Home

Nieuws 630 x bekeken

Miljoenenvoorzieningen voor biomassacentrales

Utrecht – Banken treffen voor miljoenen voorzieningen voor noodlijdende biovergisters. Volgens Rabobank zal nog een serie biomassacentrales failliet gaan.

De klappen vallen vooral bij de 100 nog draaiende oudere centrales die nog onder de oude MEP-subsidieregeling zijn gebouwd. De Rabobank ziet voorlopig weinig in nieuwe biovergisters. Triodos Bank heeft voor 6,6 miljoen euro aan voorzieningen getroffen vanwege de crisis met biovergisters, waarbij gewassen, gewasresten of zelfs mest wordt verwerkt om stroom op te wekken. De Rabobank claimt hoofdbankier te zijn bij driekwart van de biovergisters en spreekt van het opzij zetten van “miljoenen euro’s” vanwege de malaise. De bank claimt wel beter te hebben geselecteerd dan de concurrent-bankiers, waardoor het niet direct om tientallen miljoenen gaat.

Sectormanager duurzame energie Hans van de Boom van Rabobank Nederland spreekt van een zorgwekkende situatie. “De technische mogelijkheden waren bij de oude serie biomassacentrales aanzienlijk minder dan nu. Daar komt bij dat boeren een vast subsidiebedrag kregen per kWh stroom. Hierdoor ontstaat een sterk fluctuerend inkomen. Bovendien is het aantal biovergisters toegenomen waardoor meer mensen trekken aan biomassa en de grondstof dus duurder wordt.”

In de nieuwe regeling krijgen boeren in feite een vaste prijs, die opgebouwd is uit de grijzestroomprijs plus subsidie. Van een grote uitval van bedrijven is geen sprake, verwacht Van de Boom. “Een kleine nieuwe subsidie op de verkoop van restwarmte verhoogt de inkomsten met gemiddeld 10 procent. Deze subsidie is vaak net voldoende om quitte te draaien, een kleine winst te boeken of niet te diep in het rood weg te zakken.” Het is volgens Van de Boom niet gezond dat een sector langjarig van subsidie afhankelijk blijft.

De problemen met biovergisters hebben de Rabobank voorzichtiger gemaakt met de financiering van een aantal sterk subsidieafhankelijke projecten. Datzelfde geldt voor investeringen in het vloeibaar maken van biogas zodat dit als Bio-LNG in schepen of vrachtauto’s kan worden gebruikt. “De technologie lijkt veelbelovend, maar we hebben wel geleerd dat concurrentie van regelingen de markt sterk beïnvloedt en moeilijk voorspelbaar maakt. Wanneer projecten miljoenen vergen, is de bank terughoudend.”

Of registreer je om te kunnen reageren.