Home

Nieuws 309 x bekeken

CBS: meerinkomsten dankzij hogere prijzen

Voorburg – De toegevoegde waarde van de landbouw is vooral door hogere prijzen in 2011 met 1,8 procent gestegen. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de Nederlandse economie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse economie is in 2011 met 1 procent gegroeid, maar de groei wordt beperkt door terughoudendheid bij consumenten.

Het CBS schrijft dat de productie een half procent is afgenomen en de inkomsten bijna 7 procent lager uitkwamen dan een jaar eerder. Boeren en tuinders zien omzetten vaak stijgen, maar het kostenniveau stijgt harder. Ondanks de malaise in vooral de tuinbouw en de varkenshouderij bleef het aantal faillissementen beperkt tot 93, minder dan in 2010 (97) en 2009 (105) maar meer dan het niveau vóór de economische crisis. De meeste faillissementen betreft tuinbouwbedrijven.

De werkgelegenheid nam in de sector met enkele procenten af, vermoedelijk vooral door automatisering. Het betreft een langjarige trend. Het aantal mensen dat voor een minimumloon werkt, ligt in de agrarische sector met 10 procent relatief hoog. De productiviteit per gewerkt uur stijgt in de landbouw in gelijke tred met andere sectoren.

De broeikasemissies van de landbouw en visserij zijn in 2011 met 7 procent afgenomen, terwijl 12 procent minder energie is gebruikt. Daarmee scoort de sector na de elektriciteitsbedrijven het beste op milieuprestaties. Volgens het CBS nam het energieverbruik in vooral kassen af doordat de wintermaanden van 2011 minder koud waren dan het langjarige gemiddelde. Ten opzichte van het belang van de landbouw in de totale economie, blijft de sector een vrij grote vervuiler.

Of registreer je om te kunnen reageren.