Home

Nieuws 1 reactie

Gesprek tussen landbouw en supermarkten

Zaandam - De positie van boeren en tuinders moet beter in beeld komen bij de Nederlandse supermarkten. Een rondetafelgesprek tussen alle partijen moet daarbij helpen. Tegelijk moeten de Nederlandse land- en tuinbouw zich ten volle realiseren dat het merendeel van de inkomsten in het buitenland wordt gerealiseerd.

Dat zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat terugkijkend op het gesprek dat hij vorige week, samen met NAJK-voorzitter Wildo de Jong en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers voerde met Albert Heijn-directeur Sander van der Laan.

Maat zegt blij te zijn dat de brief waarin Albert Heijn eenzijdig een korting van 2 procent oplegde aan de leveranciers inmiddels van tafel is. Maar dat betekent niet dat de supermarkt in alle gevallen afziet van een korting. Er zijn leveranciers die 30 procent meer kunnen leveren en daarvoor een korting van 2 procent accepteren. Maar boeren en tuinders kunnen dat niet. Wij zijn niet in staat onze productie zomaar te vergroten. Dat is iets waar de supermarkt - niet alleen Albert Heijn - als afnemer rekening mee moet houden."

Veehouderijvakbonden zullen via hun leden nagaan of Albert Heijn zich houdt aan de toezegging om rekening te houden met de positie van individuele leveranciers bij de toepassing van de 2-procents-korting. De vakbonden willen zich aansluiten bij het ronde-tafelgesprek, waarover afspraken zijn gemaakt tussen Albert Heijn en LTO-Nederland. In een gezamenlijke verklaring stelden LTO en Albert Heijn dat ze het initiatief nemen tot een ronde-tafelgesprek met alle relevante stakeholders om te praten over de verhoudingen tussen supermarkten en boeren en telers.  Dat moet niet een gesprek worden tussen alleen LTO en Albert Heijn - ook andere supermarkten en vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector moeten daaraan deelnemen.

Tegelijk wordt ook een onafhankelijk onderzoek opgezet om een analyse te maken van de relatie tussen de primaire producenten en de supermarkten. Het onderzoek moet een handvat geven voor het rondetafelgesprek.

Eén reactie

  • politiek

    Zoals ik eerder heb aangegeven heeft men een unieke kans laten liggen als agrarisch Nederland. Niet alleen de meerder vakbonden gaven een ACTIEF signaal af naar AH maar ook vanuit de consumenten. Kan het nog iedealer ? Gezamelijk ! om ervoor te zorgen dat ook AH zijn verantwoording moet pakken. AH gebruikte onwettige manieren inzake die 2 % korting. Een unieke kans om het AH imago in de strijd te gooien. Een imago dat je niet zomaar hersteld. Nog niet met miljoenen euro,s kostende spotjes. Maar wat hebben de ondehandelaars van de boeren bereikt ? Een beter agrarisch imago? Ik dacht het niet als het water bij AH duurder is als melk. Nou goed, ... men heeft de toezegging dat die 2 % korting wat uitgesteld wordt , maar dat was toch al onwettig. Geen winst dus voor de onderhandelaars. En wat betreft de realisering dat het merendeel van de inkomsten in het buitenland wordt gerealiseerd......zoals (Z)LTO van zichzelf aangeeft,....Dat zal nog wel een tijdje zo blijven als je accoord blijft gaan als het water bij AH duurder is als melk. AH beschadigd het imago van Het Nederlandse Melk en agrarische producten. Dat beschadigd uiteraard de onderhandeligspositie van de Nederlandse boeren in het Buitenland. Wat moet je daar zeggen. We hebben melk teveel in Nederland dat we willen leveren ,maar bij AH is het goedkoper als Water ? Het wordt eens hoog tijd om het imago van AH te gaan beschadigen als er geen correcte waardering en betaling komt van de boerenproducten. !

Of registreer je om te kunnen reageren.