Home

Nieuws 5427 x bekeken 34 reacties

Onthutsing over behandelbedrag faunafonds

Raalte - De instelling van een behandelbedrag van 300 euro bij een aanvraag bij het Faunafonds schiet bij de landbouw in het verkeerde keelgat. "We krijgen niet alleen te maken met een behandelbedrag, maar ook nog met een eigen risico van 250 euro", zegt Hans Klomp uit Raalte, die als bestuurder van een wildbeheereenheid betrokken is bij het besluit van staatssecretaris Bleker.

LTO luidde eerder deze week de alarmbel bij het voorstel om een behandelbedrag in te stellen. "Dat gaat alle perken te buiten. Het aantal ganzen is zo sterk toegenomen, dat boeren in vrijwel alle delen van het land schade lijden", zegt dossierhouder Flora en Fauna van LTO Nederland.

De Koeijer zegt dat niet meer dan één op de zeven verzoeken om schadevergoeding wordt afgewezen. Hij stelt dat de schade wordt afgewenteld op de boeren, terwijl zij niet in de gelegenheid worden gesteld om afdoende maatregelen te nemen tegen de ganzen. "Wij willen niet opdraaien voor wildschade. Dit is een maatschappelijk probleem. Op deze manier worden de gevolgen van een falend natuurbeleid op het bordje van de boeren gelegd."

Het steekt De Koeijer dat Bleker zonder overleg heeft besloten deze maatregel te nemen. LTO noemt de maatregel eenzijdig en volstrekt onredelijk.

Laatste reacties

 • Mels

  Boeven met een stropdas,anders niet.

 • vd spoel

  ze zijn nog erger dan appie h en jumbo

 • Albert Kuyerhuis

  Mijn vader, toen politiek actief, stelde vroeger al, nu ja, zeg 50 jaar geleden, dat ondernemers, dus niet alleen boeren, nooit moeten koersen op overheidsbeleid. Ik onderschrijf de waarde van deze wijsheid nu meer dan ooit.

  Een goede boer is vanzelfsprekend een natuurliefhebber en -beschermer. Elke ondernemer die in geldnood raakt verliest productiviteit en efficientie EN boedt in aan geestelijke veerkracht.

  In een tijd waarin alles diervriendelijk moet zijn, mag iedereen over de agrariers heenlopen, Bleker voorop. Schande.

 • info162

  Dit is een trap na en het lijkt dat meneer bleker op sollicitatie ronde is om toch maar ergens in een goed blaadje te komen dus geen boerenbelang maar helaas eigenbelang.

 • agri2

  Ik kreeg vorige week een envelop van het faunafonds, ik dacht dat is eindelijk de toewijzing van de vergoeding in verband met de ravage die de ganzen afgelopen winter hebben aangericht. Maar nee hoor, ze wilden nog aanvullende gegevens over de ontheffingen van het be- en verjagen, hoe vaak we geweest zijn en wat we nog meer hebben gedaan om schade te voorkomen. De gegevens van het faunabeheer kunnen ze zo digitaal opvragen, maar ze willen het op papier van ons hebben. Ze doen er alles om aan om je mentaal helemaal te breken, met die 300 euro behandelingskosten gaat het ze nog lukken ook. Wie gaat er de overheid duidelijk maken dat de ganzen onze eigen voedselvoorziening vernielen, misschien dat dat helpt. Mooie taak voor lto, we zijn nog steeds lid van die club.

 • dijck5861

  Als de uitkering er dan ook naar was ... Die luttele bedragen die we ontvangen als vergoeding voor de geleden schade ! En dan zo'n fors behandelbedrag voorop stellen.

 • marina1904

  Dit had ik zeker niet verwacht van bleker. Een slag in het gezicht van de boeren en ronduit BELACHELIJK.

 • zanden

  @Albert Kuyerhuis
  U stelt: Een goede boer is vanzelfsprekend een natuurliefhebber en -beschermer. Als dat echt zo vanzelfsprekend zou zijn, dan waren de weelderige bloemige weilanden niet omgetoverd in eenvormig raaigras met nauwelijks nog insectenleven. En dan was er geen enorme daling van de populatie weidevogels. Juist die omzetting van de bodembedekking met dat eenzijdige raaigras, gepaard aan intensievere bemesting en maaien en de waterpeilverlaging heeft de weidevogels weggejaagd en de populatie van ganzen verwelkomd. Onbedoeld en onvoorzien. Dat wel. Maar dat behoort mijns inziens dan tot 'ondernemersrisico'. Keuzes hebben gevolgen. Het gaat niet aan om zelf de lusten te willen genieten en de lasten elders op het bord te leggen. Wees dus een beetje reeel. De maatregel waarbij de schade deels wordt afgewenteld op de boeren is dan ook niet helemaal onbillijk. Die enorme ganzenpopulatie is dus geen maatschappelijk probleem, waar burgers maar financieel voor moeten opdraaien via het Faunafonds ( want wie betaalt die pot uiteindelijk?) maar het is een probleem die het gevolg is van eigen gewijzigd bodembeleid. Ondernemersrisico dus.

 • mrlapage

  @Zanden
  De huidige inrichting van het boeren platteland is ook weer een gevolg van wat de burger wil: heel veel voor heel lage prijzen. Wie niet meedoet, moet stoppen, zo'n 5 boeren per dag geloof ik. Als de agrariers eens collectief een vakbond met ballen zouden hebben gehad, was 't wellicht anders geweest.

 • zanden

  @mrlapage. U stelt dat de burger heel veel voor heel lage prijzen wil. U weet kennelijk niet dat de burger al tientallen jaren lang elk jaar 20.000 euro netto bedrijfstoeslag bekostigt per melkveebedrijf. Je zou dus kunnen zeggen: de burger is in feite aandeelhouder. En een aandeelhouder wil zeggenschap en rendement. Laat het rendement dan het goedkope vlees in de winkel zijn. Maar vooralsnog heeft hij als aandeelhouder nog steeds geen zeggenschap in hoe de dieren bijvoorbeeld gehouden worden. Dat is vreemd. Want wie betaalt bepaalt. En dan hebben we het nog niet over de jaarlijkse 2.1 miljard euro milieukosten van de hele Nederlandse intensieve (melk-)veehouderij. Ook dat enorme bedrag wordt door de belastingbetaler betaald, zonder dat deze het zelfs maar weet of beseft. Misschien beseffen veel boeren dit zelfs niet eens. En met de toegenomen welzijnsproblemen van koeien, die gemiddeld in Nederland nog maar 3 lactatieperiodes meegaan is het niet meer dan logisch dat de maatschappelijke druk toeneemt. En nog zoiets: heeft de consument/belastingbetaler / aandeelhouder er om gevraagd dat de veehouderij zou gaan overschakelen op gentech-veevoer? Ik dacht het niet. Het wordt hoog tijd dat er op het etiket van alle vlees- en zuivelproducten komt te staan of de dieren wel of niet genetisch gemanipuleerd veevoer hebben gegeten. Want in de V.S zijn over de residuen van glyfosaat in granen intussen al vele verontrustende ziektegevallen bekend. Bij dier en mens.

 • Flyinghollander

  Zanden en waarom betaald de burger mee? Omdat de overheid wil dat er genoeg goedkoop voedsel is, laat dan de markt ook vrij en hoor dan die zelde burger als voedsel twee drie etc zo duur word.

 • low1

  Ik denk dat het tijd wordt om naast de term ondernemersrisico ook de term burgerrisico te introduceren. Waarom moet een ondernemer alle risico lopen en de burger geen enkel .. ?
  Woont u in in een kinderrijke buurt in Haren ? Dat is uw burgerrisico.
  Loopt uw huis onder water doordat u beneden NAP bent gaan wonen ? Burgerrisico.
  Bent u naast een bedrijf gaan wonen en u ervaart overlast ? Burgerrisico.
  Bent u het oneens met de inrichting van een gebied ? Burgerrisico
  Tenzij Zanden de landbouwer uitkoopt, het gebied naar eigen inzicht weer omzet in gewenst gebruik en dan vervolgens de ganzen etc zijn inzet te gronde zien richten. Dan wordt het natuurlijk weer ondernemersrisico........

 • joannes

  Zanden, al deze ¨verschrikkelijke¨ zaken die je opsomt zijn het gevolg van overheids maatregelen. Een overheid die voordurend ingrijpt in een bedrijfstak voor het belang van de samenleving. En dat belang is absoluut niet de boeren beschermen, het is voedsel garantie! Samen met die voedselgarantie heeft zij ook het beheer over wel of niet toegestane middelen. Wanneer je nu claimt dat met deze ¨subsidies¨ de overheid als ¨aandeelhouder¨ nog meer zeggenschap wil in het belang van die burger neem je een positie die veronderstelt dat de consument het beter weet dan de vakman die dagelijks met zijn vak bezig is. Dit moet een keer ¨verschrikkelijk¨fout gaan.

 • antie

  Alber Kuyerhuis heeft volledig gelijk. De inrichting van het buitengebied, door agrariërs, heeft ertoe geleid dat deze problemen zijn ontstaan. Dus moeten ze er zelf voor boeten. Punt uit. Ze moeten nog blij zijn dat er enige tegemoetkoming is. Ja............als je hard rijdt, loop je het risico ergens tegenaan te rijden. Ook dat kun je niet afwimpelen naar de maatschappij toe.

 • low1

  En die aanleg van woonwijken, bossen, ruige natuurgebieden zijn zeker ideale plekken voor ganzen... Aangelegd door burgers !
  Ga eens in op burgerrisico als jevvoor het buitengebied de agrariër de schuld geeft

 • antie

  Niet de burger maar de agraiër heeft het buitengebied ingericht, om zoveel mogelijk geld te verdienen. 1 mercedes aan de deur was niet genoeg. Boeren zijn verlekkerd op geld, dat is nu eenmaal zo. Als je het landschap dusdanig gaat inrichten, vinden er processen plaats in de natuur, die wel eens nadelig voor boeren kunnen uitpakken en daar hoeft de burger niet aan mee te betalen en dieren niet voor doodgeschoten te worden door een stel zwakzinnigen.

 • Mozes

  In een vrije markteconomie is de manier waarop voedsel geproduceerd wordt een afspiegeling van het koopgedrag van de consument.
  Als door hogere welvaart mensen meer energie gebruiken en daardoor de CO2 uitstoot toeneemt kun je de energiemaatschappijen de schuld geven maar de oorzaak ligt toch echt bij de mensen zelf. Voor voedselproductie geldt precies hetzelfde. Het is de keerzijde van de toenemende welvaart.

 • jan1966

  Vuile streek van die CDA rat

 • W Geverink

  De natuurtalliban heeft de ganzenpopulatie uit de hand laten lopen en laten de boeren voor de schade opdraaien. Van Boeren wordt verwacht dat ze een flink gedeelte van hun inkomen laten opvreten door een zootje ganzen zodat de burger wat heeft om naar te kijken. Burgers willen van alles zolang het maar voor niks is. Burgers steken auto's in brand en gooien klinkers naar de politie als ze gevraagd worden om een procent in te leveren, stelletje knijpkonten.

 • Mels

  Anti,hoepel nou es op met je geleuter,kijk en constateer gewoon eens dat er teveel ganzen zijn en dat er teveel NEPTUUR is waar die krengen op af komen,als ze er zitten is het enige wat ze vinden water en lang taai gras wat ze niet vreten en dus gaan ze een sappige weide zoeken,ga jij maar eens maaien in je NEPTUURgebieden dan komen de ganzen zo achter je aan het verse gras in maar nee dat doen we niet want dat is niet ecologisch.Het is gewoon uit kosten oogpunt dat er niet gemaaid wordt,niet meer en niet minder.

 • leo,s vriend

  Zanden, Je stelt dat de burger als 'aandeelhouder 'geen zeggenschap heeft.
  Volgens mij zijn deze regels waar dit artikel over gaat door de overheid opgesteld en de overheid word geleid door de politiek en de politiek word gekozen door....... Juist de burger.DUS: je hebt wel degelijk zeggenschap.

 • zanden

  @flyinghollander
  Waarom de burger meebetaalt? Omdat de overheid tot nu toe niet het beleid voert: de vervuiler betaalt. Er wordt vaak de vergelijking gemaakt tussen de kosten van een pak melk en een liter water. Water is duurder dan melk.
  Maar in feite betaalt de consument behalve de prijs voor het pak melk in de winkel ook de kosten voor de jaarlijkse subsidies van 20.000 euro en 2.1 miljard euro aan milieuschade. Als je al die kosten doorberekent in het product, dan is dat pak melk in feite duurder dan een literfles water en zelfs duurder dan een pak biologische melk. De gangbare melkveehouderij heeft er belang bij dat de consument dat vooral niet weet. En voor dat belang gaat Dion Graus nu opkomen, zo kunnen we uit PVV-kringen nu vernemen.

 • zanden

  @mts.menkhorst1
  Een aandeelhouder heeft directe zeggenschap, bij wet geregeld. Dus uw vergelijking met de politieke stem die burgers eens in de zoveel jaar kunnen uitbrengen met 'aandeelhouder zijn' gaat niet op. Wees er niet blind voor dat de maatschappelijke druk als het gaat om dierenwelzijn, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, antibiotica en gentech toe gaat nemen. En doe de wens vanuit de maatschappij om de koe in de wei te laten grazen niet af als dat dit louter een kwestie is van 'dat de burger het zo leuk vindt om koeien in de wei te zien'. Dat is een miskenning van de werkelijke wens van steeds meer burgers. U gaat met opstallen van koeien richting bio-industrie. dat is waar burgers u voor waarschuwen. U doet er goed aan dat niet te negeren.


 • agratax2

  Dit plan moeten ze direct instellen bij de Gezondheidszorg dan zijn we n no time verlost van 'maandagmorgen zieken'. Maar het hele land zal te hop lopen, met de politiek voorop. Begrijpelijk. Maar nu het de boeren zijn die financieel ziek worden van de natuur moet het bezoek van de Taxatie arts betaalt worden. Niemand loopt de te hoop, de politiek al helemaal niet. Erger ze vinden het een strak plan om kosten te sparen.

 • joannes

  Zanden denk je nou echt dat wanneer je een beroepsgroep eerst in een keurslijf werkt met allerlei bepalingen en regels je daarna ook nog rechten en geld kan claimen voor de vervelende gevolgen van die regulering. Je George Orwell eens lezen. http://ebooks.adelaide.edu.au/o/orwell/george/o79a/index.html

 • jan10

  Zanden en Anti : het is heel simpel als jullie nu er voor zorgen dat de helft van de wereld bevolking verdwijnt is het z.g.probleem opgelost.
  Vergeet daarbij niet in jullie eigen famillie en vrienden te zoeken welke helft er weg kan. Mensen moeten gevoed worden punt uit.
  OOk wel eens uitgezocht hoeveel subsidie jullie soort ontvangt?? vergeet daarbij niet de op non aktief regeling ,gouden handrukken na wanprestatie en wachtgeldregelingen zo ook het grote ziekteverzuim(dus grote zorgkosten).
  Huur,rente,studie,bijstand en andere uitkeringen,die moeten wel verdient worden door ondernemers die hun nek uitsteken, probeer hem er niet af te hakken. wij kunnen wel zonder jullie ,maar jullie niet zonder ons!!!

 • leo,s vriend

  Zanden,Ik ben niet blind,ik doe niks af,ik misken niks en ik negeer niks.
  Je doet beweringen die kant noch wal raken.
  Ik vind het alleen een grote schande dat boeren moeten opdraaien voor dingen waar ze absoluut geen schuld aan hebben.
  Niet door de 'moderne'landbouw zijn er zoveel ganzen maar door de ongebreidelde uitbreiding van zgn natte natuur!
  Een gans moet eerst uit het ei kruipen voordat het op landbouwgrond al dan niet schade veroorzaakt.En op productiegrond broeden echt geen ganzen.

 • zanden

  @mts.menkhorst1. Geef eens cijfers en feiten over die 'ongebreidelde uitbreiding van natte natuur'? De feiten en cijfers over de omschakeling van bloemrijk gras naar raaigras spreken boekdelen. We kunnen het allemaal zien. Maar hoe groot is het percentage uitgebreide natte natuur?
  En natuurlijk, ganzen broeden in de nattere gebieden, maar er zouden in bloemrijk gras niet van die enorme aantallen overleven zoals nu in het eiwitrijke raaigras wel het geval is.
  En we weten inmiddels ook: doodschieten helpt niet. Ze blijven komen.
  Wij verschillen dus duidelijk van mening over waar de bron van het grote probleem, want dat is het, te vinden is. En pas als je de bron van het probleem aanpakt, los je het hele probleem op. Nattere gebieden waren er jaren geleden ook, maar toen stond de gans zelfs nog op de lijst zeldzaam voorkomende en beschermde vogels.

 • J@gertje

  De ganzenpopulatie is door het gevoerde wanbeleid van de afgelopen tien jaar finaal uit de hand gelopen.
  Boeren en jagers hebben vaak genoeg gewaarschuwd maar helaas wilde niemand luisteren maar we krijgen nu de wel schuld.
  Door een behandelbedrag van 300 euro in te voeren hoopt het faunafonds dat er nog meer boeren afzien van een aanvraag voor schadevergoeding.
  Over een paar jaar laat het faunafonds vervolgens weten dat de ganzenschade weer flink terug gelopen is.

  Groet,
  J@gertje

 • antie

  Als burgers anders denken als agrariërs, moeten ze het land uit. En houd svp stil over subsidies. Houd ook stil over stankoverlast. Houd ook stil over moncultuur. Houd ook stil overmegastallen. Houd ook stil over het niet aanzetten van luchtwassers. Kortom............Wie richt het buitengebied in voor de commercie?? De boer. En dat heeft hij heeeeeeel slecht gedaan. Waarschijnlijk denkt hij daar anders over, zijn kleinkinderen niet. Geld, geld en nog eens geld. Je kent het gezegde wel: 'Nun boer en un zog hebben nooit geog.' {Prettige zondag nog in een schone omgeving}

 • Mozes

  Antie, nogmaals: de manier waarop voedsel wordt geproduceerd is een afspiegeling van het koopgedrag van de burgers te beginnen bij jou zelf. Het koopgedrag dwingt de boer tot oneindig zoeken naar een lagere kostprijs.

 • leo,s vriend

  Kom op Zanden, zo ongeveer elke kilometer in Nl heeft de laatste 15 jaar z,n eigen stukje moeras gekregen.en de ganzenjacht is 15 jaar geleden aan banden gelegd(gedeeltelijk terecht)
  Ra ra wanneer zijn ook al weer de aantallen ganzen beginnen te stijgen?
  En volgens de heer spotvogel zijn de ovp de kraamkamer van de Ned. overzomerende ganzen.(sbb)

 • sensia

  als de jagers zich echt verantwoordelijk voor 'beheer van natuur' voelen, zorgen zij voor nestbehandeling van de ganzen. eieren schudden, preventie dus. dhr of mw Zanden, dank voor uw onderbouwde informatie. geweldig. blijf schrijven!

 • joannes

  Die Zanden heeft wel succes hier met zijn uitspraken! Iedereen voelt de behoefte op die onzin te reageren. Ik blijkbaar ook! Het zal het medium zijn wat gelegenheid biedt met mensen meningen delen die je nooit in je vriendenkring zou krijgen! Dus misschien heeft het toch zin wat gedachten te delen om te voorkomen dat we uit elkaar groeien. In het dorp vroeger was iedereen van elkaar afhankelijk en daarmee was er ook respect voor het ¨algemeen¨ belang. In zo´n geval met die ganzen zou geen bewoner de boer het recht misgunnen die ganzen te verjagen of te schieten. Men wist dat die man zijn brood verdiende op dat land. Nu is dat respect voor elkaars beroep en plek in de gemeenschap er niet meer. We kunnen ons idealen permiteren die medeburgers schaden! We richten er zelfs politieke partijen voor op! En dat allemaal voor........ de zelfdefinitie, of realisatie? Ik ben benieuwd hoeveel die Zanden al gevlogen heeft en hoever en.... hoeveel km hij perjaar rijdt, privé en voor zijn beroep, kortom wat zijn bijdrage is aan de natuur? De rol van criticaster is een te gemakkelijke bijdrage.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.