Home

Nieuws 465 x bekeken

Onderzoek naar vaccinatie beroepsgroep tegen Q-koorts

Den Haag - Geitenhouders en werknemers op geitenbedrijven kunnen op termijn mogelijk preventief gevaccineerd worden tegen Q-koorts.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Gezondheidsraad om een advies gevraagd over het preventief vaccineren van betrokken beroepsgroepen tegen Q-koorts.

Aanleiding voor de vraag om advies is onderzoek waaruit blijkt dat bij geitenhouders en hun gezinnen een op de negen mensen recent een Q-koortsinfectie hebben opgelopen. Regelmatig zijn er indicaties van chronische Q-koorts. Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM heeft op grond hiervan de aanbeveling om na te gaan of vaccinatie van bewoners en werknemers van melkgeitenbedrijven wenselijk is.

De opdracht voor het onderzoek is gegeven door het ministerie van SZW. Centraal bij de adviesvraag staat de vaccinatie in het kader van arbeidsomstandigheden. Een dergelijk afwegingskader kan, onder de normale omstandigheden van vrije beschikbaarheid van een vaccin, een hulpmiddel zijn voor de werkgever en diens arbodienst of bedrijfsarts, bij de afweging om wel of niet vaccinatie aan te bieden aan zijn werknemers.

Eerder werd onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van vaccinatie tegen Q-koorts in het kader van een publiek vaccinatieprogramma, met name bij mensen met andere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten. In dit onderzoek wordt ook gekeken of het wenselijk is om mensen in bepaalde beroepsgroepen te vaccineren tegen Q-koorts, ook omdat er van het vaccin, dat in Nederland niet officieel is toegelaten, een aantal nadelen bekend zijn. In Australië worden beroepsgroepen, zoals slachthuispersoneel, gevaccineerd tegen Q-koorts.

Of registreer je om te kunnen reageren.