Home

Nieuws 1403 x bekeken 8 reacties

Kamerleden willen meer bescherming boer door NMA

Den Haag – Christenunie, Groenlinks en VVD hebben minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gevraagd of de nieuw te vormen consumentenautoriteit ook aandacht heeft voor de belangen van boeren en tuinders.

Dat gebeurde tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over het samenvoegen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) met de Consumentenautoriteit (CA) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA).

Carola Schouten (Christenunie) vraagt of de nieuwe autoriteit ook kijkt naar de belangen van voedselproducenten, naast de belangen van consumenten. Ze wijst erop dat het ook in het belang van consumenten is dat er in Nederland een gezonde agrarische sector is. Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) vraagt Verhagen of de nieuwe autoriteit ruimte in de Europese regelgeving gaat benutten om producenten en afnemers de mogelijkheid te bieden om afspraken te maken over duurzame productie voor een duurzame prijs. VVD-kamerlid Erik Ziengs wil weten of de NMA onderzoek wil doen naar de opgelegde kortingen van inkooporganisaties aan producenten.

Laatste reacties

 • joannes

  Terecht! Uit dat Rabo onderzoek, waaruit blijkt dat de boer, de primaire sector, een gemiddeld rendement heeft van -2% , de verwerkers 17 % en de retail/distributie 22%, blijkt dat de verhoudingen compleet zijn scheef gegroeid. Het was al jaren bekend maar politici pakken het niet op omdat ........... Boeren zijn waarschijnlijk te weinig interessant om voor te pleiten. Zij werken hard en....... hebben vooral een opvoeding van: wanneer het niet lukt moet je net iets harder/slimmer werken. Met deze houding zijn zij jaren aan het lijntje gehouden en gedwongen met schaalvergroting hun inkomen veilig te stellen. En nu ook die weg doodloopt op milieu regels zullen ze toch een keer door de politiek moeten worden geholpen in hun onderhandelings positie naar die dominante retailers.

 • jan1966

  Zou tijd worden, worden die slapers bij het CDA nu eindelijk wakker nu ze bijna geen boerenkiezers meer hebben?

 • joannes

  jan1966, het waren de Christenunie, Groenlinks en de VVD die de vragen stelden aan Maxime Verhagen CDA. Kortom de CDA minister werdt er door 3 andere partijen aan herinnerd. Het is mij niet duidelijk of het CDA nu wakker is!

 • jan1966

  Idd zie het nu ook,verbaast me eigenlijk niks dat CDA is vast de Partij van die walgelijke Marc Jansen, die vent met die plaat voor z'n kop, van het CBL

 • politiek

  Deel 1, Gelukkig kan er mogelijk een omslag komen. De bitter noodzakelijke omslag wil je naar een duurzamen landbouw in Nederland. Er zal lef voor nodig zijn om dit te realiseren . Zowel bij de politiek alsook bij de belangenbehartigers van de boeren die vaak onzichtbaar zijn in dit proces. Angst of onmacht ? Ik weet het niet. Uiteraard begint dit met vragen stellen in de Tweede Kamer. Ook het PBL pleit middels directeur Maarten Haijer voor een omslag naar meer een duurzaam zorgvuldige landbouw. De overheid zal stelling moeten nemen in dit belang van een duurzaam voedsel systeem. Inderdaad, de primaire sector heeft slechts een rendement van -2 % zoals Joannes aangeeft. Dit betreft een spreiding van pakweg -10 % tot pakweg + 6 %. Slechts een enkeling kan momenteel investeren op basis van rendement. Meer wordt er nog geinvesteerd op basis van verborgen eigen vermogen. b.v. hypotheekverhoging met landbouwgronden als onderkapitaal. Maar ook dat is een uitholling van de landbouw wat in wezen een doodlopende weg . Zie b.v. de huizenmarkt nu ! ? . De eerste slachtoffers zijn de boeren gezinsbedrijven , ( zonder landbouwgrond) maar ook de anderen gaan gegarendeerd komen. Samenvattend: De landbouw kan niet zelf meer investeren in een duurzaam voedselsysteem. Het is de heilloze weg ingeslagen van de mega bulkproductie waardoor nog eventjes kostprijs bewaking en vermindering, maar dat zal dodelijk worden voor een leefbare leefomgeving . zie deel 2

 • politiek

  Deel 2. Vaak hoor je vanuit de praktijk al de nodige onmacht geluiden . Zowel veroorzaakt door de politiek alsook door de boerenbelangenbehartigers. Geen rendement in de landbouw werkt ,,creativiteit ! ,, op. We moeten wel... wordt er dan geroepen anders is ons verlies nog groter. ( denk aan negatief rendement bij velen ) Denk b.v. aan gebruik van groeibevorderaars om rendementsverbetering te krijgen in de veehouderij. Denk aan de huidige creativiteit bij b.v. het afzetten van luchtwassers om zo kosten te besparen. Denk aan de creativiteit bij de mestafzet(koste) die eigenlijk ook dodelijk zijn op bedrijven zonder landbouwgronden. Denk aan de min of meer gedwongen alsmaar grotere bedrijven om zo kostprijsbewaking of verlaging nog eventjes te kunnen doen. Denk aan de jarenlange telkenmale verzette doelen zoals LOG gebieden, varkensvrije zone,s , milieuzone,s en gebieden, en de telkenmale jarenlange falende pogingen om mest ( natte drijfmest) te verwerken of bewerken wat financieel haalbaar is of zou zijn. Hierdoor dus nog geen mestbalans of een mineralenbalans. Je hoort de boer vaak zeggen , we worden ook gedwongen door deze telkenmale falende regeringen.....en misschien hebben ze daar ook wel wat gelijk in , maar of je daar rechten aan mag ontlenen om creatief te worden, het slachtoffer ben je nog direct zelf maar wel volksgezondheid , milieu , duurzaamheid........ Nietemin heeft ook de overheid een verantwoording. Zonder meer.

 • minasblunders1

  Helemaal mee eens, Politiek. Maar we hebben te maken met achtereenvolgende regeringen die de 'wetenschap' wel even aanpassen aan de werkelijkheid. Is intensieve veehouderij schadelijk? Dan zorgen we toch voor een 'wetenschappelijk' rapportje dat juist de intensieve veehouderij erg duurzaam is. Wil de maatschappij familiebedrijven? Dan zijn de nieuwste inzichten toch gewoon dat een melkveehouderij van 700 koeien een familiebedrijf is? Zeker met je opmerking over de verborgen inkomsten door de grondwaardestijging heb je een punt. Het is al met al een luchtbel waar uiteindelijk de hele landbouw aan kapot gaat. Maar misschien is dat juist wel de bedoeling!

 • drientje

  Kortom, het is gedaan met het gezinsbedrijf. Laten we ons niet langer zand in de ogen laten strooien. Nederland is een export land, dat betekent dat er niet met de afnemers over een rendement gesproken kan worden. Bij de supermarkt liggen produkten die voor een belangrijk deel geinporteerd zijn, ook hier hetzelfde verhaal. Ik zie niet anders dan dat de industrialisering van de agrarische in versneld tempo doorgaat. Wel jammer allemaal.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.