Home

Nieuws 530 x bekeken

‘Intensivering veehouderij niet noodzakelijk voor voeden wereld’

Utrecht – De akkerbouw moet intensiveren maar in de veehouderij moet het debat bepaald worden door morele afwegingen. Dat zegt hoogleraar Michiel Keyzer, directeur van de Stichting Onderzoek Wereldvoedselorganisatie van de VU.

Als het wereldvoedselvraagstuk ter sprake komt, blijft de bijmengplicht voor biobrandstoffen de spreekwoordelijke olifant in de kamer die over het hoofd wordt gezien, zegt Keyzer. Hij reageert op een pleidooi van directeur Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit, die naar aanleiding van een Trouw-commentaar over de plofkip oproept tot juist meer intensieve landbouw.

Volgens Keyzer is het voor de wereldwijde akkerbouw noodzakelijk de opbrengst per hectare op te voeren, zeker als je niet alle natuurgrond in cultuur wilt brengen. “Het is wel belangrijk aan te tekenen dat de productie vooral moet worden opgevoerd daar waar nu voedseltekorten zijn of straks gaan komen, en verder in landen met een groot akkerbouwpotentieel zoals Frankrijk, Oekraïne of Rusland.”

Het debat over intensivering van de veehouderij moet wat Keyzer betreft vooral worden gedomineerd door morele afwegingen. Het eten van vlees is niet noodzakelijk om honger te stillen. “Het verlengen van de levensduur van dieren leidt tot meer behoefte aan granen en oliezaden, maar wanneer de prijs van vlees omhoog gaat, leidt dit ook tot minder consumptie. Bovendien, in het Westen loopt de vraag naar vlees al tegen verzadiging aan, en met de vergrijzing wordt dat alleen maar meer, over twintig jaar is dat ook zo in China.”

Keyzer vindt dat het debat over voedselschaarste wereldwijd de pijlen nu vooral moet richten op de bijmengplicht voor biobrandstoffen. “Het verbranden van voedsel of gewassen is wel de minst gunstige manier om een grondstof te gebruiken. Bovendien geldt dat de maag verzadigd kan raken, maar de motor van een auto nooit. Wat mij betreft wordt de bijmengplicht overal afgeschaft.”

De gedachte dat intensieve landbouw het meest duurzaam is vanwege de verhouding tussen opbrengst en 'input' gaat voorbij aan bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit op de lange termijn en het belang van eerlijke handel bij het wereldvoedselvraagstuk, vindt Bionext-directeur Bavo Van Idsert.

Van Idsert zegt dat de productie in het Westen niet omhoog hoeft. “Als Nederland meer oogst dan verwacht, komt die voeding niet opeens in Afrika terecht. Per saldo moet vooral de productie van voedsel in landen met weinig voedselzekerheid omhoog. Als meer voedselproductie de oplossing zou zijn, dan hadden we het wereldvoedselvraagstuk de afgelopen zestig jaar allang opgelost.”

Of registreer je om te kunnen reageren.