Home

Nieuws 6 reacties

CDA maant Bleker tot haast in marktmachtvraagstuk

Den Haag - Het CDA vraagt staatssecretaris Henk Bleker van landbouw welke stappen hij wil nemen richting Albert Heijn, nadat de supermarkt een korting op de uitbetalingsprijs voor leveranciers heeft aangekondigd. De partij maant de staatssecretaris tot haast bij het uitvoeren van de motie Van der Staaij, waarin wordt gepleit voor verruiming van de mogelijkheden voor het maken van ketenafspraken om het verdienmodel voor primaire producenten te verbeteren.

Het CDA vindt ook dat er over de gedragscode 'Eerlijke handelspraktijken in de agri- en nutriketen wel wordt gesproken, maar dat er weinig actie valt te bespeuren'.

De CDA-kamerleden vragen tevens of de actie van Albert Heijn voldoet aan de mededingingsregels, omdat de supermarkt de leveranciers vraagt bij te dragen aan de vergroting van de marktmacht van de supermarkt. "In de brief richting leveranciers staat 'Als leverancier groeit u met ons mee, onder meer door groei in volume. Om deze groei te faciliteren vinden wij het passend dat u hieraan bijdraagt.' De leveranciers dragen op deze wijze bij aan het vergroten van de marktmacht van Albert Heijn. Past dit in de huidige NMA-regels?", vragen de CDA'ers de staatssecretaris.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren steunt de actie van Youth Food Movement tegen Albert Heijn. Ze roept op tot een boodschappenboycot. "Het laatste woord is hier nog niet over gezegd", laat de politica via Twitter weten. De agrarische vakbonden voeren vandaag actie bij Albert Heijn tegen de korting.

Laatste reacties

 • politiek

  Gefeliciteerd. De PvdD ondersteund acties tegen Albert Heijn via de consumenten kant dat er grenzen zijn in die eenzijdige 2 % korting naar de leveranciers. Het CDA wil actie tegen Albert Heijn vooral vanuit de producenten kant dat er grenzen zijn in die eenzijdige 2 % korting. Wellicht kunnen ze samen veel bereiken zodat er duurzaaam geproduceerde producten in de schappen komen , die een inkomen geven voor de gezinsbedrijven. Zoniet , dan laten de grote verliezers maar zijn ....Albert Heijn zelf , met zijn bulk mega bedrijven die geen aandacht meer hebben voor gezond en veilig voedsel wat duurzaam geproduceerd is . Een sterretje dus voor PvdD en CDA als ze beiden ( gezamelijk) resultaat halen. Dus eerst resultaat , en dan pas het sterretje en NIET de werkwijze van AH , we plakken overal maar wat sterretjes op en dan denkt de klant/consument dat het duurzaam geproduceert is.

 • kleitokkers

  @politiek wat zijn jou criteria om iets duurzaam te noemen.

 • politiek

  Met stip vooraan, werkwijzen die je open en transparant met elkaar kunt bespreken en dus GEEN zwijgplicht opgelegd wordt door minister. ( b.v. hormoongebruik veehouderij) Uiteraard ook andere onderwerpen zoals vermindering antibioticagebruik en geen gebruik van derde en vierde generaties antibiotica moet je open en transparant met elkaar kunnen bespreken. Vaak worden antibiotica gebruikt voor groeibevordering in de veehouderij en dat moet er absoluut uit. Deze twee acht ik het belangrijkste omdat die ook directe gevolgen hebben naar de volksgezondheid toe , die momenteel met miljarden euro,s per jaar stijgen. Ook het welzijn dieren en milieu spelen een rol , maar op dat gebied worden mijn inziens vorderingen gemaakt omdat die onderwerpen minder gevoelig liggen , dus beter bespreekbaar zijn , dus je kan vorderingen maken. Tevens ben ik van mening dat Nederland absoluut vol is wat veehouderij betreft. 270 % ! Ik zie het als winst voor ieder ( ook de boer zelf) als dat geleidelijk teruggaat naar een beschaafder niveau met beschaafde houderijsystemen passend in Nederland. Dit zijn dus andere systemen als b.v. in Polen of Amerika of China waar veel meer ruimte is. Uiteraard dient de burger/boer en supermarkten ( AH) hier ook in mee te denken. Er zal een strenge regie en discipline nodig zijn . Ook dus bij de boer. Gezinsbedrijven hebben daarnaast nog het voordeel dat het platteland duurzamer blijft en de binding tussen dier en boer korter wat ook zijn voordelen heeft.

 • kleitokkers

  @politiek jij noemt veelvuldig de hormonen waar worden die nu dan nog gebruikt vraag ik mij af kun je daar wat specifieker in zijn. En als je 270 % in wil krimpen waar dan en hoe en welke dier groepen. En hoe moeten die bedrijven die over mogen blijven er dan uit zien volgens jou .

 • politiek

  Kleitokkers ,daar kom ik nog op terug. Ik wil nu even het succes van de ACTIEVE actievoerders niet bederven. ( zowel van producentenzijde als consumentenzijde ) We hebben hopenlijk allemaal uiteindelijk hetzelfde doel.

 • politiek

  Kleitokkers, mogelijk komt er en discussie op een ander lijntje op uw vraag # 4. Je mag gerust scherpe vragen stellen , hoe scherper hoe liever. Inderdaad noem ik zeer bewust vaak het woord hormonen ( in de veehouderij) omdat men dat nog niet onder controle heeft. Het zouden telkenmale maar incidenten zijn ! . Ik lees in andere rapporten dat het internationale structuren zijn. Het verlengde hiervan is het antibioticagebruik veehouderij dat voor doel had , groei bevordering en niet ziektebestrijding. Beiden dus zeer gevaarlijk voor de humane sector. Overigens een inkrimping van 270 % heb ik nog niet genoemd , dat zie ik wel als noodzaak als men de sector niet onder controle kan houden of de sector doet dat zelf niet. Meer dieren absoluut niet meer dus. De manier van huisvesten worden mijn inziens goede vorderingen gemaakt. Ook een minder gevoelig onderwerp denk ik.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.