Home

Nieuws

Rabobank heeft lastig halfjaar achter de rug

Utrecht - De verslechterde economische omstandigheden hebben de Rabobank in de eerste helft van dit jaar flink geraakt. De nettowinst daalde met bijna eenderde, vooral als gevolg van afschrijvingen. Die liepen met bijna een half miljard op tot 1,1 miljard euro.

Rabobank zag de baten met 2 procent afnemen tot 7,2 miljard euro. Onder de streep hield de bank 1,3 miljard euro over, tegen 1,9 miljard euro in de eerste helft van 2011.

Topman Piet Moerland sprak in een toelichting van "een enerverend eerste halfjaar van 2012'' waarin de markt verder is verslechterd. ,"Niet in de laatste plaats op onze Nederlandse thuismarkt.'' De vooruitzichten op herstel zijn bovendien fragiel, aldus Moerland.

De economie in Nederland, die tot dusver dit jaar nog mondjesmaat groeide, komt volgens de Rabobank tot stilstand. Ook de export, die tot dusver de economie nog draaiende hield, hapert. Daarnaast investeren bedrijven flink minder en is de consument onverminderd somber, mede door de stijgende werkloosheid.

Op de woningmarkt voorziet de Rabobank een verdere daling van de prijzen. Pas als het vertrouwen aantrekt, zullen de prijzen bij een fors aantrekkende vraag weer stijgen. De bank herhaalde zijn pleidooi voor hervorming van de woningmarkt. Ook blijft aandacht nodig voor de positie van starters.

Over het schandaal rond mogelijke manipulatie van de interbancaire rentetarieven Libor en Euribor wil de Rabobank geen commentaar geven. De autoriteiten in verscheidene landen onderzoeken de kwestie, en de eventuele betrokkenheid van Rabobank.

Of registreer je om te kunnen reageren.