Home

Nieuws

Rapport: sterke groei biobrandstoffen EU voorbij

Brussel – EU-lidstaten beschouwen een snelle groei van het gebruik van biobrandstoffen niet langer als een belangrijke prioriteit. De consumptie van biobrandstoffen steeg in 2011 in de EU met een gematigde 3 procent tot 13.6 miljoen ton olie-equivalenten. Dat schrijft het Franse onderzoeksbureau EuroObserver in het brancherapport Biofuels Barometer.

De consumptiegroei is veel lager dan de toename die in 2010 (11 procent), 2009 (25 procent) en 2008 (42 procent) werd gerapporteerd. Landen hebben hun doelstellingen voor het gebruik van biobrandstoffen gelijk gehouden (Duitsland en Frankrijk) dan wel verlaagd (Midden-Europa). Van de grote landen verhoogden alleen Polen, Italië en Spanje hun doelstelling voor het aandeel biobrandstoffen in de totale brandstofmix. Nederland koos voor een marginale verhoging van 4 naar 4,25 procent.

In de EU bleef biodiesel met een aandeel van 78 procent de belangrijkste biobrandstof, gevolgd door bio-ethanol (21 procent) en biogas (0,5 procent). Duitsland verbruikte in 2011 3 miljoen ton biobrandstof, iets minder dan in 2010. Daarmee bleef Duitsland de belangrijkste markt, vóór Frankrijk (2 miljoen ton), Spanje (1,6 miljoen ton) en Italië (1,4 miljoen ton). In Nederland bleef de consumptie van 310.000 ton achter bij België, Zweden en Oostenrijk, landen met een kleinere populatie.

De productie van biodiesel neemt in de EU af. De productie daalde volgens voorlopige cijfers in 2011 met 8 procent tot 8,8 miljoen ton. De bezettingsgraad in biodieselfabrieken daalde in 2011 voor het eerst onder de 40 procent. De productie van bio-ethanol steeg nog met 2,9 procent tot 4,3 miljoen liter.

Landen in de EU stellen meer eisen aan duurzaamheidsaspecten van de productie van biobrandstoffen. Volgens critici drijft de vraag naar bijvoorbeeld tarwe, koolzaad, soja suikerriet en mais voor biobrandstoffen de prijs van voedsel op. Biodiesel en bio-ethanol worden bovendien steeds vaker verscheept, waarmee de vraag rijst of het wel echt duurzaam is. De EU neemt in dat opzicht de import van biodiesel uit Argentinië en de VS onder de loep.

Of registreer je om te kunnen reageren.