Home

Nieuws 1318 x bekeken

Vereniging voor Agrarisch Recht wil pacht evalueren

Utrecht – De Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR) wil het huidige pachtrecht evalueren en een einde maken aan de eeuwigdurende discussie tussen pachters en verpachters over de duur van contracten en pachtprijzen.

Dit zegt Willem Bruil, bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht, directeur Instituut voor Agrarisch Recht en tevens voorzitter van de VAR. Hij wil namens de vereniging een onafhankelijke commissie samenstellen met 'kopstukken' uit de pachtwereld, zoals Lodewijk Valk, voorzitter van de Centrale Grondkamer, Jan Bongers, griffier van de Grondkamer en Gerard Snijders, advocaat en bijzonder hoogleraar agrarisch recht. Volgens Bruil zijn de belangenbehartigers ook welkom. De Bond van Landpachters, Federatie Particulier Grondbezit en LTO juichen het initiatief van de VAR toe.

Op 1 september aanstaande bestaat het huidige pachtrecht vijf jaar. De gewijzigde pachtregels kwamen in samenspraak met verpachters en pachters tot stand, maar het draagvlak brokkelt in rap tempo af.

Alle partijen schreeuwen om een evaluatie van het huidige pachtrecht, want het areaal reguliere pacht wordt kleiner, terwijl het areaal flexibele pacht (onder meer geliberaliseerde pacht, eenmalige pacht of grijze/zwarte pacht) toeneemt. Dit komt omdat veel boeren het 'gedoe' met de grondkamer willen ontwijken. Bij reguliere pacht geldt dwingend recht, zoals toetsing door de grondkamer en 'indeplaatsstelling' waarbij de pachter het gepachte mag overdragen aan de opvolger. De groeiende animo voor flexibele pacht wordt niet verminderd door het gegeven dat de pachtprijs bij flexibele pacht vaak hoger ligt dan bij gereguleerde gebruiksvormen en er minder zekerheid is over bijvoorbeeld de duur van een huurovereenkomst.

Na de zomer wijst demissionair staatssecretaris Bleker een onafhankelijke commissie aan, die het pachtrecht moet evalueren en een antwoord moeten vinden om aan de tweeslachtigheid van het huidige pachtrecht een einde te maken. De VAR wil graag dit klusje klaren. Een brief voor Bleker met die strekking wordt binnenkort in het VAR-bestuur besproken en naar Den Haag gestuurd. Later moet blijken of Bleker de evaluatie overlaat aan de vereniging.

Of registreer je om te kunnen reageren.