Home

Nieuws

Onderzoeksbudget agri en food ruimschoots overvraagd

Wageningen - Het bedrijfsleven heeft veel meer voorstellen gedaan voor onderzoek en innovatie, dan kan worden ondersteund. Op de eerste subsidieronde kwamen 212 aanvragen binnen bij de Topsector Agri & Food, waarvan er 80 zijn uitgeselecteerd om een uitgewerkt voorstel te doen. Er is tien miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek, terwijl de aanvragen gezamenlijk uitkomen boven de 70 miljoen euro.

In juni konden samenwerkende bedrijven onderzoeksvoorstellen indienen bij het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food. Doel van de onderzoekssubsidie is dat de bedrijven samen met wetenschappelijke instituten (DLO-instituten van Wageningen UR en TNO) onderzoek doen op verschillende terreinen.

De bedrijven krijgen tot eind september de tijd om hun ideeën verder uit te werken. Dan volgt in november een advies, waarna de minister in december een besluit neemt over de toe te kennen subsidies. In totaal is er in de eerste ronde 10 miljoen euro beschikbaar van de overheid. Voorwaarde bij de onderzoeksvoorstellen is dat de indieners tenministe de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

De Topsector Agri & Food heeft bij de oproep voor de indiening van voorstellen aandacht gevraagd voor drie thema's: de verduurzaming en efficiëntieverbetering van voedselsystemen, de kwaliteitsverbetering van voedsel en de verbetering van de internationale positie van Nederland. Het blijkt dat het merendeel van de onderzoeksvoorstellen is gericht op de efficiëntieverbetering bij de productie: waardeverbetering, grondstoffenefficiëntie, verbetering van diergezondheid en -welzijn en de ontwikkeling van markt- en keteninnovaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.