Home

Nieuws 10 reacties

CDA-commissie buigt zich over nederlaag

Utrecht - Een partijcommissie gaat onderzoek doen naar de nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De precieze opdracht en de samenstelling van de commissie worden volgende week bepaald.

Het CDA-partijbestuur heeft dat maandagavond besloten tijdens een beraad in Utrecht over de verkiezingsuitslag van vorige week. Het CDA verloor daarbij 8 van de 21 zetels.

Het is volgens een woordvoerder niet de bedoeling dat de evaluatie het karakter krijgt van het onderzoek dat in 2010 onder leiding van Leon Frissen, voormalig commissaris van de koningin in Limburg, is gedaan. Die boog zich na de neergang bij de verkiezingen in juni van dat jaar over de vraag welke factoren van invloed waren geweest op recente verkiezingsnederlagen en hoe de christendemocratie versterkt kon worden.

Het CDA was van oudsher populair onder boeren. De partij verloor onder meer onder die groep kiezers (vooral aan de VVD).

In het CDA-partijbestuur zijn maandagavond verder 'de zorgen en teleurstelling' over de uitslag gedeeld. Volgens de woordvoerder zijn de bestuursleden unaniem in hun steun voor partijleider Sybrand Buma die met de Tweede Kamerfractie de koers bepaalt in de kabinetsformatie. Verscheidene CDA'ers hebben na de verkiezingsnederlaag laten weten dat wat hen betreft hun partij beter niet in een nieuw kabinet kan plaatsnemen.

Laatste reacties

 • c.putten

  cda is hier in het zuiden nauwelijks aanwezig in de kamer,daarnaast het feit van hoe balkenende annie schreier aan de kant heeft gezet en net zo met ger koopmans,getuigt wel dat het cda geen feeling heeft met de (oude)achterban.

 • Mozes

  Het probleem bij het CDA is dat we sinds Lubbers geen aansprekende lijsttrekkers meer hebben gehad. Lubbers kwam uit het bedrijfsleven, alles wat daarna kwam is van jongsaf gevormd in een ambtelijke functie. Ze spreken een ambtelijke taal en hebben een ambtelijke houding. Ze zijn niet in staat heldere doelstellingen te formuleren en mensen hier enthousiast voor te maken. De politiek-ambtelijke inteelt is nergens zo ernstig als bij het CDA. Sommige CDA fracties in een gemeenteraad bestaan volledig uit ambtenaren. Dit is volgens mij ook de reden dat sommigen het bestuur zowel in de gemeente als landelijk ervaren als een 'elite' waar het gewone volk buiten staat. Dankzij dit gevoel heeft de PVV in eerdere verkiezingen veel stemmen kunnen winnen. Om contact met het volk te houden is het van het grootste belang dat in het politieke bestuur voldoende mensen uit andere sectoren van de samenleving vertegenwoordigt zijn. Het CDA zou er goed aan doen om een limiet te stellen aan het aantal mensen met een ambtelijke achtergrond in politieke functies.

 • jan1966

  Als landbouw hebben we elke dag nog te maken met de nalatenschap van de CDA'ers Veerman en Verburgh. Door onzinnig veel gebieden aan te wijzen als Natura 2000 gebied ligt de hele veehouderij over 10 jaar compleet op slot

 • politiek

  CDA minister Veerman behandelde hormoonvraagstukken vertrouwelijk met tweede Kamer. Een zwijgplicht dus erop. Onduidelijk is nu wat de samenleving niet mag weten ? . Mogelijk dat de huidige CDA kamerleden dat kunnen uitleggen of geld die zwijplicht ook nu nog ? .

 • B bob

  De gristenen likken hun wonden ;-)

 • Mozes

  Politiek, als ik vermoed dat u belastingfraude pleegt en naar de belastingdienst ga om inzage te vragen in uw financiële gegeven krijg ik dat niet. Een controlerende overheidsdienst mag nooit prive gevoelige informatie over de ene burger doorleveren aan een andere burger. Nog niet zo lang geleden was in het nieuws dat een officier van justitie zijn buren had gewaarschuwd dat het vriendje van hun dochter een strafblad had. Dit had hij gedaan met goede bedoeling opdat de buren hun dochter zouden beschermen tegen deze verkeerde vriend. De officier van justitie is strafrechtelijk vervolgt omdat hij dit niet had mogen doen. De bescherming van persoonsgegevens wordt alleen nog maar strenger. Sinds kort zien wij op deze site een zwart balkje met de mededeling dat gebruik wordt gemaakt van cookies. Dit is sinds kort wettelijk verplicht in verband met de verdere uitbreiding van de wet bescherming persoonsgegevens. Dat u als gewoon burger zo maar inzage denkt te kunnen krijgen in persoonlijke gegevens van andere burgers is te gek voor woorden.
  Als in rapporten informatie staat die betrekking heeft op individuele burgers MOET de minister dit vertrouwlijk behandelen omdat hij anders strafbaar is.
  Wordt vervolgt.......

 • Mozes

  ...vervolg:
  Ik ben van mening dat wij veehouders geen belang hebben bij privacy bescherming in geval van hormooncontroles. Hormonen worden in Nederland toch niet gebruikt. Openheid schept vertrouwen en daar hebben wij meer belang bij dan bij dit stukje privacy.
  Overigens zal dit voor lieden als politiek niets uitmaken. Zij zullen nooit accepteren dat de veehouderij integer is. Ze zullen gewoon andere wegen zoeken om door te gaan met beschuldigen en verdacht maken.

 • politiek

  Beste Mozes, Ik heb de indruk dat u melkveehouder bent. Stel dat u bij het voeren van een melkvoeder van merk of leverancier xxx voor de kalfjes uw kalfjes sterven. U haalt er de dierenarts bij en er wordt een onderzoek gepleegt i.v.m. met uw kalfjes. U mag dan vervolgens zelf niets meer weten over uw kalfjes dus . Niet de uitslagen van de onderzoeken van uw eigen kalfjes. Ik begrijp dat het zo goed dus wat u wilt zeggen. ? .? . U mag niets weten over uw eigen kalfjes bij (hormoon)onderzoeken.

 • Mozes

  In een andere discussie werd door iemand gezegd dat uw logica weerzinwekkend en stuitend is. In reactie #8 geeft u daar nogmaals een demonstratie van. Het is toch overduidelijk dat ik het in reactie #6 en #7 over onderzoeksrapporten van OVERHEIDSDIENSTEN heb. Als u een biefstuk in de winkel koopt en zelf laat onderzoeken op hormonen is dat uw eigen onderzoek en is de uitslag voor u.
  Ik wil er nogmaals op wijzen dat wij veehouders geen belang hebben bij privacy bescherming in geval van hormooncontroles. Wat mij betreft worden alle controle uitslagen openbaar gemaakt.
  Tegelijk weet ik dat het voor mensen als u niets uitmaakt. Ook als uit de rapporten blijkt dat nergens hormonen gebruikt worden en de veehouderij geheel integer is, mensen zoals u zullen dat nooit accepteren.

 • politiek

  Beste Mozes , Stel dat die dierenarts het niet vertrouwd met uw stervende kalfjes en die haalt er de OVERHEIDSDIENSTEN bij zoals u aangeeft. Plots mag u en uw dierenarts niets meer weten over uw kalfjes die stervende zijn. Geen uitslagen voor u ! ,de karkassen en monsters worden vernietigd van uw kalfjes , en monster begeleidingspapieren worden vernietigd. De OVERHEIDSDIENSTEN neemt per direct het iniatief. Doet men dit mogelijk uit handelsbelang ( export) , Doet men dit mogelijk uit belang om de burger/consument niet attend te maken op hormoonpraktijken in de veehouderij. Gevaar Volksgezondheid dus, zoals (borst)kanker , hart en vaatziekten , diabetes , immuunsuppressie. Beste Mozes , u zult begrijpen dat het zo niet kenbaar wordt de hormoonpraktijken in de veehouderij ! door deze werkwijzen , maar of het dan nog vertrouwelijk en integer is ?????? !!!!!!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.