Home

Nieuws 712 x bekeken

Aantal 'megabedrijven' groeit licht

Den Haag- Het aantal veebedrijven dat groter is dan de megastallen-norm van staatssecretaris Henk Bleker is het afgelopen jaar gestegen van 276 naar 288. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De toename komt vooral doordat het aantal grootschalige melkveebedrijven toenam. Het aantal zeugen-, vleeskalver- en vleeskuikenbedrijven boven de Bleker-norm nam afgelopen jaar af.

Het aantal melkveebedrijven met meer dan vijfhonderd koeien steeg in een jaar tijd met dertien naar 115 bedrijven. Het aantal vleesvarkensbedrijven met meer dan tienduizend dieren steeg met drie naar negentien. In 2012 is er één melkgeitenbedrijf met meer dan tweeduizend dieren bijgekomen, de teller staat nu op dertien.

In de pluimveesector daalde het aantal bedrijven met meer dieren dan norm die Bleker voorstelt. Het aantal vleeskuikenbedrijven met meer dan 240.000 vleeskuikens daalde met twee naar veertien en het aantal leghennenbedrijven met meer dan 175.000 dieren bleef stabiel op 24. Ook het aantal zeugenbedrijven met meer dan 2000 zeugen daalde van 72 naar 70.

In maart 2011 is op verzoek van de Tweede Kamer een voorlopig verbod op het verlenen van vergunningen voor grootschalige veehouderijbedrijven ingesteld, in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van grootschalige veehouderij voor de volksgezondheid, door de Gezondheidsraad. Omdat de rijksoverheid niet over de vergunningverlening gaat, heeft Bleker gemeenten en provincies gevraagd geen vergunningen af te geven. Niet elke regionale overheid heeft gehoor gegeven aan het moratorium. De bedrijven die in 2012 in omvang boven de Bleker-norm zijn gekomen, hadden naar verwachting al eerder een vergunning gekregen.

Of registreer je om te kunnen reageren.