Home

Nieuws

Duitse veevoerfabrikanten laken oversubsidiëring biovergisting

Ulm - De Duitse diervoederindustrie ventileert tegen de achtergrond van de hoge prijzen op de graan- en mengvoermarkten krachtige kritiek op het biogasbeleid. "Ons probleem is niet biobrandstof of E10. De problematische concurrentievervalsing voor de veehouderij wordt veroorzaakt door de oversubsidiëring van de biovergistingssector. Ondertussen is rond de 10 procent van het Duitse akkerbouwareaal in gebruik voor biogasmais," constateert bestuurstopman Helmut Wulf van voerfabrikantenunie Deutscher Verband Tiernahrung (DVT) op de algemene ledenvergadering in Ulm.

Volgens Wulf resulteert deze gang van zaken erin dat de veehouders hun voer van steeds verder weg moeten halen ofwel in ’een deregionalisering van de voerbasis onder de productiedierenhouderij op de locatie Duitsland’, zoals Wulf het formuleert.
Bij monde van Wulf eist DVT meer politieke steun voor een grondstoffenstrategie voor de lange termijn. "De grondstoffenschaarste is terug op de agenda. We moeten er ons op instellen, dat de grondstoffen- en veevoerbehoefte wereldwijd groeit, zodat Europese afnemers steeds sterker met andere vragers moeten concurreren." EU-plannen om in het kader van de vergroening 7 procent van het akkerareaal uit de roulatie te halen wijst het DVT gezien deze situatie absoluut van de hand. Daarnaast eist de unie een versterkte inzet op onderzoek naar verbetering van de doelmatigheid van het voerverbruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.