Home

Nieuws 735 x bekeken

Hof bevestigt boete voor lekkende mestopslag

Leeuwarden - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een Friese biologisch melkveehouder veroordeeld tot een boete van duizend euro (750 euro voorwaardelijk) voor een lekkende mestopslag.

De veehouder was tegen een eerdere veroordeling van de economisch politierechter in beroep gegaan. Hij vond onder meer dat hem onrecht was aangedaan doordat hij niet in de gelegenheid was geweest een tegenonderzoek te laten doen naar de monsters die de opsporingsambtenaren hadden genomen.

Het onderzoek op het bedrijf had in april 2008 plaats. De boer gaf direct aan dat hij eventueel tegenonderzoek wilde doen, als de uitslag van de monsters daartoe aanleiding gaf. Toen hij de uitslagen van de monsters kreeg, was het echter niet meer mogelijk om nog tegenonderzoek te laten doen, omdat de contra-monsters niet langer goed waren.

De rechter zegt dat dit niet verweten kan worden aan het openbaar ministerie. Het was aan de veehouder zelf om te waarborgen dat een eventueel tegenonderzoek tijdig werd uitgevoerd.

De rechter heeft echter de monsteruitslagen niet laten meewegen bij de beoordeling van de feiten. Dat er mestvocht weglekte uit de mestopslag, was voor het hof op zich al genoeg om tot een bewezenverklaring te komen.

De veehouder heeft de mestopslag inmiddels aangepast, zodat er geen vocht meer kan weglekken naar het oppervlaktewater. Dat er lange tijd overheen is gegaan voordat de man is veroordeeld, is volgens de rechter wel het melden waard, maar leidt niet tot een lagere straf.

Of registreer je om te kunnen reageren.