Home

Nieuws 466 x bekeken

LTO: steun groene groei: Cumela: rodedieselbeleid laakbaar

Den Haag - Het kabinet moet de groene groei in de landbouw steunen, zegt LTO Nederland in reactie op de miljoenennota en de troonrede. De Land- en tuinbouworganisatie toont zich tevreden over de terugdringing van het begrotingstakort in 2013 tot onder de 3 procent.

"Stimulering van innovatie, vernieuwen en cocurrentiekracht moeten centraal staan", zegt LTO Nederland. "Beperking van overheidsuitgaven, lagere lasten voor het bedrijfsleven, verhoging van de AOW leeftijd en een flexibelere arbeidsmarkt zijn nodig om de structuur van de Nederlandse economie naar de toekomst toe te versterken."

Directeur Jan Maris van Cumela Nederland vindt het een gemiste kans dat in de afgelopen maanden niet de puntjes op de i zijn gezet in het Lenteakkoord. Hij vreest hogere ontslagkosten voor de werkgevers, onder meer door de onzekerheid die ontstaat, waarbij werknemers hun heil zullen zoeken bij de kantonrechter. Maris heeft zware kritiek op de uitvoering van de compensatie voor de afschaffing van rode diesel. Dat is ronduit laakbaar, zegt hij. "Onder het mom van ‘Europese regels’ worden grote groepen boeren en loonwerkers uitgesloten van de compensatie voor de afschaffing van rode diesel en van subsidies voor verduurzaming van het platteland. Bovendien worden de boeren bedrogen met een sigaar uit eigen doos. Want doordat de compensatie voor rode diesel mede wordt gefinancierd uit de reeds toegezegde POP-gelden, blijft daar dus minder van over."

Of registreer je om te kunnen reageren.