Home

Nieuws

Verzet overname Alpuro door VanDrie Groep gestaakt

Den Haag – De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) staken hun verzet tegen de overname van Alpuro door de VanDrie Groep. Er komt geen beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De NMV verdubbelt echter de inspanningen om de kartelwetgeving omgebogen te krijgen, aldus voorzitter Hans Geurts.

Volgens Geurts is de integratie van de bedrijven sinds 2010 zo ver gevorderd dat een ontvlechting nauwelijks haalbaar lijkt. Bovendien heeft de procedure de belangenorganisaties veel geld en energie gekost. In 2010 stelde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat voor het samengaan van de bedrijven geen vergunning nodig is. NBHV en NMV gingen tegen de uitspraak in beroep en in een tussenvonnis werd geoordeeld dat de NMa haar besluit onvoldoende motiveerde. Op 19 juli dit jaar werd het NMa-oordeel echter bevestigd.

Het blijft volgens Geurts problematisch dat de VanDrie Groep dominant is in de Nederlandse kalversector en hij ontkent dat de strijd wordt opgegeven omdat de verkooppositie van kalverhouders is verbeterd. “Sinds 2010 zijn er nieuwe toetreders op de markt en is de positie van vlees van rosékalveren, waarin VanDrie Groep minder groot is, verbeterd. Tegelijk koopt het bedrijf nog steeds bijna 90 procent van de Nederlandse kalveren.” Geurts voegt eraan toe dat het vooral een principekwestie is. Hij prijst de regierol die de VanDrie Groep vaak op zich neemt.

De NMa zegt dat supermarkten wel kalfsvlees van over de grens kunnen kopen en de consument dus niet gedwongen wordt een hogere prijs te betalen, aldus de NMV. “Deze eenzijdige, starre blik is onvoorstelbaar gezien de aandacht die de politiek ook in verkiezingsprogramma’s toenemend heeft voor het gebrek aan kansen voor bedrijven een redelijke boterham te verdienen.” Gezinsbedrijven kunnen hun kalveren bijna maar aan één partij aanbieden, zeker als gesleep met dieren niet wenselijk wordt geacht.”

Of registreer je om te kunnen reageren.