Home

Nieuws 1864 x bekeken 6 reacties

LTO: optimaliseren in plaats van intensiveren

's-Hertogenbosch - LTO Nederland kan een heel eind meegaan in de stelling van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR, dat de de productie van de landbouw moet intensiveren om de groeiende wereldbevolking van genoeg eten te kunnen voorzien. LTO-bestuurder Hans Huijbers voegt daaraan toe dat hij constateert dat de term 'intensief' bij veel mensen een negatieve bijklank heeft.

"Ik kan me een heel eind vinden in het adagium twee keer meer, met twee keer minder, dat uit Wageningen komt. Maar daar ligt voor de boeren nog een hele uitdaging. Gezegd is nog niet gedaan."

Hij is het met Dijkhuizen eens dat in Nederland een bepaalde omvang en concentratie van intensieve landbouw nodig is om de kennis van intensief en duurzaam telen op peil te houden. Tegelijk constateert hij dat de term intensief een negatieve bijklank heeft bij veel mensen. "Intensief staat bij veel mensen voor alsmaar groter, alsmaar meer gebruik van hulp- en grondstoffen, steeds slechter voor de dieren, meer vervuiling van het milieu en uitputting van de aarde en een grotere aanslag op natuur en landschap. De werkelijkheid is echter anders. Het is de denkfout die veel mensen maken."

Huijbers stelt dat de Nederlandse land- en tuinbouw voor de verdere ontwikkeling niet alleen is aangewezen op kennis uit Wageningen. "We moeten nieuwe technologie inzetten die door technische universiteiten worden ontwikkeld. "Hij noemt ontwuikkkelingen op het gebied van precisiebemesting, gewasbescherming en waterbesparing. "Het zou goed zijn als de Wageningse kennis van planten en dieren veel meer verbonden wordt met de kennis van andere universiteiten. Dan is intensiveren van de landbouw vooral optimaliseren van de opbrengst."

Laatste reacties

 • joannes

  Dit bericht is van Hans Huijbers is een teminste genuanceerder en beter te verteren dan die kretelogie van Aalt Dijkhuizen: Vooral de laatste paar zinnen!

 • leftturn

  zlto heeft bij mij ook een negatieve bijklank.volgens mij hebben ze aan andere zaken de handen wel vol.
  zo jammer dat deze mensen zich niet met zaken bezig houden waar ze voor aangesteld zijn, nl hun eigen organisatie en de gevolgen van hun eigen handelen.

 • HvdR

  Dijkhuizen is verkeerd geciteerd in de media. Hij bedoelde dat de landbouw mondiaal moet intensiveren om de groeiende behoefte aan voedsel veilig te stellen. En dus niet moet inzetten op biologisch, want dan dalen mondiaal de opbrengsten zelfs zo ver dat dat we 6 keer zoveel ruimte nodig hebben. Zie ook Louise Fresco: http://bit.ly/KNyyuL

 • agratax2

  Ik blijf de vraag stellen; 'Moet de wereld bevolking eindeloos door groeien? ' Stel we kunnen de voedsel behoefte makkelijk bij houden als boeren. Hoe willen we dan de behoefte aan grondstoffen dekken? Waar laten we al de mensen? Een ding is zeker ze gaan niet op het platteland wonen et hun eigen tuintje, maar in overvolle steden waar transport of onmogelijk is of oneindig duur wordt als er al genoeg grondstoffen zijn. We hebben in China gezien wat er gebeurd als we snel 'even' de nodige snelwegen met bruggen etc. uit de grond stampen. Ze begeven het met die enorme verkeersstromen. Hoe bevoorraden we een stad met 15.000.000 mensen of meer en zulke steden zullen geen uitzondering zijn als de aarde bevolkt wordt door 9 á 10 miljard mensen. Ik voorspel dat niet het voedsel het probleem zal zijn, maar de grondstoffen om consumptie goederen en transportmiddelen en huizen te maken. Laten we eens ophouden met het filosoferen over 9 miljard mensen en hoe die te voeden, want niemand maakt zich druk over hun economische en sociale levensstandaard. Als die geen trend houdt met de verwachting vrees ik dat dezelfde toestanden zullen ontstaan als in een overbevolkt hok met ratten, kippen o.i.d. Oorlogshandelingen, gevechten op leven en dood tussen degene die hebben en niets hebber.

 • minasblunders1

  Waarom altijd die tegenstelling intensieve landbouw versus biologische landbouw? Er zijn nog tal van mogelijkheden die daar tussen liggen.

 • politiek

  De allereerste grote eis voor optimaliseren is zorg te dragen dat je iets ontwikkeld wat geaccepteerd wordt door de maatschappij. Doe je dat niet dan valt er echt niets te intensiveren. Sterker nog je bereikt juist het tegenovergestelde met die visies van die Wageningse Universiteiten. De weerstand tegen de veehouderij zal zeer begrijpelijk in een zeer snel tempo sterker worden. Juist de ZLTO heeft ook de zorgplicht dat er in Nederland een veehouderij blijft die geaccepteerd wordt en blijft door de Nederlanders zelf. Wat heb je bereikt , als belangenbehartiger , als er zodadelijk geen agrarische gezinsbedrijven meer zijn. Je kan dan wel trots zijn op de uitspraken en visie van Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR , in China maken ze er dankbaar gebruik van en zien Nederland als de ontwikkelingsboerderij voor zichzelf. Laat het ze maar leren, laat in je boeken kijken, doe het ze voor, offer je eigen gezinsbedrijven ervoor op en zodadelijk zullen ze echt wel voldoende voedsel kunnen produceren voor zichzelf en ook voor ons.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.