Home

Nieuws 1 reactie

LEI: nieuw mestbeleid kan mestoverschot oplossen

Den Haag – De invoer van verplichte mestverwerking kan op termijn het mestoverschot oplossen. Dat concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in een studie naar de effecten van het nieuwe mestbeleid. Voorwaarde is wel dat de verwerkingscapaciteit zodanig toe neemt dat er geen tekort aan verwerkingscapaciteit meer is.

Op de korte termijn zal het fosfaatoverschot volgens het LEI van 7 miljoen kilo fosfaat in 2011 stijgen naar 11 miljoen kilo in 2013. Dit komt door het aanscherpen van de gebruiksnormen voor gewassen. In 2015 daalt het fosfaatoverschot naar 5 miljoen kilo als er geen verplichte mestverwerking wordt doorgevoerd. Met verplichte mestverwerking verdwijnt het overschot, mits het niet onverdraagbaar is met pluimveehouderij, aldus LEI.

Het LEI concludeert dat extra mestverwerking alleen wordt gerealiseerd als de verplicht mestverwerking niet overdraagbaar is tussen bedrijven, of als de mestverwerking niet overdraagbaar is tussen de pluimveesector en de andere sectoren. Als de verplichte mestverwerking wel overdraagbaar wordt tussen alle sectoren, moeten de verplichte verwerkingspercentages omhoog om extra mestverwerking te stimuleren, constateert het LEI. “De verwerkingsplicht moet dan hoger worden dat de al verwachte verwerkingscapaciteit van 37 miljoen kilo fosfaat”, aldus LEI. Alleen op die manier kunnen ondernemers de benodigde zekerheid krijgen om te investeren. In de pluimveesector is ruim voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar.

Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker is positief over de conclusie van het LEI. “Ik zie de resultaten als ondersteuning van de ingezette koers van het nieuwe mestbeleid”, aldus Bleker. Hij is met Cumela, LTO en NVV in overleg over een systeem van overdraagbaarheid van mestverwerkingplicht. “De overdraagbaarheid mag niet leiden tot grotere uitvoeringslasten voor de overheid en de fraudegevoeligheid niet vergroten”, stelt Bleker hierbij als voorwaarden.

De kosten voor mestafzet zullen zonder nieuw mestbeleid met 33 miljoen euro stijgen. Met verplichte mestverwerking zullen de kosten op korte termijn nog verder stijgen, door de extra investeringskosten, terwijl de druk op de mestmarkt nog niet daalt. In 2015 verwacht het LEI een daling van de afzetkosten, door minder druk op de mestmarkt.

Eén reactie

  • minasblunders1

    Bleker slikt alles wat van Wageningen komt als zoete koek. Kan de man zelf ook nog nadenken of op z'n minst eens kritisch zijn?

Of registreer je om te kunnen reageren.