Home

Nieuws

RIVM: te veel stikstof in slootwater in de winter

Bilthoven- De kwaliteit van het water in sloten voldoet in de winterperiode vrijwel nergens aan de toetswaarde van 2,4 mg per liter voor stikstof.

Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn evaluatie van de meststoffenwet. In de winterperiode is het gemiddelde stikstofgehalte in zandregio's 11 mg per liter, in kleigebieden 5,8 mg stikstof per liter en in veenregio's 4,1 mg per liter. In de zomer is de stikstofconcentratie ongeveer de helft van de concentratie in de winterperiode. Dan wordt alleen in de zandregio met gemiddeld 5,8 mg stikstof per liter de toetswaarde overschreden. Veen- en kleigebieden halen met respectievelijk 2,1 en 2,4 mg/l de norm van 2,4 mg stikstof per liter wel.

Bij fosfaat is de concentratie in de zomer het hoogst. Gemiddeld gezien voldoet het oppervlaktewater in zandgebieden aan de norm, terwijl deze norm in de veen- en kleiregio wordt overschreden.

Het RIVM constateert dat bij sommige vollegrondsgroentebedrijven een hoge nitraatconcentratie wordt gemeten in het water. Zowel bij bollenbedrijven als bij glastuinbouwbedrijven wordt een uitspoeling naar het oppervlaktewater gerapporteerd met overschrijdingen van de toetswaarde voor stikstof en fosfaat.

Het RIVM stelt op basis van het onderzoek dat er een goede relatie bestaat tussen de kwaliteit van het bovenste grondwater en de kwaliteit van het slootwater in de gedraineerde delen van de zandregio.

De Europese nitraatrichtlijn is gericht op de kwaliteit van het grondwater. Gemiddeld blijkt dat de norm van 50 mg nitraat per liter in klei- en veengebieden wordt gehaald. Ook in de noordelijke zandgebieden wordt de norm gehaald. In de zuidelijke zandgebieden wordt de norm echter nog ruimschoots overschreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.