Home

Nieuws 2221 x bekeken

Peelgroepen roepen op tot beperking veestapel

Horst - Bewoners- en milieugroepen uit de Peel willen dat provincies en gemeenten in de Peel de veehouderij beperkingen oplegt. Middels een brief die dinsdag besproken wordt in de gemeenteraad van het Noord-Limburgse Horst aan de Maas roepen zij daartoe op.

Volgens de opstellers van de brief, de gezamenlijke Peelgroepen, waaronder Behoud de Parel, is de varkensstapel in de Peel in tien jaar met ruim 20 procent toegenomen. Zij vinden dat dat het milieu, landschap, leefbaarheid aantast en risico's voor de volksgezondheid oplevert.

In de brief aan de gemeenteraad, die ook naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is gezonden, noemen de Peelgroepen maatregelen die provincie en gemeenten op korte termijn kunnen nemen om de groei van de veestapel te beperken. Volgens de actiegroepen sluiten deze maatregelen aan op het rapport van adviesbureau Arcadis dat op verzoek van de provincie Noord-Brabant is opgesteld. Daarin staat onder andere dat sturing van de veestapel mogelijk is met een provinciaal stelsel van dierrechten.

De Peelgroepen willen dat gemeenten in samenwerking met de provincie op korte termijn maatregelen nemen zoals emissiesaldering om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak te beperken. Ook willen zij dat de gemeenten op het gebied van bestemmingsplannen maatregelen nemen om de groei van de veestapel te voorkomen of in te perken.

Of registreer je om te kunnen reageren.