Home

Nieuws 615 x bekeken

Bijna 300 bedrijven groter dan Bleker-norm

Den Haag – In Nederland staan 288 landbouwbedrijven die groter zijn dan de grenzen waarmee staatssecretaris Henk Bleker de groei van het aantal “megastallen” wil beperken. Zo tellen 115 bedrijven meer dan 500 melkkoeien terwijl 70 bedrijven meer dan 2.000 fokvarkens tellen. Dat blijkt uit een presentatie die landbouwspecialist Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf naar aanleiding van de zogeheten “mei-telling”.

Er zijn nu tevens 33 bedrijven die meer dan 2.000 vleeskalveren houden, negentien bedrijven met meer dan 10.000 vleesvarkens en 24 bedrijven met meer dan 175.000 leghennen en veertien bedrijven met meer dan 240.000 vleeskuikens. Uit de cijfers blijkt dat het aantal grote bedrijven sinds het millenniumjaar is toegenomen. Zo telden in het jaar 2000 nog maar 28 bedrijven meer dan 500 melkkoeien terwijl 25 bedrijven meer dan 2.000 fokvarkens hielden.

Volgens de cijfers telde de top-100 van grootste bedrijven in 2012 692 stuks melkvee tegen gemiddeld 461 dieren in het jaar 2000. Bij varkensbedrijven hield de top 100 gemiddeld 17.661 varkens, tegen 9.443 12 jaar eerder. Bij akkerbouwbedrijven lag de groei veel lager dan bij de veesectoren. Het gemiddelde areaal van een bedrijf in de top-100 bedroeg in 2012 310 hectare tegen 290 hectare in 2000.

Bleker wil de norm hanteren voor de vergunningverlening van nieuwe bedrijven. Voor bestaande bedrijven betekenen de cijfers alleen dat ze niet verder kunnen groeien op dezelfde locatie. De Diercoalitie, een samenwerkingsverband van dierenbeschermingsorganisaties, noemt de cijfers verontrustend. Vanuit de belangenbehartiging van boeren uit wordt altijd gewezen op de toepassing van diervriendelijke systemen juist bij nieuwe, vaak grotere stallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.