Home

Nieuws

PBL: Nederland haalt doelstelling duurzame energie in 2020 niet

Den Haag - Nederland gaat de Europese doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 niet halen. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in een onderzoek.

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland neemt sterk toe, maar nog niet voldoende om aan de Europese doelstelling te voldoen. Met het huidige beleid neemt het aandeel duurzame energie toe van 4 procent in 2010 tot 7 tot 10 procent in 2020. Ook met de afspraken die in het Lente-akkoord zijn gemaakt zal het Europese doel van 14 procent niet worden gehaald, constateert PBL.

De doelen voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen worden in 2020 waarschijnlijk wel gehaald. Doelstelling is dat de uitstoot met 16 procent daalt tussen 2005 en 2020. Het plafond voor de land- en tuinbouw, 5,75 megaton, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De verwachting is dat dit uit komt op 6,2 megaton. Ook de uitstoot van bebouwing, bijvoorbeeld kantoren komt hoger uit dan het sectorplafond, vanwege een hoger warmteverbruik.

Of registreer je om te kunnen reageren.