Home

Nieuws

Copa Cogeca: keuze uit zes vergroeningsmaatregelen GLB

Brussel- De Europese boerenorganisatie Copa Cogeca pleit voor een alternatief model voor de voorgenomen verplichte vergroeningsmaatregelen in het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Secretaris-Generaal Pekka Pesonen van Copa Cogeca heeft het voorstel, waarbij boeren de keuze hebben om twee van de zes voorgestelde maatregelen te nemen, voorgesteld aan de Europese raad van landbouwministers die maandag en dinsdag bijeen zijn in Brussel.

De zes mogelijkheden die Copa Cogeca voorstelt zijn gewasrotatie van minimaal drie gewassen voor akkerbouwbedrijven, waarbij het grootste gewas niet meer dan 70 procent van het areaal omvat en het kleinste gewas minimaal 3 procent is. Daarnaast moet minimaal 25 procent van het bouwland beteeld worden met andere gewassen dan granen. De derde keuzemogelijkheid is om ten minste 95 procent van de blijvende teelten, zoals permanent grasland of boomgaarden met fruit of olijven, te behouden.

Copa Cogeca vindt bovendien dat de 7 procent ecologische focusgebieden die Eurocommissaris Dacian Ciolos voorstelt moet worden verlaagd naar 3 procent, om de voedselproductie op peil te houden nu de vraag naar voedsel wereldwijd toe neemt. Boeren die omgevingsmaatregelen nemen, zoals teeltvrije zones kunnen dit ook onder de vergroeningsmaatregelen laten vallen, vindt Copa Cogeca. In de huidige plannen valt dit soort maatregelen onder het plattelandsbeleid van de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en niet onder de directe betalingen uit de Eerste pijler.

De zesde keuze-optie die Copa-cogeca voorstelt zijn technische maatregelen die een boer kan nemen door toepassing van bijvoorbeeld de best beschikbare technieken die een aantoonbaar positief effect hebben op het milieu.

De Europese boerenorganisaties vinden dat ondernemers twee van de zes opties moeten kiezen om in aanmerking te komen voor de Europese subsidies waarvoor vergroeningsmaatregelen zijn geëist. In het oorspronkelijke plan moeten alle boeren 7 procent ecologisch focusgebied (natuurbraak) aanleggen, verplichte gewasrotatie uitvoeren en mag blijvend grasland niet meer worden omgeploegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.