Home

Nieuws

Tegenstanders ontpoldering nog op zoek naar miljoenen

Den Haag – VVD, CDA en SP hebben in hun programma’s geen dekking opgenomen voor een alternatief voor de Hedwigepolder. Dat bleek donderdag tijdens een verkiezingsdebat over landbouw en natuur.

De drie partijen zijn tegen het onder water zetten van de Zeeuwse polder en pleiten voor andere compensatiemaatregelen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat alle mogelijke alternatieven zeker tientallen miljoenen euro’s meer kosten. In de aan het Centraal Planbureau (CPB) doorgegeven begrotingen hebben zij hiervoor geen geld gereserveerd. Dat geldt overigens ook voor de SGP. De SP verhoogt wel het totale budget voor natuur.

Die omissie is opvallend, want de CPB-doorrekeningen gelden in Den Haag als gezaghebbend; wie een goed rapportcijfer krijgt, kan daarvan flink profiteren bij de verkiezingen. Zo doet de VVD het goed bij de kiezer vanwege het binnen de perken houden van het begrotingstekort. Bovendien verwijt premier Rutte andere partijen te veel te spenderen.

Het debat, dat plaatshad in een Haags kantoor van Rabobank, was een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen en de Dierenbescherming. Opnieuw werd duidelijk hoezeer de verhoudingen op met name het natuurdossier zijn gepolariseerd. VVD en CDA geven niet of nauwelijks meer geld uit dan het huidige kabinet, terwijl links juist de portemonnee trekt.

Volgens Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) is het onverantwoord om in deze economisch zware tijden de Ecologische Hoofdstructuur af te maken zoals oorspronkelijk gepland; zij houdt daarom vast aan de herijkte variant van staatssecretaris Henk Bleker. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) benadrukte dat Nederlanders jaarlijks meer geld uitgeven aan kauwgum dan aan natuur. “Wij zouden ons de ogen uit de kop moeten schamen”, aldus de politica.

Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn de verschillen immer groot. Volgens CDA-Kamerkandidaat Jaco Geurts moeten aanscherpingen in regelgeving geleidelijk worden doorgevoerd. Bovendien, zo benadrukte hij, gebeurt er al veel in de markt zelf. Groenlinkser Niels van den Berge wil juist dat boeren verplicht worden hun dieren vrije uitloop te bieden, zoals zijn partij onlangs in een wetsvoorstel voorstelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.