Home

Nieuws

Ciolos wil meer transparantie EU-landbouwsubsidies

Brussel – De Europese Commissie wil dat lidstaten meer details publiceren over de uitgekeerde inkomenssteun en plattelandssubsidies. Ook de namen van zogeheten natuurlijke personen worden straks weer openbaar gemaakt, zo maakte landbouwcommissaris Dacian Ciolos vrijdag bekend.

Al langer zijn alle EU-lidstaten verplicht openheid van zaken te geven over de uitgekeerde landbouwsubsidies. Sinds een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg in 2010 worden echter de gegevens van natuurlijke personen (bedrijven staan wel met naam vermeld) weggelaten, want volgens de rechters zou de privacy van de ontvangers in het geding zijn.

Ciolos denkt nu een manier te hebben gevonden om toch de privégegevens van boeren te mogen publiceren. Daartoe maakt hij onderscheid tussen grote en kleine ontvangers. Van boeren in de eerste categorie wordt straks meer informatie vrijgegeven dan voorheen; heel precies zal worden aangegeven wie wat met welke subsidie heeft gedaan. Van kleine boeren moeten de lidstaten dezelfde informatie publiceren, maar zonder naam- en adresgegevens. Het is nog onduidelijk waar precies de grens ligt, maar aannemelijk lijkt een steunbedrag van rond de 1.000 euro.

Volgens Ciolos is transparantie van groot belang. “Juist nu veel lidstaten hun nationale budgetten moeten verkleinen, vind ik het noodzakelijk dat burgers worden geïnformeerd over de wijze waarop geld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt uitgegeven”, aldus de Eurocommissaris.

Of registreer je om te kunnen reageren.