Home

Nieuws 11 reacties

Franse studie ziet ´alarmerende´ gevaren in transgene mais

Parijs – Franse onderzoekers hebben alarmerende gevaren vastgesteld van transgene mais. Ratten die twee jaar lang dergelijke mais toegediend kregen, stierven veel jonger dan soortgenoten en kregen ook veel kankergezwellen die soms zo groot waren als een ping-pong-bal.

Dat schrijven de onderzoekers van de universiteit van Caen in het vakblad voor voedingstoxicologie Food and Chemical Toxicology. "De resultaten zijn alarmerend. We zien bijvoorbeeld dat de mortaliteit bij vrouwelijke ratten twee tot drie keer hoger ligt dan bij soortgenoten die geen transgene mais kregen. Er zijn ook twee tot drie keer meer tumoren bij ratten die de transgene mais kregen. Bij het begin van de 24e maand, dat wil zeggen aan het eind van hun leven, zijn 50 tot 80 procent van de met transgene mais gevoede vrouwtjes ziek, terwijl dat bij de andere dieren maar 30 procent is. Na minder dan een jaar een menu met transgene mais was het een onvoorstelbaar slagveld onder onze ratten," aldus  Gilles-Eric Seralini, leider van het onderzoek.

Het Franse onderzoek is de eerste langjarige proef naar effecten van genetisch gemodificeerde mais.

De gebruikte maissoort NK603 van Monsanto is door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa al in 2009 veilig bevonden voor de toepassing in veevoer of humane consumptie. De Efsa had wel aarzelingen bij de teelt van het gewas in Europa.

Volgens de Efsa was - op basis van de toen beschikbare gegevens - de genetisch veranderde mais niet wezenlijk anders dan de conventionele mais.

De mais is bestand tegen onkruidbestrijder glyfosaat, hoofdbestanddeel van het bestrijdingsmiddel Roundup. Bij de proef van de Franse universiteit werd de mais behandeld met 3 liter van het middel per hectare. Een controleveld werd niet met het middel behandeld. De ratten in de proef kregen verschillende gehalten van de mais in hun voeding.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Vraag het de WUR in Wageningen, wat zouden zij vinden?
  Of aan intensief pleiter Aalt Dijkhuizen van de WUR, immers past niet in zijn visie?
  Dus ja Aalt D., visie aanpassen of eerst even vragen bij Monsanto wat je mag zeggen?
  Wat nu, een ronde tafel beginnen met LTO, AH, FC en de rest van deze transparante bestuurders?
  Zou er een reactie komen van de veeindustrie sector?
  Solidaridad?
  CONO?
  Interchicken?
  Mengvoedesector?
  Nevedi?
  BV Nederland?
  Of gewoon als anders, nobody cares?
  En ze besturen gewoon door,voor de korte termijn en schone schijn?


 • HvdR

  Het zal me niet verbazen als dit onderzoek bij een peer review door de mand zou vallen. En het is maar een rattenproef! Dwz dat dergelijke overdoseringen met ratten niet ongestraft zijn te extrapoleren naar 'de menselijke maat'.

 • Mels

  Hier wordt jammer voor de sceptici de waarheid gesproken,Ik heb een verhaal gehoord over een boer met twee soorten maiszaad,de een regulier zaad en de ander GMO,de ratten vraten NIET van het laatstgenoemde,mag je drie keer raden waarom niet,Moeder natuur is niet gek.

 • Ishtar

  @HvdR zou je voorstellen om de WUR dezelfde proef te laten doen?
  Zo ja, waarom stel je dat niet voor?
  Zo nee, waarom niet?
  Denk je dat de WUR deze proef wil doen, of moet ze dit eerst vragen aan Monsanto?
  Dit is toch in het belang van volksgezondheid?
  Waarom dat zo laks als je zegt, dit zijn maar ratten?

 • HvdR

  Ishtar, <> kan heel goed de peer review en het onderzoek overdoen. De kans is zelfs groot dat er soortelijke resultaten uitkomen.
  Mijn bezwaar tegen deze methode is dat je super hoge doses bij ratten (of welk dier dan ook) niet kunt extrapoleren naar extreem lage doses, omdat je dan voorbij gaat aan het hormese effect, dat is dat een hoge doses toxisch kan zijn terwijl een lage doses juist gezond is.
  Een tweede bezwaar van zo'n proef is dat je al snel dit soort resultaten kan krijgen, omdat het voedsel domweg te eenzijdig is. Geef het dier 12 maanden worteltjes en je ziet dat er dan ook tumoren gaan ontwikkelen.
  Ten derde wil ik opmerken dat bij dit soort onderzoeken de technische resultaten van het onderzoek vaak op gespannen voet staan met de conclusies van de onderzoeker in het algemeen (bias) en met de journalist die het een en ander optekent in het bijzonder.

 • Ishtar

  @HvdR, ok, waarom doet de WUR dit dan niet over?
  Stel dat ze hetzelfde zien, wat zou dan de conclusies zijn van de WUR, hetzelfde of toch anders?
  Snap je het punt, als ik zeg, dat ik zeker weet dat de WUR dit niet WIL onderzoeken en zeker deze conlusies nooit ZAL of WIL maken.
  Waarom gaat de WUR dan niet zeggen, interessant, laten we dit verder bekijken of op een andere manier bekijken/onderzoeken?
  Ik zie of lees nooit kritische observaties van de WUR over deze onderwerpen.
  Je bezwaren kunnen een waarde hebben, maar ik denk dat jij problemen altijd zal weg redeneneren.
  Niet persoonlijk, maar ik neem jouw reactie even als vb.
  Ik denk ook, dat jij nooit problemen ziet, of zal zien.
  Ik denk dat bij jouw, geen probleem, het zelfde is als , ==> zal nooit een probleem zijn of worden.
  Of eenmaal onderzocht, of conclsuie gemaakt ==> zal altijd deze conclusie geven.
  Jij zult nooit enige verwondering, vragende stelling of sensitivity in een process hebben van, mmm dit voelt niet goed, dit lijkt een grens over te gaan, of mmm dit is onzeker, dus ga ik verder kijken of onderzoeken/verdiepen.
  Ook zal jij investeren in onderzoek altijd samen laten gaan met het recht op implementatie van de resultaten/producten van dat onderzoek.
  Als nodig met gezochte argumenten, waarom verandering of iets nodig is, terwel iets niet nodig is of nodig zal zijn, en dat zal jij wtenschap en evolutie en vooruitgang noemen.
  Snap je het punt?

 • denker123

  Waar zijn de g.M.O.rassen eigenlijk voor nodig? opbrengst verhoging is er niet bij mais, al 7 jaar stijgt de maisopbrengst per ha al niet meer in de V.S. Dit jaar is de G.M.O.mais eerder slechter dan normale mais door de droogte,met een normale vruchtwisseling is het onkruid op de oude manier gemakkelijk te bestrijden.Alleen voor luie boeren is spuiten met round-up gemakkelijker,de grootte van het onkruid is dan van minder belang. Maar om deze reden kan men de volksgezondheid niet op het spel zetten. Contunu teelt is alleen nodig voor teelt voor ethanolproduktie, dan kan men beter deze maisteelt voor ethanol verminderen.

 • HvdR

  Ishtar, je legt te veel de nadruk op de bedreigingen van moderne voedselproductie zonder dat je ook de kansen wil zien. Jij bent hier degene met oogkleppen die enkel naar het verleden kijkt. Als het aan jou ligt was de hele wereld nog steeds bezig met biologisch landbouw met de lage opbrengsten en misoogsten die daarbij horen. Dank zij technologie hebben we in de westerse wereld gigantische opbrengstverhogingen gekregen, waarmee we in potentie de hele wereld kunnen voeden. En nee dat gaat niet telkens met grote stappen vooruit, soms is een stapje terug ook nodig voor verder onderzoek.

  Hoe de milieubeweging het milieu schaadt: <>
  'Om er één argument uit te lichten: door zich te verzetten tegen genetische manipulatie dupeert de milieubeweging de natuur in de Derde Wereld. Immers, om de toenemende wereldbevolking te voeden, moet de productiviteit van de landbouw in de Derde Wereld omhoog: anders gaat de hele natuur daar, inclusief de tropische regenwouden, naar de filistijnen.'

 • HvdR

  Onderzoek nu al compleet gefileerd: 'De grote kans op spontane kankers, in combinatie met het beperkte aantal dieren per groep (elke groep bevatte slechts 10 dieren, red.) maakt dat de verschillen die Séralini vond gewoon aan toeval te wijten kunnen zijn','

  <>

  ''Séralini heeft al meer dergelijke verhalen gepubliceerd, maar geen enkel daarvan heeft wetenschappelijk stand gehouden. Dat komt omdat hij conclusies trekt die niet uit gegevens zijn af te leiden.'

  Precies waar ik in #5 al rekening mee hield.

 • Lie

  Ratten worden in Noord Amerika ook gebruikt om te testen of GMO voedsel negatieve bijwerkingen geeft, alleen dan hoeven ze het maar 90 dagen te voeren, dit onderzoek duurde 2 jaar.
  Ik zou het niet zomaar naast mij neerleggen en ik heb inmiddels ook begrepen dat er meerdere landen de resultaten van dit onderzoek nader gaan bestuderen.

 • natuurboer

  Hvdr, het onderzoek is toch duidelijk?. Er waren twee groepen waarbij de ene groep GMO voer hebben kregen en de andere groep alleen conventiomeel voer . Het verschil tussen beide groepen kwam toen naar voren. Trouwens heb je, net zoals mij, in gewasteelt genoeg ervaring kunnen opdoen bij het toepassen van Roundup? Mijn ervaring is dat er bij het toepassen van Roundup nogal (ongewenste) bijwerkingen optreden. Verbieden dat spul.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.