Home

Nieuws 5059 x bekeken 11 reactieslaatste update:25 sep 2012

Mestscheiden werkt fraude in de hand

Doetinchem – Fraude met mest is geen incident, maar komt regelmatig voor. De opkomst van mestbewerking is aanleiding voor toename van de fraude. Dat zeggen vertegenwoordigers van LTO, Cumela en het LEI. België wordt daarbij gebruikt als dumpmarkt.

Zwak punt in de regelgeving is de handmatige bemonstering van de dikke fractie van bewerkte mest. Mestverwerkers vrezen voor een toename van de fraude als de nieuwe mestwet in wording deze handmatig monstername niet aanpakt.

Door opkomst van mestscheiding neemt de hoeveelheid stapelbare mest toe. In 2011 werd vijf procent van de mest gescheiden. In 2010 was dat nog 2 procent. Deze bewerkte mest is goed te exporteren. De export naar België neemt snel toe, blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. In 2011 werd 30 procent meer varkensmest geëxporteerd naar België en 10 procent meer rundveemest.

Volgens branchevereniging Cumela wordt bij de export naar België soms gemanipuleerd met de monsters, waardoor er op papier meer fosfaat in zit dan in werkelijkheid. Zo zou België gebruikt worden als dumpmarkt voor stapelbare mest met een verhoogd fosfaatgehalte.

Jaap Uenk, voorzitter meststoffen van Cumela: ”Vooral sinds de zomer neemt de export van mest naar België ineens een vlucht. Het is interessant om mest met hoge fosfaatgehaltes daarheen te transporteren.”

In tegenstelling tot drijfmest wordt stapelbare mest handmatig bemonsterd. Monstername van de dikke fractie van ingedikte of gescheiden mest is eenvoudig te manipuleren. Het LEI zegt de signalen te kennen over het manipuleren van fosfaatgehaltes in dikke mestfractie. Een woordvoerder bevestigt dat de dikke fractie gemiddeld een opmerkelijk hoog fosfaatgehalte heeft.

Het LEI zegt dat het aannemelijk is dat er fraude wordt gepleegd met droge mestsoorten. Dit kan omdat er steekproefsgewijs wordt bemonsterd. Distributeurs bemonsteren de droge mest op basis van steekmonsters, maar hoeven de uitkomst niet te verantwoorden. ”De monstername heeft meer vrijheidsgraden dan die van drijfmest. Het systeem is niet waterdicht.”

Volgens Cumela ziet Dienst Regelingen (DR) met regelmaat mestbonnen met gemiddeld hoge fosfaatgehaltes. “Daar zitten uitschieters bij waarvan je zegt dat kan niet.” DR heeft dat niet bevestigd, maar uit gegevens van DR blijkt wel dat de export van mest in 2011 naar België is toegenomen met dertig procent, en dat de fosfaatgehaltes hoger zijn dan gemiddeld. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt wel dat manipulatie met fosfaatgehaltes voorkomt.

De mestmarkt is volgens Ben Rooijackers van mestverwerkingscoöperatie Mestac niet altijd eerlijk, omdat niet iedereen in de keten de regels serieus neemt. Mazen in de wet worden gebruikt om mest te dumpen.

Rooijackers bevestigt dat de laatste jaren mestdistributeurs steeds creatiever geworden zijn. ”Het mestscheiden is enorm toegenomen. En daarmee ook de manipulatie van de fosfaatgehaltes in de dikke fractie. De export van dikke mest naar België neemt daarmee ook toe.”

LTO Nederland beaamt eveneens dat regelmatig gemanipuleerd wordt met fosfaatgehaltes in dikke fractie. Peter Brouwers, bestuurder en voorzitter van de werkgroep mest en mineralenbeleid, ziet dat dit spanning geeft op de mestmarkt en dat mestverwerkers in Nederland last hebben van ongecontroleerde stromen mest die over de grens worden afgezet.

”Als het heel lucratief is om nieuwe routes voor mest op te zetten dan ondermijnt dat het nieuwe mestbeleid dat in de maak is”, aldus  Brouwers.

Laatste reacties

 • hendriks274@zonnet.nl

  Weten de kranten weer waar ze ons mee aan de schandpaal kunnen slaan door het mooie woord gebruik van deze woordvoerders.

 • bertes

  waarom met modder gooien. zijn ze bang dat er te weinig aan de mest kunnen blijven verdienen.

 • John*

  was toch heel erg lucratief om al dat water rond te rijden.. nu blijft dadelijk het water dichtbij en gaat de fosfaat stapelbaar al dan niet gecomposteerd op export naar het buitenland... dat scheelt nogal wat transport kilometers! En over de kwaliteit van de monsters valt altijd wat te zeggen. Hoe kan nu een monster van een halve liter iets zeggen over een wagen met 35 ton mest? De mestmarkt gaat veranderen en als dadelijk de fosfaat de grens over gaat moeten de akkerbouwers hier sinds lange tijd weer volop fosfaatkunstmest kopen of misschien zelfs gaan betalen voor onze mest....

 • leftturn

  gehaltes boven de 20 kg kunnen vrijwel nooit kloppen, en voor schroefpers zelfs niet boven de 14. we zijn het zelf weer aan het verklooien. scherper controleren kan er voor zorgen dat we dit spoor wel open houden, anders kunnen we het helemaal schudden. een klein beetje verder denken dan 5 minuten, probeer eens een hele dag verder te kijken

 • nabderks

  Ik dacht altijd dat de boeren goed bezig waren met hun mestscheiden.Wat blijkt ; Ze zijn de zaak weer aan het belazeren.

 • martensDLD

  zolang mest niet gewardeerd word zoals het normaal gespoken zijn moest,zullen deze praktijken door blijven gaan!
  mest is geld waard!!!!!!!!!!!!

 • joannes

  Hoe kan je nu van mest verwachten dat die homogeen is met enkele monsters? Zonder mengprocedures, laadprocedures, separatieprocedures, ......... Het is een technologie in ontwikkeling! Er zullen nog vele verrassingen, creatieve oplossingen, volgen.....

 • martensDLD

  bel Niels L maar,die helpt je wel van je mest af hahah

 • minasblunders1

  Het blijft 'wetenschap' naar Nederlandse maatstaven. Men is zelfs zó diep gezonken dat men van mening is dat de theorie zo goed is, maar de praktijk...die deugt niet! We gooien er nog maar eens een miljardje of wat tegen aan!

 • W Geverink

  Zolang je zelf de grond niet hebt om de op het bedrijf geproduceerde mest tot waarde te brengen zal mest enkel een kostenpost blijven.

 • borgerbos

  Over de kwaliteit van monstername van drijfmest is in 2003 al een rapport verschenen (praktijkrapport 21) daarin stond deze conclusie:'Tijdens het opzuigen van ongemixte mest uit mestkelders varieert het fosfaat- en stikstofgehalte sterk. Hierdoor is het niet mogelijk om volgens de toegepaste monsternamemethode een monster te nemen, die representatief is
  voor de werkelijke samenstelling van de vracht drijfmest.' Dus dat zegt volgens mij genoeg

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.