Home

Nieuws laatste update:13 feb 2013

‘Werp geen Nederlandse hindernissen op’

NAV-voorzitter Teun de Jong stelt vast dat het debat over een andere landbouw links van het midden wordt gevoerd.

Teun de Jong (52) kijkt vooral naar Brussel om de akkerbouw te versterken. De Jong wil een eerlijk EU-landbouwbeleid, waarbij de boer een inkomen uit de markt haalt. “Nederland zou het voortouw moeten nemen om dat te bereiken.


Doet Nederland te weinig?
“In ieder geval moet de Haagse blik op Europa normaliseren. Aangezwengeld door de PVV hoor je nogal vaak in Den Haag dat Nederland zonder Europa zou kunnen. Maar op eigen houtje kunnen we het niet. Dat geldt voor de gehele economie.”


Wat kan de Nederlandse politiek concreet doen?
“Onze hoofdboodschap is: Zorg voor een gelijk speelveld. Werp geen specifiek Nederlandse hindernissen op. Schaf niet eenzijdig de rode diesel af. Trek je niet terug uit innovatieonderzoek voor de landbouw. Wat we hier zien is dat de NVWA kosten van keuring van aardappelen bij de handel legt en dus indirect bij de boer. Elders in Europa neemt de overheid die voor zijn rekening. Zo kun je doorgaan; kijk naar de normeringen voor bemesting, op een gegeven moment worden de normen voor fosfaat en stikstof te laag voor een goed gewas. De Nederlandse politiek heeft hier invloed op.”
De Jong zou ook graag zien Den Haag wat minder rigide omgang met mededingingingsregels.

“Je hebt hier vier fritesfabrieken en 4.000 fritesaardappeltelers. Als wij als NAV alleen maar denken aan productiebeperking, worden we al teruggefloten.”


In welke politieke hoek kan de boer het best terecht?
“Ik zie links van het midden meer het echte debat over een ander dan het huidige landbouwsysteem, waarbij óók naar de belangen van de boer worden gekeken. Maar als je kijkt naar regeringen met de PvdA erin, dan zie je daar weer weinig van terug. D66 is meer een stadspartij. Van Groenlinks kun je zeggen dat die wel het debat voert over een beter landbouwsysteem. Maar ook hier ben ik erg benieuwd naar wat ze doen als het er op aan komt, als ze werkelijk in de regering zitten.”


De SP?
“Ik heb die nog niet kunnen betrappen op landbouwstandpunten.”


CDA en VVD dan?
“CDA en VVD zijn wat behoudend in hun standpunten. Goed voor de directe en fiscale belangen van de boer, maar voor systeem voor de landbouw, haken deze partijen af.”


De Jong is lid van een politieke partij, zij het niet actief. Die partij kan niet per definitie op zijn stem rekenen.

“Ze moeten hem verdienen. Wat het gaat worden weet ik nog niet. Deze dagen ben ik vooral bezig met het gezond houden van mijn pootaardappelen. Maar als ik het straks weet, ga ik als NAV-voorzitter mijn voorkeur niet breed uitventen. Ik zal daar niemand mee belasten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.