Home

Nieuws 1 reactie

Bleker: laat vaccineren straalt geen verantwoordelijkheidsgevoel uit

Den Haag – Veehouders die hun geiten en schapen niet voor 1 augustus hebben gevaccineerd tegen Q-koorts, stralen niet uit dat ze zich (mede-)verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van omwonenden van bedrijven.

Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in reactie op Kamervragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. “Het verbaast mij dat er veehouders zijn die hun dieren niet voor de deadline vaccineren of nalaten deze vaccinatie op tijd te registreren. Ik heb hier geen verklaring voor”, aldus Bleker.

In verband met het risico voor de volksgezondheid moeten alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven voor 1 augustus zijn gevaccineerd tegen Q-koorts. Het ministerie spreekt van een fors aantal bedrijven dat niet op tijd heeft gevaccineerd of de vaccinatie op tijd heeft gemeld. Op 1 augustus bleken 76 van de 421 professionele bedrijven (18 procent) niet te hebben gevaccineerd of geregistreerd. Op 9 augustus voldeden vier bedrijven nog niet aan de verplichte vaccinatie. Zij hebben dit alsnog gedaan na aangekondigde bestuursdwang van de NVWA.

Thieme pleit voor hogere straffen voor bedrijven die niet tijdig vaccineren. Bleker vindt dat het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opmaken van een proces-verbaal een gepaste reactie is op het niet tijdig vaccineren. “De huidige sancties bieden voldoende mogelijkheden om effectief op te kunnen treden”, aldus Bleker.

Eén reactie

  • politiek

    Inderdaad , jammer van die geitenboeren. Geen verantwoordelijkheidsgevoel. En dan moet omgekeerd de maatschappij ( burger ) wel begrip hebben voor deze sector ! . Hoe zit het met die sociale controle onderling tussen die geitenboeren. Wat is er toch op tegen om die namen bekend te maken van degene ( geitenboeren ) die verantwoording niet nemen en direct borden aan de weg bij betreffende bedrijven ter bescherming van de burger.

Of registreer je om te kunnen reageren.