Home

Nieuws

DR werkt aan rekenmodule voor mestafzet

Assen - De Dienst Regelingen gaat onderzoeken of het mogelijk is een rekenmodule te ontwikkelen, die gebruikt kan worden om de afzetruimte voor mest te berekenen. Uit onderzoek van DR blijkt dat daaraan behoeft bestaat.

Dienst Regelingen laat periodiek onderzoek doen naar de waardering van gebruikers van de gecombineerde opgave en het mestbeleid. Tussen 19 juli en 12 augustus werd gepeild hoe de meningen zijn over de uitvoering van het nieuwe mestbeleid.

In het nieuwe regime mogen veehouders alleen mest produceren, als ze daarvoor voldoende afzetruimte hebben. Als ze niet genoeg eigen grond hebben, dan moeten ze afzetovereenkomsten hebben om de mest elders af te zetten of te verwerken.

In het nieuwe systeem moet worden geregistreerd welke afspraken er zijn gemaakt over de afzet van mest. Het blijkt dat de producenten en afnemers van mest er de voorkeur aangeven dat één partij het initiatief neemt bij de registratie en dat de anderen daarbij aansluiten door het zetten van een handtekening. Het merendeel vindt dat de leverancier van de mest het voortouw daarin moet nemen. DR zal het mogelijk maken dat de betrokken partijen zelf kunnen uitmaken, wie het initiatief neemt.

DR is op dit moment nog niet van plan om de aangifte te laten aansluiten op bedrijfsmanagementsystemen. De dienst wil er wel voor zorgen dat gegevens over overeenkomsten per email worden toegezonden.

Dienst Regelingen is niet van plan om langjarige contracten in één keer te registreren. De gegevens zullen steeds jaarlijks moeten worden gemeld, aldus DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.