Home

Nieuws 19 reacties

PBL: omslag landbouwbeleid noodzakelijk

Den Haag – Het beleid richten op een steeds efficiëntere landbouw heeft in Nederland geen toekomst meer. Dat zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tijdens de presentatie van de balans van de leefomgeving.

“Nederland moet naar een meer zorgvuldige landbouw. Andere landen kunnen beter een efficiëntieslag maken als het om landbouw gaat dan Nederland. Op efficiënte productie heeft Nederland het maximum behaald, waardoor we zullen worden bijgehaald door andere landen. We moeten naar een betere productie”, zegt Hajer. De overheid kan daarbij een rol spelen door duidelijk stelling te nemen over het maatschappelijk belang van een duurzaam voedselsysteem.

PBL concludeert in de balans van de leefomgeving dat de kwaliteit van de directe leefomgeving sinds 1990 fors is verbeterd. De verzuring, vermesting, en de hoeveelheid gestort afval is aanzienlijk gedaald, terwijl de economische groei door ging. Alleen op het punt van klimaat scoort Nederland tegenvallend.

Het tegengaan van de klimaatverandering moet internationaal gebeuren. Voor Nederland liggen hier volgens Hajer zeker kansen omdat Nederland er op andere punten goed in is geslaagd om de leefomgeving te verbeteren.

Het tegengaan van de klimaatveranderingen, het stoppen van de aantasting van de mondiale biodiversiteit en de vermindering van de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen vraagt volgens PBL wel aanpassing van het beleid. De overheid zou hiervoor een duidelijk visie op energie en voedsel moeten maken, zodat bedrijven vertrouwen genoeg hebben om te investeren. Ook moeten heffingen verdere vervuiling tegengaan.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  hoezo geen plaats in nederland voor efficente landbouw, ik denk dat er geen plaats is voor biologische landbouw, deze hoeft op geen enkele manier aan de uitstoot van zogenaamde schadelijke stoffen te voldoen

 • joannes

  Schoenmakers1 hoe kan Nederland verdedigen dat het 270% zelfvoorzieningsgraad heeft en nog intensiever wil produceren?

 • schoenmakers1

  joannes, hoe kan nederland verdedigen dat het iets opheeft met het milieu en vervolgens aan de biologische landbouw niet dezelfde minimale productieeisen stellen als aan de normale landbouw.
  Ik denk niet dat het erg is dat er een hoge zelfvoorzieningsgraad is, het is alleen maar goed

 • HvdR

  joannes, dankzij jouw stokpaard van 270 % zelfvoorzieningsgraad (waar kan ik dat nalezen btw?) hebben wij een welvaart en verzorgingsstaat waar de hele wereld jaloers op is. Ik blijf dus niet begrijpen wat je probleem daarmee is.

  Overigens mogen ze van mij deze Maarten Hajer per direct vervangen door iemand die wat meer met beide benen op de grond staat en zich niet laat leiden door die vermaledijde klimaathype.

 • pietbongers

  of het gangbare landbouw is of biologische landbouw ik vind dat kringloop landbouw bete past als ik zie dat er bedrijven zijn die al hun voer uit buitenland halen en verder al hun belangrijke afval stoffen hier in nederland kwijt willen en hun produkten ook nog voor buitenlandse markt zijn denk ik dat we daar het eerste van af moeten ook al is hun voerefficentie goed deze bedrijven brengen alleen maar slecht milleu .

 • zanden

  @schoenmakers1. U denkt dat er geen plaats is voor biologische landbouw, omdat deze op geen enkele manier aan de uitstoot van zogenaamde schadelijke stoffen hoeft te voldoen? De biologische landbouw is kringlooplandbouw gebleven. Dat zal haar kracht blijken te zijn. Alle mest kan een veehouder kwijt op eigen erf. En komt zelfs nog wat biologische mest tekort. Derogatie, het bijna de helft meer mest mogen rijden op het land geldt niet bij biologische landbouw. Die landbouw is dus schoner voor het milieu. En dat ze minder productie in kwantiteit levert, nou en!? Biologische landbouw levert wel kwaliteit en steeds meer consumenten kiezen steeds vaker biologische producten. 80 % van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor veehouderij. Direct of indirect ( veevoer). Dat moet anders. Dat is onhoudbaar als we een wereldbevolking van de huidige omvang willen voeden en nu al te maken hebben met 1 miljard mensen die onvoldoende te eten hebben. Minder landbouwgrond voor vee vee en meer voor plantaardig voedsel voor mensen.

 • klaasKip

  de biologische landbouw heeft de mond vol van een natuurlijke levenswijze voor de dieren, waarom wil men de mens dan granen laten eten als de schepper of de evolutie gewild had dat de mens granen zou eten had hij ons wel voorzien van een snavel inplaats van hoektanden deze staan voor vleeseters.

 • AD AKKERMANS

  Het CDA heeft verloren en dat zullen we snel merken , de gangbare boeren.
  De VVD zal met de PVDA het snel eens zijn over de gangbare landbouw. Die slag mag de PVDA binnenhalen.

 • Romeijn

  Beste mensen, het is geen wedstrijd van welles-nietes of ingraven achter de stellingen. Het is een zaak van goed luisteren naar elkaar en met steekhoudende/aantoonbare argumenten redeneren. Duidelijk verhaal van Hajer. En een goed aansluitende toelichting van Zanden (#8).

 • antoine1

  Enne? Allemaal de toespraak van Aalt Dijkhuizen (voorzitter van Wageningen UR) gemist? Hij geeft aan dat de landbouw intensiever moet! Met Nederland als voorbeeld hoe de landbouwproduktie kan groeien bij een dalende milieubelasting!

 • politiek

  Maarten Haaijer van PBL ziet het correct. Nederland moet kansen gaan pakken met vooral een andere manier van veehouderij. Hij is min of meer de tegenpool van Aalt Dijkhuizen. Dat wil niet zeggen dat de visie van Dijkhuizen niet correct zou zijn , maar zeer beslist niet uivoerbaar in Nederland . Het zou zelfs de doodsteek zijn voor eerst de agrarische gezinsbedrijven en daarna de agrarische industriebedrijven in Nederland. Het beleid moet doodsimpel omgegooid worden wil je een maatschappelijk verantwoord , duurzaaam voedselsysteem houden in Nederland. Mogelijk zouden de huidige miljarden euro,s die naar landbouw vloeien meer naar de duurzame gezinsbedrijven bedrijven kunnen gaan die in de visie van Maarten Haaijer passen. Mogelijk kan Dijkhuizen dan over een aantal jaren wat lezingen houden over het beste duurzame veehouderij systeem van de wereld met gezond en veilig voedsel.

 • Albert Kuyerhuis

  De bureaucratie dicteert het bedrijfsplan van de agrariers, gisteren was het doel nog grotere efficientie, vandaag is het stopwoord zorgvuldiger, morgen weer iets anders. Ondertussen besluit AH twee procent minder te betalen voor de produkten, nieuwe druk op de toch al gespannen agrarische ketel. Staat er nog iemand bij stil dat agrariers voedsel produceren? Hebben we calamiteiten en een hongerwinter nodig om het belang van een gezonde agrarische sector te waarderen?

  Ik ben uiterst dankbaar dat ik niet in de schoenen sta van mijn broer op het ouderlijk bedrijf.

 • anton1937

  Alleen een intensiever landbouw heeft toekomst en bestaanmogelijkheid, het hergebruiken van afvalproducten via intensieve veehouderij bied daar de beste mogelijkheid toe. Biologische en duurzamere landbouw met witte vlindertjes in je buik helpen echt niet, hou op met de onzin.Ook het gekrakeel van vegetarisme en die onzin van geen plofkippen eten zijn fabeltjes, die de honger in de wereld vergroten.

 • schoenmakers1

  zanden, als ik uw betoog lees kan ik enkel concluderen dat u het ook met mijn eens bent dat de biologische landbouw enkel tot meer honger in de wereld gaat lijden, dit willen we toch allemaal niet op ons geweten hebben

 • kok999

  Het belangrijkste is een agrarisch nederland waar familie bedrijven kunnen floreren en het land eigendom is van deze boeren families.
  Dat er wellicht geld bij moet is iets voor het tweede plan maar als de marktwerking het verder afkalven van familie bedrijven in de hand werkt moet de marktwerking worden ingeperkt.

  Volgens mij ligt het inkomen dat een familie bedrijf kan genereren op de eerste plaats. intensief; wellicht gedwongen door concurrentie maar minder intensief dan wel (mee) betaalt door de gemeendschap.

 • poldes

  het is gangbaar en wij geven het af voor goed 30 eurocent ,
  het is melk die zuiver geproduceerd is door onze koeien die een zogenaamd mestprobleem/ammoniakuitstoot/Co2 en oprispingen er voor over hebben om dgalijks maar weer het goede witte goedje te produceren ,zodat de boer werk heeft en de verdere kolom er aan kan vedienen.

 • zanden

  @schoenmakers1. Nee, ik ben het niet met u eens dat de biologische landbouw enkel tot meer honger in de wereld gaat lijden. Dat is een groot misverstand. Zoals ik al schreef: 80% van het wereldareaal aan landbouwgrond wordt nu gebruikt voor vee en veevoer. Dat moet echt anders. Minder vee, en juist meer plantaardig voedsel. Vee eet voedsel wat je beter direct als plantaardig voedsel voor mensen kan verbouwen. En dan is er genoeg voedsel voor 7 miljard mensen. Maar er is nu al niet genoeg vee om de hele wereld mee van vlees te voorzien. Sowieso zouden wij in de Westerse landen moeten vleesminderen. Er is genoeg landbouwgrond, mits radicaal anders ingezet. Laat we elk land zijn eigen moeder van de economie gunnen en hen helpen met het ontwikkelen daarvan. Nu is het zo dat er nog steeds op gezette tijden Europese overschotten van melkpoeder, kip-en varkensvlees van de intensieve veehouderijsector met subsidie gedumpt worden in Afrikaanse landen en BanglaDesh. Om vervolgens daar de kleine boeren weg te concurreren. Dat is wat er nu en nog steeds gebeurt. Kijk maar eens op youtube. 'kipvlees afrika.

 • schoenmakers1

  het is een groot misverstand dat de intensieve veehouderij zorgt voor honger, het zijn gewoon hele grote afvalverwerkers, maar het is mijn helemaal duidelijk zanden, je wilt niet toegeven dat de biologische landbouw totaal achterhaal is door de feiten, het minderen kan ook zonder biologische landbouw, we moeten ophouden met waardevolle voedingsstoffen te verspillen

 • theorikyreintjes1

  Onzin verhaal, Intensief hoeft helemaal niet slecht te zijn. Het moet gewoon goed gebeuren. Nederland is een provincie in Europa, waar wat de voedselvoorziening betreft, best mee moet kunnen. alleen is Nederland bijna alles duurder dan veel andere landen. Dit is en wordt steeds een groter probleem. Daarom moet je zeer intensief zijn in alle zaken, anders red je het niet. Daarom is de nodige uitbreiding van de bedrijven bijna onmogelijk. Door de hoge kosten, vooral de grond die nodig is, bijna onhaalbaar. Goede structuur in het bedrijvenbeleid is van zeer groot belang. Klein blijven is ondergang, kijk is vanuit heel lang terug hoe het was en nu en waarom. En hoe zal het er over zoveel jaren verder er uit zien.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.