Home

Nieuws 610 x bekeken

Overleg over inzet EU-geld bij ganzenbeheer

Den Haag – Provincies en de belangrijkste partijen in het ganzenbeleid gaan na of Europees geld ingezet kan worden voor de opvang van ganzen in foerageergebieden.

De bedoeling is dat op korte termijn duidelijk wordt of en op welke manier Europese fondsen beschikbaar kunnen komen voor de aanpak van de ganzenproblematiek.

De G7 (zeven partijen die vorig jaar een akkoord sloten over de beheersing van het ganzenprobleem: LTO Nederland, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de 12landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten en de Stichting Particulieer Natuur- en Lanschapsbeheer) willen begin september duidelijkheid hebben. De provincies moeten daarover besluiten nemen.

Volgens Peter de Koeijer van LTO Nederland heeft een onderzoek van Wageningen UR en CLM naar de kosten van het beheer van wilde ganzen een goed inzicht gegeven in de kosten van het beheer en de noodzaak om wat te doen aan het ganzenprobleem.

Er is de afgelopen dagen overleg geweest tussen de provincies en de G7. “We hopen in september meer te weten over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en de hoogte van de vergoedingen. De vraag is of we daarvoor EU-gelden kunnen inzetten en of die gelden ook bij verandering van het beleid beschikbaar blijven. Wij denken van wel, maar dat moet worden uitgezocht.”

Uit berekeningen van CLM en LEI blijkt dat de nettokosten van het ganzenbeleid uitkomen op ongeveer 10 miljoen euro per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.