Home

Nieuws 341 x bekeken

Koopmans: zet topsector-budget in voor onderzoek grondontsmetting

Den Haag - CDA-Kamerlid Ger Koopmans pleit er voor investeringsbudget voor topsector kennis en innovatie in te zetten voor onderzoek naar de effecten van grondontsmetting op de uitspoeling van stikstof. Koopmans heeft hierover Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Henk Bleker van landbouw.

Koopmans wijst erop dat in het kader van topsectorenbeleid voor uitgangsmaterialen vooral wordt gekeken naar onderzoek. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet oordeelde eerder dat het reducerende effect van grondontsmetting op nitraatuitspoeling na de teelt van snijmais niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is om in te zetten. Koopmans pleit er nu voor om geld vrij te maken om de benodigde onderzoeksbasis te leveren, waardoor grondontsmetting ook mogelijk is als uitspoelingsreducerende maatregelen na de maisteelt. Koopmans roept ook op de lijsten met uitspoelingsreducerende maatregelen voor de teelt na mais en na het scheuren van grasland samen te voegen. Nu zijn de toegestane maatregelen na mais of gras nog verschillend.

Of registreer je om te kunnen reageren.