Home

Nieuws 3 reacties

Nitraat alleen in zandgebieden boven norm

Bilthoven - Alleen in zandgebieden komen bedrijven voor waar de gemiddelde nitraatconcentratie in slootwater boven de norm van 50 milligram per liter ligt. Dat staat in de jaarlijkse rapportage van het RIVM over de waterkwaliteit in relatie tot het gebruik van dierlijke mest.

Het RIVM meet nitraat-, fosfor- en stikstofgehalten in het uitspoelingswater uit de wortelzone en in slootwater bij ongeveer driehonderd bedrijven verspreid over verschillende regio's. Nederland moet dat doen als voorwaarde bij de derogatie die is verleend, waarbij graslandbedrijven met tenminste 70 procent grasland onder voorwaarden 250 kilogram stikstof per hectare in dierlijke mest mogen toedienen.

Doel van de Europese richtlijn is dat het nitraatgehalte in grondwater minder is dan 50 milligram per hectare. Gemiddeld haalt Nederland die doelstelling zowel voor slootwater als voor water dat uitspoelt uit de wortelzone. maar er zijn plekken waar de norm wordt overschreden - met name in zandgebieden.

Het RIVM constateert dat de concentraties  nitraat en stikstof in het uitspoelwater in de zandregio in 2011 duidelijk lager zijn dan in de voorgaande jaren. In andere regio's (klei en veen) is dat niet zo. Gegevens over metingen in lössgebieden ontbreken nog.

Tussen 2007 en 2008 was er in alle regio's sprake van een forse daling van de nitraatgehalten. Dat kan verklaren waarom er daarna geen duidelijke dalende trend meer is waar te nemen.

Het RIVM zegt dat de trend  om melkvee meer op stal te houden mogelijk een rol speelt bij de afname van de nitraatconcentraties in de zandgebieden. Het berekende stikstofoverschot in de bodem is sinds 2006 tot 2010 over het algemeen op ongeveer hetzelfde niveau gebleven, behalve op lössgronden, waar sprake is van een stijging.

Het fosfaatoverschot daalde van 25 kilo in 2006 tot 12 kilo per hectare gemiddeld in 2010. Volgens het RIVM is het effect van deze daling niet terug te zien in de waterkwaliteit. Dat heeft te maken met de sterke binding van fosfaat aan de bodem.

Laatste reacties

 • Mozes

  De gemeten nitraatconcentratie is gedaald terwijl het berekende stikstofoverschot gelijk is gebleven. Dit laat zien wat wij al wisten: het berekende stikstofverlies zegt niets over het nitraatgehalte in grondwater.

 • m.nieuweboer

  De richtlijn van de EU ,niet meer dan 50 mg NO3 in het oppervlakte en grondwater is gebaseerd op aannames,op fictieve grondenen niet op wetenschappelijk onderzoek.Er is door EU parlementariër Ir.Jan Mulder destijds in Brussel gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing van deze richtlijn en die bleek er niet te zijn.Mulder bracht een motie in stemming in het EU parlement om de richtlijn in de ,,prullebak' te doen tot dat er een wetenschappelijk onderzoek zou bevestigen dat een richtlijn noodzakelijk is.
  Helaas kwam de motie 10 stemmen te kort en op dergelijke gronden maakt men beleid.Dergelijke wetgeving is gebaseerd op het z.g.n.voorzorg principe. Bij het RIVM heeft men een probleem als en geen probleem meer is.
  m.nieuweboer

 • theorikyreintjes1

  De nitraatnorm had met de zelfde moeite op 100mg kunnen worden vastgesteld.
  Het bleek voor de gezondheid niet verkeerd te zijn. De overheid en waterschappen gaan er gerafineerd mee om, zodat ze hun afvalwater toch kunnen lozen. Voor de landbouw heeft het grote problemen,door dit beleid ben je aan het onderbemesten. Dit is een probleem voor de kwaliteit van de gewassen doordat de grond minder vruchtbaar wordt. Het blijft je steeds verrassen als je onvoldoende bemest. Als de theorie niet klopt gaan je in de prakijk onderuit. Door het nieuwe beleid van de waterschappen om de watergangen minder te vegen, wordt het peilbeheer van het oppervlakte water een hopelozezaak. Dit is het belangrijkste om een goede benutting van de mineralen en de groei van de gewassen. Als het goed gebeurd spoelt er bijna niets uit!!!! Maar de verantwoordelijkheid bij dat soort mensen is ver te zoeken ! Ze zeggen dat ze veel voor het milieu doen, maar wat ze doen is verpesten van het milieu. Het is en wordt een zootje.Het behoort netjes bij gehouden te worden, met een goed peilbeheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.