Home

Nieuws

Europa verwerkt 8 procent eigen mest

Brussel - In totaal wordt 7,8 procent van alle mest in Europa verwerkt. Dit is goed voor 108 miljoen ton mest, dat gelijk kan gesteld worden aan 556.000 ton stikstof en 139.000 ton fosfor. Nederland verwerkt 5.278.000 ton mest.

Binnen de EU wordt de meeste mest verwerkt in Italië, Griekenland en Duitsland met respectievelijk 36,8 procent, 34,6 procent en 14,8 procent van de totale mestverwerking.

Het rapport is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) kreeg de opdracht een grondige analyse te maken van de mestverwerkingssector. De inventarisatie leert dat de totale, voor mestverwerking beschikbare mestproductie in de EU bijna 1,4 biljoen ton bedraagt. Frankrijk en Duitsland zijn de grootste mestproducenten.

Vergisting is de meest gebruikte techniek in de EU, namelijk 6,4 procent. Deze techniek wordt het meest gebruikt in Duitsland waar ze voor een verwerking van 3 procent van de totale mestproductie zorgt. Scheiding is goed voor 3,1 procent van de totale mestproductie in de EU en is het meest gebruikt in Italië waar 24 procent van de mest wordt gescheiden.

Op de derde plaats komt de behandeling van de dikke fractie. 0,8 procent van de mest in EU wordt op deze wijze verwerkt. Deze techniek is het populairst in Spanje, waar 4 procent van de totale mestproductie zo wordt verwerkt. Ook in Spanje wordt de dunne fractie het vaakst behandeld. 0,7 procent van de dunne fractie wordt binnen de EU verwerkt. In UK wordt mest het vaakst verwerkt door additieven toe te voegen of andere voorbehandeling te gebruiken. In Denemarken wordt luchtzuivering als mestverwerkingsmethode het vaakst toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.