Home

Nieuws 760 x bekeken laatste update:21 aug 2012

Rechter: curator de fout in bij verkoop varkensrecht

Zutphen - Een Doetinchemse curator heeft ten onrechte varkensrechten verkocht, die volgens de curator in het bezit waren van een failliete bv. De zoon van de voormalige eigenaar van de failliete onderneming heeft volgens de rechter recht op een vergoeding.

De curator is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Hoe hoog die schadevergoeding moet zijn moet nog nader worden bepaald.

De man werd in februari 2009 benoemd tot de curator van de failliet verklaarde besloten vennootschappen De Peter en De Kiffe in Gelselaar (Gelderland). De curator maakte het varkensrecht (1432,3 eenheden) van een van de bv's te gelde voor ongeveer 135.000 euro.

De verkoop werd betwist door de zoon van de eigenaar van de bv, die zegt dat het varkensrecht niet aan de failliete bv toekwam, maar in zijn eigendom was. Aan de bv was voordien de gelegenheid geboden van het varkensrecht gebruik te maken. Dat het varkensrecht bij Dienst Regelingen was geregistreerd op naam van de failliete bv, betekent volgens de rechter niet dat de bv ook de eigenaar was. Dat wordt volgens de rechter niet bepaald door de registratie bij Dienst Regelingen, maar door de regels de gelden bij verkoop en pacht.

Aanvankelijk kregen de varkenshouders (vader en zoon) geen gelijk van de rechter bij een kort geding en het hoger beroep in kort geding. Maar nu is er uitspraak gedaan in de bodemzaak, waarbij de kwestie juridisch meer diepgaand is bestudeerd en behandeld door de rechters.

De varkenshouders claimen een schadevergoeding van 270.000 euro plus vergoeding voor eventuele boetes die worden opgelegd, doordat de twee varkenshouders varkens hebben gehouden zonder varkensrecht. De rechter heeft die vergoeding niet meteen toegewezen. Dat moet nader worden uitgezocht, zegt de rechter.

De curator zegt dat hij overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Daarvoor moet hij eerst overleggen met de rechter-commissaris. Volgens hem moet de schadevergoeding komen uit de boedel van de failliete bv.

Of registreer je om te kunnen reageren.