Home

Nieuws

Lastenverzwaring, maar geen fiscaal vuurwerk

Den Haag - In het belastingplan 2013 en bijbehorende stukken in de miljoenennota 2013 staan geen schokkende zaken die nog niet bekend waren. De grootste klappen ontstaan door de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent (vanaf 1 oktober 2012) en de afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel.

De BTW verhoging staat in totaal ingeboekt voor ruim 4 miljard euro vanaf 2013, de afschaffing van rode diesel voor 250 miljoen euro. Dat zijn dus maatregelen die niet zomaar terug te draaien zijn, ook al zou er op korte termijn een nieuwe regering zijn. Onduidelijk is bovendien nog hoe deze bezuinigingen gecompenseerd gaan worden. Voor de BTW verhoging gaat dat grotendeels via de inkomstenbelasting en zorgtoeslagen te beginnen in 2013. Compensatie voor de duurdere diesel als onderdeel van de vergroeningsmaatregelen worden pas genoemd in 2014.

Afgelopen week gaf demissionair staatsecretaris Bleker van ELI nog aan dat er 30 tot mogelijk 50 miljoen euro compensatie beschikbaar zou komen uit verschillende regelingen. De vraag is nu in hoeverre het daarbij gaat om bestaande middelen die sowieso al een landbouwstempel droegen. Daarbij komt dat compensatie via het stimuleren van bijvoorbeeld energiebesparing niet voor alle bedrijven ook daadwerkelijk compensatie oplevert voor een hogere dieselrekening.

Positief is dat zaken als de landbouwvrijstelling bij overdracht van landbouwgrond, verlaagde tarieven in de glastuinbouw en sierteelt, de landbouwregeling in de BTW en de vrijstelling van overdrachtsbelasting op cultuurgrond ongemoeid blijven. Dat wil zeggen in de miljoenennota zoals die er nu ligt. Het lijkt er immers op dat er een nieuw kabinet op komst is van VVD en PvdA. Dan kunnen er alsnog verrassingen uit de hoge hoed komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.