Home

Nieuws 792 x bekeken

Fries waterschap traceert illegale slootdemping met luchtfoto's

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân gaat met van luchtfoto's op illegale dempingen van sloten controleren.

In 2008 is het Friese waterschap een pilot met luchtfoto’s gestart. In dat jaar zijn in vier van de 35 rayons van het Wetterskip Fryslân foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn twee jaar later vergeleken met recente luchtfoto’s van hetzelfde gebied.

De pilot bleek een succes. Met deze nieuwe methode kunnen vrijwel alle illegale dempingen vanaf 2010 worden opgespoord, volgens het schap. Uit een proef blijkt dat met behulp van de luchtfoto's een zeer compleet beeld verkregen wordt van alle illegale dempingen. Bij het reguliere toezicht in het veld wordt slechts een klein deel van deze illegale dempingen geconstateerd.

Het onderzoek bracht aan het licht dat van alle dempingen in het werkgebied van het Friese waterschap bijna een kwart illegaal is.

Het waterschap is fel in het bestrijden van illegale dempingen. Door demping van sloten neemt namelijk de ruimte voor waterberging af. Dit maakt bij hevige regenval de kans op overstromingen groter. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân wil daarom beter toezicht op illegale dempingen.

Vanaf volgend jaar zal steeds een kwart van het gehele werkgebied op de foto worden gezet. In 2016 moet dan alles op luchtfoto’s zijn vastgelegd.

Mensen die betrapt worden op illegaal dempen, krijgen een boete. Voor particulieren bedraagt de boete 150 euro, voor bedrijven 450 euro. Mensen die vanaf 2010 een sloot hebben gedempt zonder vergunning, krijgen voorlopig de gelegenheid dit zelf alsnog, zonder boete, te melden. Vaak zal de demping gelegaliseerd kunnen worden, zegt het waterschap, onder voorwaarde dat in hetzelfde peilgebied compenserende waterberging wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door een sloot te verbreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.