Home

Nieuws 2 reacties

Productschappen op weg naar samenwerking

Zoetermeer - De nieuwe gezamenlijke medebewindsorganisatie van de productschappen gaat vanaf 16 oktober van start. Dat meldde voorzitter Steven Lak van het Productschap Vee en Vlees (PVV) tijdens de openbare bestuursvergadering van het PVV.

In de nieuwe gezamenlijke medebewindsorganisatie werken de Productschappen Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren Akkerbouw, Tuinbouw, Zuivel en Margarine Vetten en Oliën samen. De medewerkers van de nieuwe organisatie blijven op papier in dienst van hun eigen productschap.

De vorming van één gezamenlijke medebewindsorganisatie is een eerste stap op weg naar één grote productschapsorganisatie. De komende maanden zullen stappen worden gezet om te komen tot één gezamenlijke serviceorganisatie. Ook zullen de productschappen Akkerbouw, Margarine Vetten en Oliën en Tuinbouw voor het eind van dit jaar verhuizen naar Zoetermeer en worden ondergebracht in het pand waar nu al de productschappen Zuivel, Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren huizen. "We beginnen met samen wonen en samen werken. Uiteindelijk willen we samen gaan. Dat is het einddoel", aldus PVV-voorzitter Steven Lak.

Nog steeds is niet duidelijk wat de uiteindelijke politieke beslissing zal zijn over de toekomst van de productschappen. In principe kan de Tweede Kamer nog steeds besluiten tot opheffing van de schappen. De huidige stappen die de productschappen nemen passen binnen de voorstellen voor een toekomstig model die de ministers Kamp en Verhagen in juni hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.

Op bezorgde vragen van bestuursleden over de financiële risico's voor het productschap bij de huidige samenwerking, antwoordde Lak dat de personeelsleden duidelijk per productschap op de loonlijst staan en dat er wat dat betreft nog niets verandert. Hij erkende wel dat er in het komende samenwerkingstraject beslissingen zullen moeten vallen over de financiële structuur die met de nieuwe organisatie samenhangt.

Laatste reacties

  • sauvageot

    aptroot gaat deze binnekort toch opheffen !
    (al de vvd gaat regeren)

  • bertes

    mooi. zonder produktschappen hebben de kleine verwerkende bedrijven weer een kans. zodat het nu gaat; dat alleen de grote bedrijven een zetel hebben. en zo de wet kunnen gebruiken, om meer macht te hebben, moet stoppen. samen met de lto. die zogenaamt als belangenbehartiger van de boeren in de produktschappen zit. maar ook als groot aandeel houder van de grote verwerkende bedrijven. waar de boeren afhankelijk van zijn.
    de lto moet gestopt worden. ze hebben ook al, samen met de overheid, alle biologische belangen groepen overgenomen. eerst heeft de politiek in samenspraak met lto de subsidie's afgeschaft, die voor de biologische organisatie's waren. toen hadden ze geen overlevings kansen meer. ineens komt de lto met geld. en alles is onder gebracht in het nieuwe opgerichte biohuis (eigendom van de lto). de bio- boeren die lid zijn van LTO, kunnen gratis lid worden van biohuis. en geen lid van lto moeten 350 euro betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.