindt, maar omdat de omgeving hem/haar dat voorgekouwd heeft.
  Immer 45% meer kiezers is niet 2 = 2

 • Elevage

  jagertje heeft gelijk 2 = 2 ondanks het aantal stemmen dat daarvoor gezorgd heeft. Lijkt me ook meer dan genoeg die 2

 • politiek

  Ik zal J@gertje en Ishtar eventjes rekenles geven zodat ze het beiden hopenlijk wel snappen. Stel je hebt als politieke partij 21 zetels. het CDA dus. je VERLIEST 40 % . Dan kom je uit op 13 zetels. Een verschil van 8 zetels dus. !! Als de 2 zetels van PvdD voorheen het resultaat was van zoveel stemmen voor b.v. 1,7 zetel was (afgerond of verekend naar 2 ). 1,7 zetel + 45 % meer kiezers geeft 2,46 zetel wat dus wordt afgerond of verekend naar 2 zetels. Nu dus nog de discussie voortzetten wat het meest pijnlijk is voor de partij. Net geen 3 zetels halen ondanks 45 % meer stemmen of meer zetels hebben ( nog ) met 40 % verlies van de stemmen.

 • leo,s vriend

  Politiek, we groeien juist niet naar elkaar toe.Ik heb het de grote massa genoemd om te voorkomen dat jij weer de zaak uit z,n verband rukt als ik zou verklaren dat iedereen hormoonvrij produceert.Ik verlaag me niet tot jouw niveau door van alles te insinueren.
  Ik durf met mijn gezicht naar de maatschappij gekeerd trots te vertellen dat ik goudeerlijke gezonde producten produceer.
  2 van de 150 blijft na deze uitslag 2 van de 150 politiek!

 • politiek

  Beste mts.menkhorst1 Ik wil u het dringende advies geven dat niet te beweren met uw gezicht naar de maatschappij !. Althans als u ook voor uw collega,s wilt spreken. Het is niet voor niets dat de onderwerpen vertrouwelijk behandeld worden bij tweede kamervragen en er een zwijgplicht op komt. Overigens wat uw laatste zin aangaat, als je aan het voetballen bent en de bal zat , door een schot van b.v. Huntelaar , bijna in de goal was het doodeenvoudig gewoon naast. Bij hoogspringen paarden , als het paard er bijna overging gaat de balk er doodgewoon af. Bijna in verwachting is gewoon niet in verwachting. ( helaas een steeds groter probleem door hormoongebruik veehouderij ! ) Bijna geen hormoon gebruik is dus nog steeds hormoongebruik en inderdaad ik geeft u gelijk bijna 3 zetels voor de PvdD zijn geen 3 zetels, maar gewoon twee. Maar u kunt ook nergens achterhalen dat ik dat ergens beweeert heb. Dat zou namenlijk niet correct zijn van mij.

 • J@gertje

  Ik heb echt geen rekenles nodig
  In de politiek is dat anders.
  Daar bedenkt men allerlei smoesjes om een ander een rad voor de ogen te draaien.
  En daar is m.n. de PvdD erg sterk in, maar 2 zetels blijven 2 zetels.

 • politiek

  Beste J@gertje . Ik zou de volgende keer je geweertje maar gewoon thuislaten. Je zal maar 40 % van je eigen voetje hebben afgeschoten. Dat lijkt me best pijnlijk.

 • Ross

  Jawel politiek Menkhorst 1 heeft volkomen gelijk de produkten die agrarisch Nl produceert zijn eerlijk en goed.
  Waar nodig(ook een dier kan ziek worden) wordt er met antibiotica behandeld.
  In dit land moet je van alles en daar is de PvdD de koploper.

 • Heijdravleesvee

  beste politiek.
  In welke veehouderij tak is er dan sprake van hormoongebruik.

 • politiek

  Beste Heijdravleesvee, graag even de andere reacties en lijntjes doorlezen voor uw vraagbeantwoording.

 • Heijdravleesvee

  zie alleen het woord hormoongebruik in de veehouderij.
  maar in welke veehouderij dan specifiek.
  Is toch een vrij normale vraag lijkt mij

 • politiek

  Inderdaad , dat is een normale vraag , die eerder al besproken is en beantwoord.

 • Heijdravleesvee

  Zie toch echt alleen maar veehouderij staan. Is dat dan melkvee,kalveren,vleesvee.varkens,kip of schapenhouderij.
  Ben echt benieuwd.

 • bankivahoen

  Niet op reageren Heijdravleesvee@ heeft geen enkele zin,je praat tegen een muur!

 • politiek

  # 44, 45, Ben bewust dat dit , hormoongebruik veehouderij , vertrouwelijk behandeld wordt in tweede kamer. Een zwijgplicht dus voor kamerleden die de rapporten , antwoorden , verslagen, enz. willen inzien. Opgelegd door verantwoordelijk minister. Ik kan en wil kamerleden niet verplichten om iets te zeggen wat ze niet mogen en wettelijk verboden is. Dat zal ik ook echt niet doen voor uw plezier. Wel heb ik gesprekken gevoerd met kamerleden en zeer correct hebben die mij juist geinformeerd wanneer het vertrouwelijk danwel zwijgplicht was. Tevens heb ik al wel een aantal vertrouwelijke rapporten en opdrachten voor hormoon onderzoek waarvan opdrachtgever de uitslagen NIET mocht ontvangen en veel meer info al !. Staatsgeheim en economisch Staatsbelang dus aldus beantwoording tot nu toe !! Ik begrijp uw interesse , maar die is er bij mij ook. Wel vraag ik me af wat u zelf daadwerkelijk en praktisch heeft gedaan openheid en transparantie te krijgen via de legale weg als hier op dit lijntje wat kankeren. Gewoon bij het ministerie dus. Indien men ontkend wat ik zeg en schrijf zal ik u nader verder op weg helpen. Je moet je dus NIET richten naar tweede kamerleden vanwege die zwijgplicht , maar naar het Ministerie zelf. Dat flauw gedoe van bankivahoen lijkt veel op de antwoorden van de Overheid,.Over alles inzake hormoongebruik behoord men te zwijgen en de doofpot in. Een opmerkelijk en verdacht standpunt vind ik dat.

 • Mozes

  Politiek, die zwijgcultuur moet u aankaarten bij Zemblabla. Die kunnen daar een prachtige uitzending mee maken. Waarom doet u dat niet?

 • politiek

  Mozes , in Amerika ligt er een juridische claim van een vergelijkbaar iets naar een tv zender van meer als een miljard euro. Iets bekend maken wat Staatsgeheim is en je hebt de informatie zelf verkregen via een creatieve weg of via de creatieve weg. Je brengt dan meerdere personen in gevaar. Nee , via meerdere wegen zijn we nu bezig om de informatie nu ook legaal te ontvangen om claims te kunnen pareren. Je zult begrijpen dat een dergelijk proces langzaam gaat. Ik heb overigens goede contacten met zembla, tros radar, argos , en niet te vergeten de legale kanalen Europese Commissie consumentenbescherming, fraudehelpdesk, FIOD , nat. ombudsman, en de Overheid o.a. het Ministerie. Alleen die laatste zijn nog niet zo gewillig de gevraagde informatie te geven middels een Wob verzoek. En ter afsluiting bij regelmaat gaat er wel eens een mailtje in vertrouwen naar Boerderij.nl ter staving.

 • denker123

  Beste politiek,onmiddelijk zonder dralen het hormoon gebruik in de landbouw onderzoeken en zwaar bestraffen als dat volgens u bestaat,ik dacht van niet. Anders gaat het dezelfde kant uit als in de sport o.a. wielrennen en krachtsporten,iedereen weet dat alle wielrenners doping gebruiken pas nog Frank Sleck ,iedereen dacht dat de broers Sleck engelen waren. En toch is wielrennen razend populair,hier is dopinggebruik o.a.hormonen maatschappelijk zelfs geaksepteert.

 • Mozes

  Politiek, hebt u niet in de gaten dat u zichzelf tegenspreekt? U beweert dat u niets kunt zeggen omdat er een zwijgplicht is. Ondertussen ligt u hier al een jaar dag in dag uit op de site te ouwehoeren over hormoon gebruik!

 • B bob

  Denker123, dat die wielrenners zichzelf vrijwillig volspuiten met hormonen ( en daarom ook eerder aan kanker overlijden ) is niet erg want hun vlees is niet te koop bij de supermarkt . Vlees van Dieren die behandeld worden zijn wel onderdeel van de voedingskringloop en deze besmetting met schadelijke middelen is ongewenst !

 • politiek

  Beste Mozes , onduidelijk wat u ZELF heeft gedaan duidelijkheid te krijgen in de hormoonpraktijken. Zoals gezegd , u kan zich dan het beste richten naar Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De doodgewone test of u belanghebbende bent voordat u beantwoording vragen krijgt is al interessant. Voorheen was ik geen belanghebbende ! in de ogen van ministerie en met dat antwoord kun je weer verder. Bv naar de Europese Commissie voedselveiligheid. Die oordeelt dat ik WEL belanghebbende ben . Vervolgens ga je met die originele vragen terug naar het ministerie en dan loop je dus tegen de situaties van Staatsgeheim en zwijgplicht aan. Mozes , als u zelf niets doet op dit gebied , lig dan ook niet telkenmale te kankeren. Denker123. Mijn dossier laat ik ook bij regelmaat inzien door iemand van de NVWA. Anders krijg je inderdaad de situatie dat men zodadelijk zegt van wij wisten niets !! .De bewuste medewerkers staan ook machteloos zeggen ze. Het wordt ook niet ontkend wat ik dus hier schrijf. Ze maken een rapportje , wat ik vervolgens weer opvraag en na maanden lang mag ontvangen.

 • Flyinghollander

  Politiek, U weet dat er psychische hulp verkrijgbaar is in Nederland.
  U gelooft te veel in U eigen waan illusie net als onze Bobje.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Ross

  B bob kip zonder kop wat een frustatie rustig maar.
  Neem je pillen en ga even liggen.
  Geen zorgen ik ga zo naar buiten heerlijk naar het voetbalveld.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • politiek

  Flyinghollander, Dat weet ik . Daar ben ik ook geweest toen mij bekend werd die jarenlange hormoonstructuren met lijntjes naar diverse kankersoorten bij de mens, hart en vaatziektes , diabetes ,enz. tot zelfs vruchtafwijkingen bij de vrucht/embryo toe !!! . Daar heb ik de vraag gesteld wat ik moest doen met de kennis die ik had die aan mijn knaagde. Het antwoord was ......... Stel dat u weet of u bent er achter gekomen dat uw goede bevriende overbuurman bij regelmaat uw leuk buurmeisje gebruikt of misbruikt voor eigen genot. Dat buuurmeisje heeft nog niet de kracht en moed dit te melden. Kun je daar dan mee verder zonder dat te melden.???? Sterkte , Flyinghollander , maar ook u kan zich richten tot Ministeie van voedselveiligheid en anders lig dan niet telkenmale te kankeren. Als u in uw familie of kennissen iemand heeft die een borst of borsten hebben moeten afgeven, borstkanker , in dat spel doe ik niet mee. Doodgewoon openheid en transparantie dus.

 • B bob

  Respect Politiek ! Ook degene die leidzaam toekijkt heeft bloed aan de handen.

 • Heijdravleesvee

  Nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Zal wel een gebrek aan kennis zijn, want iemand met verstand van zaken zou gewoon antwoorden.
  Even voor de duidelijkheid, een bedrijf die groeihormonen gebruikt mogen ze van mij direct voorgoed sluiten.

 • Flyinghollander

  Heijdra, dat zal je van zulke ook nooit krijgen. Gek in het hoofd met waanbeelden.
  Zelfs verkrachting erbij te halen om punt te maken, waar geen punt is.
  Uit de duim zuigen noemen we dat.

 • Mozes

  Politiek, u maakt een vergelijking met sexueel misbruik. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 50% van deze beschuldigingen vals zijn. Bij mensen die vals zijn beschuldigd wordt enorme sociale en psychische schade aangericht. Mensen vals beschuldigen is daarom crimineel. Als u vermoedt dat iemand ontoelaatbaar gedrag vertoont dient u dat discreet te melden bij controlerende instanties die vervolgens kunnen onderzoeken of uw vermoeden juist is. Dit om te voorkomen dat u mensen onterecht beschadigd als blijkt dat uw vermoeden niet juist is. Pas als u hard bewijs kunt overleggen kunt u met uw beschuldiging naar buiten treden.
  U bent nu al een jaar op deze site beschuldigingen aan het publiceren zonder enig bewijs te overleggen. Al een jaar bent u bezig boeren te beschadigen met beschuldigingen waarvoor u zelfs de geringste aanwijzing niet kunt leveren.
  Zolang u geen enkel bewijs kunt overleggen is het publiceren van beschuldigingen een criminele daad.

 • politiek

  Beste Heijdravleesvee, # 59 , ben bewust dat het over duizenden brijven gaat.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • politiek

  Beste Mozes , inderdaaad als het gaat over b.v. 50 % wat waar zou zijn, geeft dat geweldige gevolgen naar voedselveiligheid en volksgezondheid. Die andere 50 % van agrarische sector wordt dan ook inderdaad ook beschadigd maar niet vals beschuldigd. Nimmer heb ik gezegd dat het de volledige agrarische sector betreft. Wel heb ik gezegd dat het duizenden bedrijven betreft. Overigens is er wel overleg met verantwoordige instanties indeze zoals u adviseerd. Dat strand tot nu toe in vertrouwelijke kamerbehandeling met zwijgplicht.

 • Mozes

  Politiek, zoals gewoonlijk draait u de feiten weer om. Zolang u dat zogenaamde bewijs niet naar buiten kunt brengen kunt u ook geen beschuldigingen naar buiten brengen. Beschuldigingen naar buiten brengen zonder bewijs naar buiten brengen is een criminele daad. U zult met uw beschuldigingen moeten wachten totdat u zover bent dat u het bewijs naar buiten kunt brengen.

 • John*

  10 punten voor Mozes! met ehec affaire hebben ze heel goed geleerd wat er kan gebeuren als er verdenkingen naar buiten worden gebracht. Het wordt pas echt vervelend als daarna blijkt dat er geen bewijs is of dat de oorzaak in een andere hoek gezocht moet worden. Veel ondernemers zijn daar vorig jaar de dupe van geworden. Dus 'politiek' kom maar met harde bewijzen voordat je hier een complete sector in kwaad daglicht blijft zetten.

 • politiek

  John en Mozes. Communicatie hierover is met het Ministerie. (bijna wekelijks momenteel ) Die ontkennen het niet. Ook bij FVO Dublin heeft het inmiddels de aandacht , maar dat is niet het juridisch lijntje. Die hebben me verwezen naar de Europese Commissie voedselveiligheid. En John , ik hoop niet dat u voor de doofpotmodules bent , want ben bewust , dat werkt ook tegen de sector. En Mozes , als ik een criminele daad zou plegen dan weten ze me heus wel te vinden ( de politie of overheid). De sector heeft dat inderdaad ook al gedaan en daar is ook melding van gedaan. Bedreiging vanuit de sector veehouderij als je hormooonpraktijken transparant wil maken is dubieus en inderdaad strafbaar. Ik denk dat u beiden dat wereldje nog niet kent.

 • Flyinghollander

  Bla bla bla, je kan wel bij de oude wijven club of bij de prive, die zoeken ook nieuwe sensatie fotograaf.

 • politiek

  Inhoudelijke Communicatie tussen Europese Commissie ( Brussel ) en Nederland ( den Haag ) dateerd van 2009 , 2010 en 2011 voor zover ik die heb kunnen achterhalen. Onderlinge communicatie in 2012 zal er ook wel zijn. Communicatie tussen mij en de Europese Commissie voedselveiligheid is een paar maanden oud.

 • John*

  ben niet van de doofpot praktijken maar ben van mening dat er heel erg goed opgelet moet worden met het vals beschuldigen van complete sectoren! en sterker nog mocht het tot een schandaal komen dan zijn niet de hormoongebruikers met een lage kostprijs de dupe maar de bedrijven die net flink geinvesteerd hebben in dier en milieu vriendelijke stallen met over het algemeen een hoge kostprijs! misschien dat daarom enige terughoudendheid is gewenst? Als dadelijk bewezen is dat er bedrijven zijn die nog steeds hormonen gebruiken lijkt het mij beter om deze bedrijven te isoleren en aan te pakken en als dit geslaagd is mag er best over gepraat worden maar dan hebben we waarschijnlijk 5% overtreders en 95% van de bedrijven die het wel allemaal netjes op orde hebben. Een hoop geblaat via de media is allemaal leuk en aardig maar het proces gaat echt niet vlugger en werkt nog eens averechts ook!. Neem aan dat jij toch ook als doel hebt dat we hier gezonde dieren hebben die zonder hormonen en antibiotica de eindstreep halen?

 • John*

  ben niet van de doofpot praktijken maar ben van mening dat er heel erg goed opgelet moet worden met het vals beschuldigen van complete sectoren! en sterker nog mocht het tot een schandaal komen dan zijn niet de hormoongebruikers met een lage kostprijs de dupe maar de bedrijven die net flink geinvesteerd hebben in dier en milieu vriendelijke stallen met over het algemeen een hoge kostprijs! misschien dat daarom enige terughoudendheid is gewenst? Als dadelijk bewezen is dat er bedrijven zijn die nog steeds hormonen gebruiken lijkt het mij beter om deze bedrijven te isoleren en aan te pakken en als dit geslaagd is mag er best over gepraat worden maar dan hebben we waarschijnlijk 5% overtreders en 95% van de bedrijven die het wel allemaal netjes op orde hebben. Een hoop geblaat via de media is allemaal leuk en aardig maar het proces gaat echt niet vlugger en werkt nog eens averechts ook!. Neem aan dat jij toch ook als doel hebt dat we hier gezonde dieren hebben die zonder hormonen en antibiotica de eindstreep halen?

 • Mozes

  Politiek, ik constateer dat het leveren van bewijs voor u een gevoelig punt is. Dat is niet alleen bij u zo maar dat zijn structuren die in de hele dieractivisten wereld voor komen. Men uit beschuldigingen waar men maar kan. Dat de argumenten hiervoor vaak ontbreken of gebaseerd zijn op valse of verdraaide feiten wordt onder de pet gehouden in een zwijgcultuur.
  De politieke belangen van dieractivisten en linkse politieke partijen maakt dat iedereen zwijgt over de ontbrekende of valse argumentatie. Niemand in deze wereld wil open en transparant zijn over de argumenten voor hun beschuldigingen. Ook u politiek bent al een jaar beschuldigingen aan het uiten zonder open en transparant te zijn over uw argumenten. Steeds hebt u weer nieuwe smoezen om geen openheid te geven over het bewijs voor uw beschuldigingen. Zolang u niet open en transparant bent kan niemand hier wat mee.

 • politiek

  Beste John. Dat doel heb ik ook , maar ik voel me eenzaam in die strijd. Niettemin heb ik vooral dit jaar al veel boven water weten de krijgen , met hulp van anderen Helaas , die minder relaties met de sector veehouderij hebben. De eigen verantwoordelijkheid van de sector is niet zo groot wat dit aangaat. De (Z)LTO is een privaatrechtelijke organisatie , die zoals ze mij melden geen verantwoording hebben indeze. (en ook geen zorgplicht) Een opmerkelijk antwoord heb ik melding gedaan.

 • Flyinghollander

  Zie nog steeds word er niet inhoudelijk gereageerd, ik adviseer je om morgen even de dokter te bellen voor een verwijsbrief en laat je nakijken.

 • politiek

  Beste Flyinghollander , voorstel , zullen we dan gezamelijk gaan ? . Ik ben n.l. al geweest i.v.m. die lijntjes van hormonen naar voedselveiligheid. Maar nietemin ik bied me aan om dan je dan vast te houden bij de dokter.

 • Flyinghollander

  Als je was geweest hadden ze je wel opgesloten. En voor de rest, beantwoord eens de vragen met echt bewijs en niet een hoop bla bla bla.

 • Heijdravleesvee

  politiek.
  Nog steeds geen antwoord over welk soort veehouderijen we hier praten.
  Bang voor een onderbouwd antwoord uit de praktijk zeker?

 • politiek

  Nee, Heijdravleesvee , maar om u gerust of ongerust te stellen er lopen ook meerdere ( ook vrij recent nog ) hormonenlijntjes naar o.a.runderen. Ik ga er van uit dat vleesvee ook runderen zijn. Natuurlijk is dan niet gezegd dat Heijdravlees besmet zou zijn of besmet geweest is , maar met de huidige kennis die ik nu heb zou ik er niet gerust op zijn.

 • Heijdravleesvee

  Ik ben er zeer gerust op.

 • politiek

  Hopenlijk voor u want dat is uiteraard wel fijn. Overigens wordt er in verslagen gesproken over duizenden !!!! bedrijven , jarenlang. . Dat wil overigens nog steeds niet zeggen dat u een van die duizenden bent. Middels een Wob verzoek probeer ik wel te achterhalen welke bedrijven het allemaal zijn.

 • Flyinghollander

  Bla bla bla net doen of je kennis hebt. Zoek je nu al die woorden op internet op en bedenk je dan, shit dit kan ik in me fantasiewereld gebruiken.

 • Bison

  B Bob,ik moet je er wel even op wijzen dat groeihormoon gebruik in bijna alle rundvee mesterijen(feedlots) in zowel de US als Canada aan de orde van de dag is.
  Betreurenswaardig en onnodig,.. yes.
  It's all about the money.

 • Elevage

  Politiek heeft het over duizenden bedrijven, ik neem aan dat dat een wereldwijd getal is. Zoveel bedrijven zijn er niet in Nederland die vallen onder de onderzoeken van Politiek. En volgens Bison is hormoongebruik aan de orde van de dag in Amerika, dus dat verklaard al een heleboel cijfers.
  Overigens weten we nog steeds niet om welk soort bedrijven het gaat, ondanks alle vragen van Heijdra.

  Maar niet alleen hormoongebruik is schadelijk in je eten. Richt je eens op alle E-nummers in je eten. Weet je dat fromaline ook een goedgekeurd e-nummer is? Dus ergens stopt iemand dat in jouw eten om ervoor te zorgen dat zijn produkten verkocht worden! Eet smakelijk.

  En het blijven 2 zetels voor de PvdD, zoals helemaal aan het begin van deze ketting.

 • gerardb

  Hahahahahaha, Wat een ongelooflijke onzin kraamt die politiek eruit. Echt een studentje met te veel tijd.
  Denk maar niet dat ook maar 1 weldenkend mens je serieus neemt. Helaas voor al je woorden.
  Was hier vroeger ook niet zo iemand bezig genaamd herkauwer en nog een heleboel andere namen?

  Hartelijke groeten en geniet van de dag.

  En inderdaad 2 is 2, maar wel 2 teveel.

 • gerardb

  Oh ja, laat je niks wijs maken. Het beste vlees groeit in nederland.

 • leo,s vriend

  politiek, in het topic zuivel is samenzwering van stilte schrijf je op 13 juli dat je een brief hebt over hormoongebruik in de melkveehouderij,kom maar op met die brief! en geen zwakke smoesjes,plaatsen die hap.

 • Ross

  Politiek + B bob kip zonder kop roepen en schreeuwen van alles maar als je direct iets vraagt op een opmerking geeft tja dan stopt het.

 • Mozes

  Politiek is chemisch gecastreerd als gevolg van illegaal homoon gebruik. Dieractivisten hebben als gevolg van hun vegetarische voeding een geestelijke en lichamelijke ontwikkelings achterstand. Dit proberen ze massaal te compenseren door illegaal hormonen te gebruiken. Dit heeft als bijwerking dat ze chemisch gecastreerd raken. Het is te zien aan het gedrag van politiek, hij is al een jaar hier op de site bezig met een voorspel zonder ook maar iets te leveren wat van betekenis is.
  Het is ook te zien aan het gedrag van Marianne Thieme. Toen zij het verlangen had om zwanger te worden bleek niemand in haar dieractivistische omgeving dit te kunnen beantwoorden. Uiteindelijk moest er een boer en zelfs jager aan te pas komen in de persoon van Jaap Korteweg.

 • HvdR

  Elevage, je bedoelt Formaldehyde? Is inderdaad een E-nummer, maar wordt echter niet aan voeding toegevoegd. http://www.food-info.net/nl/e/e240.htm
  Ik begrijp trouwens niets van die hetze tegen E-nummers. Zonder die nuttige toevoegingen waren we beslist slechter af. Eerlijke info over deze toevoegingen: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/e-nummers.aspx?gclid=CN_XxZqKwrICFUQLfAodKzYAhg

 • politiek

  Nogmaals voor de duidelijkheid inzake hormoogebruik. Ik heb inderdaad gesproken over duizenden bedrijven , jarenlang , ook in de melkveehouderij in Nederland. Daar neem ik geen woord of letter van terug . Dat staat n.l. ook letterlijk in de vertrouwelijke rapporten die ik inmiddels heb. Juist omdat het vertrouwelijke rapporten en verslagen zijn ben ik bezig die ook legaal te krijgen. Van de kant van de Overheid berust er n.l. een zwijgplicht op. Via een officieel Wob verzoek wil ik helderheid hierin krijgen. Dit ook vooral voor helderheid naar de slachtoffers toe. U moet denken aan o.a. vooral (borst) kanker bij vrouwen zoals mij vandaag/gisteren nogmaals is uitgelegd in Brussel.

 • jan10

  Die hormonen kwamen toch uit belgie ,en is een zaak die al ca.25 jaar oud is???
  In Amerika is het legaal toegestaan (geweest) en werkt daar lang door. (veel mensen met een dikke reet)

 • Mozes

  Politiek, iedere keer spreekt u zichzelf tegen. U kunt niets naar buiten brengen maar u kunt wel hier op de site ouwehoeren. U kunt niet eerder hier op de site beschuldigingen uiten dan dat u het bewijs ook naar buiten kunt brengen. U dient zich te realiseren dat mensen die opelijk beschuldigd worden recht hebben op bewijs. Zolang u dat bewijs niet kunt leveren hebt u geen recht om anderen te beschuldigen.
  U moet een keuze maken: of nu direct het bewijs leveren of uw beschuldigingen voor u houden.

 • leo,s vriend

  Dus nu krabbel je terug politiek? Je begint over het verleden te praten.

 • politiek

  Ik krabbel echt niet terug hoor. Wekelijks is er momenteel overleg met Ministerie en meedere fractiemedewerkers van kamerleden. Wet is wet. Geheim is geheim Zwijgplich is nu een maal zwijgplicht. Dat zul je moeten respecteren. Mogelijk dat de rechter zodadelik gaat beslissen dat de overheid wel open en transparant moet worden inzake hormoongebruik in de veehouderij. Overigens , inhoudelijk ontkend men het niet wat ik schrijf en zeg. Mogelijk spelen handelsbelangen wel een rol. Misschien spelen volksgezondheid wel een rol ?. Misschien spelen opsporing en bestrijding van bestuurlijke integriteit wel een rol ? . De toekomst zal het leren.

 • politiek

  Omdat gelukkig ,dankzij het grote verlies van het aantal kamerleden van CDA de dieronvriendelijke meerderheid in de kamer is verdwenen zoals titel van het artikel aangeeft kan er hopenlijk spoedig helderheid ,duidelijkheid , openheid en transparantie komen......Zonder zwijgplicht dus inzake hormoongebruik in de veehouderij. Dan is Mozes en Menkhorst ook tevreden. hopenlijk dus , of het moet zijn dat die ( ook ) graag wil dat alles wat er gebeurd de doofpot in moet.

 • leo,s vriend

  Mischien,mischien,mischien.Mischien is er wel niks aan de hand en zuig jij alles uit je grote duim.
  Ik heb je al vaker aangegeven dat ik met rechte rug kan verklaren dat ik en volgens mij vrijwel de hele sector niks te maken heeft met de door jouw genoemde feiten.
  Ik verfoei doofpottenpolitiek! dus schuif me dat niet in de schoenen,dat zie ik als een persoonlijke belediging.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • theorikyreintjes1

  De meeste mensen kunnen niet van alle troep die slecht is voor een gezond leven,afblijven. We proberen de dieren zeer gezond te houden. Daar staan we dag en nacht voor klaar! De meeste mensen hebben daar de mentaliteit niet voor. Maar tegen mensen die de dieren netjes verzorgen daar wordt weer hard tegen aan geschopt door mentaliteitsloze mensen! Ze weten totaal niet waar ze over spreken! Een dier moet goed verzorgd worden, maar niet zoals 50 jaar geleden. Dat doe je het dier en de mens die het moet verzorgen niet aan! Al die onzinnige dsicusis van de afgelopen 15 jaar, hebben veel afgebroken. Dit had op een verstandige manier door vakmensen moeten gebeuren Dan had men een sector over gehouden die de toekomst in kan. Echt duurzaam met de nieuwste technieken wat goed is voor mens en dier en ecomomisch sterk!!

 • politiek

  Beste theorikyreinntjes1. Was u aanwezig deze week in Brussel ? om dat signaal af te geven ? .( landbouwdebat) Zou het puur toeval zijn ? , dat ook juist op die dag op hetzelfde plein , een informatie/tent over (prostaat)kanker stond. Betaald en georganiseerd door Overheidsgelden van Europa. Velen weten nog niet eens dat ze een prostaat hebben en nu blijkt dat ding ook nog gevoelig voor kanker te zijn. Men streeft na een stuk bewustwording en waarschuwing. Inderdaad ben ik met u eens dat velen die de juiste mentaliteit hebben ,,slachtoffer,, als boer zijn met een goed imago, van degene die het minder nauw nemen. Nog erger vind ik echter degene die slachtoffer zijn als persoon inzake zijn gezondheid,.

 • politiek

  Beste Theo, Patijen die het goed voorhebben met de agrarische gezinsbedrijven zijn de PvdD en de SGP. Twee totaal verschillende partijen dus mogelijk kun je bij een van die twee partijen proberen agrarisch Nederland te redden van die industriealisering veehouderij. Een industriealisering die niet open en trantsparant meer is en waar de gezinsbedrijven slachtoffer van worden. Die worden meegezogen in dit proces en zullen na verzet en strijd ten onder gaan. Die grote industriebedrijven wil men in Nederland ook niet. Denk aan duurzaamheid en gezonde en eerlijke producten. Besef wel het aantal zware overtredingen dat men gevonden heeft. Hoe ga je dat stoppen ! Openheid en transparantie zijn essentiele factoren. Het SGP heeft een correctte visie , zeer breed en weldoordacht naar de boerenbedrijven toe. Voooral ook naar gezinsbedrijven De PvdD heeft een correcte visie naar de toekomst toe met veel begrip naar de dieren, duurzaamheid , milieu, voedselligheid en volksgezondheid.

 • bankivahoen

  Hoe definieer jij een gezinsbedrijf politiek@ ? Plaats de aantallen dieren van koe,kip,varken eens specifiek.

 • politiek

  Beste Bankivahoen. Een eerste angstreactie van iemand die in aantallen denkt. Het aantal is niet bepalend wat de grens is inzake een gezinsbedrijf. Als gezin moet je er een waardig en correct inkomen uit halen. Niet dus om de stal vervolgens te verdubbelen. Die tijd ligt achter ons en daar is in andere landen plaats voor. De huidige bedrijven zijn momenteel een soort sociale werkplaatsen aan het worden. Geen boerderijen dus meer. Na verekening van ALLE ups en downs is het niet winstgevend meer en ieder beconcurreerd elkaar kapot. Openheid en transparantie is er niet meer. Het dier, milieu, product en niet te vergeten het boerengezin zelf, alles is slachtoffer aan het worden. Degene die nu , deze week ,,winnaar ,, of ,,blijver,, is in zijn gedachte is de volgende verliezer in de werkelijkheid. Bankivahoen, ik vermoed dat je uit de pluimveehouderij komt. Je kunt beter met 10.000 kippen een waardig boerenleven hebben als met 100.000 kippen een slaaf van de doodlopende industrie zijn. Over de nog concretere invulling van aantallen valt zeer goed te communiceren met veel politieke partijen die ook op deze lijn zitten naar duurzaamheid voor ieder en alles. Het product bij de super behoeft echt niet duurder te worden. Nederland zal echter terug moeten met de illusie dat alles hier geproduceerd moet worden voor Europa en de wereld. Europa en de Wereld adviseren hoe je het correct kan doen met de kennis die we hebben is natuurlijk niets mis mee.

 • bankivahoen

  Hier is geen enkele angst ,beste politiek@,alleen niemand durft aantallen te noemen wat keihard nodig is om deze zinloze discussie te beeindigen.Degene die de sector wil kleineren zal zelf aan moeten geven in welk kader men wil denken.De dwingende partij zegt altijd dat de sector de hakken in de grond zet maar is dat wel zo ? Het lijkt wel dat niemand ook niet in de politiek eens met aantallen komt.En in mijn ogen zal de sector het toch nooit goed doen in de ogen van velen die een extreme gedachtengang er op na houden en die denken te moeten/mogen beslissen voor de andere 99,9 % van de bevolking.

 • politiek

  Bankivahoen, ik heb aantallen genoemd en inderdaad denk ik dat de sector zelf zijn hakken in het zand zet zoals u aangeeft voor toekomst. . Dit heeft niets met kleineren te maken zoals u aangeeft. Dat is ook een eigenschap van de heer Dijkhuizen als de maatschappij niet wil luisteren naar hem. Dit heeft met toekomst te maken.

 • leo,s vriend

  Politiek, natuurlijk zou het geweldig zijn als we met 5 of 10 duizend kippen een fatsoenlijk inkomen/leven zouden kunnen leiden.Maar als je daarin geloofd ben je weinig realistisch bezig,zoals je zelf schreef zullen over de grens de gigantische dieraantallen worden gehouden en er is geen enkele retailer of winkelier zo gek om dan 'ons'dure voedsel in de schappen te leggen want de consument gaat in de grote massa helaas voor het goedkoopste.
  Waarom mogen ALLE sectoren in ons land wel voor mega gaan en de landbouw niet?

 • Mels

  mts.menkhorst1,ik constateren dat u gelijk heeft,wie dat niet wil zien is blind voor de toekomst en wil graag in het verleden leven waarin de srv wagen en de bakker en de melkboer langskwamen,helaas heeft de tijd die mensen ingehaald en zullen we het met mega moeten doen voor wat betreft de bulk,voor specifiek beterleven enz enz vlees/eieren/kip zal altijd ruimte blijven en misschien wel meer ruimte voor komen,de massa doet het met bulk van mega en niet anders,helaas,maar waar.

 • leo,s vriend

  Wijze woorden Mels
  En in Ned. gaan voor welzijn etc. en bulkproducten uit derde landen halen is verschrikkelijk hypocriet Politiek!

 • politiek

  Nederland moet het voorbeeld in de wereld gaan worden met een duurzaam veehouderijsysteem. Een maatschappelijke verantwoord , duurzaam veehouderijsysteem waar zelfs de heer Dijkhuizen trots op is. ! Maarten Haaijer van PBL weet dit ook correct te verwoorden. De eerste winst zal zijn het behoud van de agrarische gezinsbedrijven die keurig in dit systeem passen. Van Menkhorst1 en Mels begrijp ik ook dat die inmiddels over productie van massa mega bulk producten spreken in Nederland. Laten we de buitenlandse landen helpen met onze kennis om deze te produceren in de landen waar ze nodig zijn en mogelijk ook de grondstoffen zijn voor de productie ervan. Zie het als ontwikkelingshulp opdat ook de mensen die Dijkhuizen in het visier heeft kunnen eten. Mogelijk kan Nederland , over pakweg een 20 jaren , die landen weer leren hoe je duurzame veilige voedselproductie kan ontwikkelen.

 • Khalid en zijn maten

  Voor en met het verspreiden van onze agrarische kennis over de rest van de wereld zijn niet zo heel veel mensen nodig ,Politiek! Wat moet de rest van agrarisch NL dan gaan doen om de kost te verdienen,en dan al die andere bedrijven rondom de landbouw zoals toeleveranciers ,loonbedrijven ,ZZP-ers,bedrijfsverzorging,transsportbedrijven,bouwbedrijven,technische bedrijven,en aldie bedrijven die weer de grondstoffen en produkten of diensten leveren aan de bedrijven die zich inzetten voor de agrarische sector enzovoort,al die mensen die NU leven van het werk in en rondom de agrarische sector,denk eens na hoeveel duizenden mensen er leven van de agrarische sector om er alleen al voor te zorgen dat het voedsel geproduceerd,getransporteerd,verpakt en verhandeld word voordat het uiteindelijk in de winkel ligt...

 • Bison

  Politiek,je doet al de tijd zo gewichtig met je zogezegde 'insider informatie' of je een man van positie ben en de wereld van jou afhankelijk is.(It's all BS and it don't impress me much)
  Doe nou maar niet zo dikdoenerig met je 'duurzaam' gelul want Holland heeft eigenlijk weinig invloed op wereld voedsel productie
  De meeste mensen buiten Europa kennen Holland alleen van de molens, de houten klompen en dat knulletje met z'n vinger in de dijk.
  Oh ja,en ze zijn goed in dijken bouwen,..en dat is it.

 • Khalid en zijn maten

  En het telen van goede pootaardappelen(die zelfs naar Egypte worden verstuurd) ,het fokken van goede koeien -Holstein Frisian-,het bergen van schepen ( smit-tak),het creëren van land in zee (Dubai) ,het bouwen van goede dijken (Louisiana),er zijn eigenlijk denk ik best wel veel mensen die Nederland ook op een andere manier kennen,maar Bison is waarschijnlijk al te lang 'overseas' en heeft nog de nostalgische gedachte...

 • politiek

  PBL: omslag landbouwbeleid noodzakelijk. Bison en Khalid. Op boerderij.nl is nu een artikel te lezen hierover. Overigens heb ik negens gezegd en beweerd dat landbouw en veehouderij Nederland uitmoet. Er zal een omslag moeten komen zoals Maarten Haijer aangeeft in artikel. Hopenlijk mag ik die mening ook hebben .

 • Mels

  Je mag die mening zeker hebben,je moet alleen niet je ogen sluiten voor de feiten,het klinkt leuk en is dat ook,een gezinsbedrijf en die zullen er ook blijven.Feit is alleen dat we zien dat de meeste consumenten simpelweg bulk producten kopen om de prijs,het deel van de consumenten dat bewust koopt is (nog)dermate klein dat het niet loont om voor deze categorie veel te produceren,alleen regelgeving dwingt het andere deel deze producten te kopen,die regels komen er niet in Europees verband omdat andere landen daar geen baat bij hebben.Ook gezinsbedrijven kunnen bulk produceren en mega zijn trouwens het is(gelukkig) de vrije keus van elke ondernemer,zo je daar van kunt spreken als je een gezinsinkomen aan subsidie krijgt,maar dat terzij,om te produceren waar hij of zij zich het beste bij voelt.

 • leo,s vriend

  Politiek, Ik heb maar een gewoon gemiddeld gezinsbedrijfje en ik eet er goed van dus maak je maar niet druk om mijn 'massa mega' inspiraties want die heb ik niet.
  Wat ik wil aangeven is dat het vreselijk hupocriet is om in Nld grote bedrijven te verbieden en goedkope producten van massa mega bedrijven uit het buitenland met weinig tot geen eisen aan milieu en dierwelzijn hier in de supermarkt te leggen.Want dat gaat gebeuren als jij je zin krijgt.
  Met als gevolg dat de door jouw bejubelde gezinsbedrijven de deur kunnen sluiten.Ik dus ook.

 • klaasKip

  politiek als je al deze info hebt waarom laat je dit dan niet anoniem achter bij de schrijvende pers ,als het allemaal waar is wat jij beweerd zullen zij je helpen met de ondersteen boven halen . ik denk dat het allemaal wel mee valt met die bewijzen van jou .politiek je lult inderdaat net als de politiek uren aan eenstuk zonder wat te zeggen.

Laad alle reacties (111)

Of registreer je om te kunnen reageren.