Home

Nieuws

Onrust onder hoevepachters

Doetinchem - Pachters van bedrijfsgebouwen zullen vanaf dit jaar meer pacht gaan betalen. Dat zeggen zowel pachters als verpachters. “De grondkamer gaat het druk krijgen.”

De pachtnorm voor agrarische bedrijfsgebouwen die per 1 juli is vernieuwd en nu in de praktijk wordt toegepast, geeft veel onrust onder hoevepachters. Zij verwachten een forse verhoging. Vooral melkveehouders zouden de klos zijn. Pachtspecialisten Arnold Michielsen en Dries van Rozen van LTO Nederland beamen dat de melkveehouders die opstallen pachten, vooral zullen worden geconfronteerd met een forse verhoging van de pachtprijs. Van Rozen: “Het zal me niets verbazen als pachtprijzen fors zullen stijgen en in sommige gevallen zelfs kunnen verdubbelen. Dat heeft te maken met de nieuwe systematiek van beoordelen.” Ook de Bond van Landpachter beaamt dat er onrust is over de toepassing van de nieuwe pachtnorm voor bedrijfsgebouwen.

ASR is de eerste verpachtersorganisatie die de nieuwe pachtnorm in de praktijk toetst. Ze voert momenteel een steekproef uit onder hun pachters om te inventariseren hoe de nieuwe norm uitpakt en valt bij hun pachters van bedrijfsgebouwen. Rentmeesters van ASR hebben inmiddels vijftien pachters bezocht. Directeur Erik Somsen: “Uit de steekproef blijkt tot nu toe dat de reacties heel wisselend zijn. Het nieuwe systeem is opgezet om de doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen terug te zien in de een redelijke pachtprijs. Onder het oude systeem was de pachtprijs vaak onvoldoende voor de verpachters om de vaste kosten te kunnen dekken. Het klopt dat per saldo de pachtprijs gemiddeld hoger zal gaan uitvallen.” Het nieuwe systeem biedt ruimte voor onderhandeling. Maar Somsen verwacht dat meer zaken door de Grondkamer beoordeeld moeten gaan worden. “De Grondkamer gaat het drukker krijgen dan voorheen”, verwacht Somsen. De eerste geschillen zullen dit najaar beoordeeld gaan worden door de Grondkamer. Jan Bongers van de Centrale Grondkamer: “De systematiek staat vast, maar de interpretatie geeft veel ruimte. De eerste zaken zullen dienen als maatstaf voor hoe de nieuwe norm toegepast moet gaan worden in de praktijk.”

De doelmatigheid oftewel de functionaliteit van de gebouwen zijn in de nieuwe systematiek het uitgangspunt en niet langer de leeftijd of de staat van het gebouw. Voor de berekening van de hoogst toelaatbare prijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen geldt een nieuwe systematiek: een indeling in zes doelmatigheidsklassen, uiteenlopend van nieuw tot slecht. De hoogste prijs wordt betaald door melkveehouders met een nieuwe stal: €1.145 per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.