Home

Nieuws

Obama: meer geld voor droogschade

Washington – De regering Barack Obama stelt 30 miljoen dollar (24,3 miljoen euro) extra ter beschikking voor boeren getroffen door de meest ernstige droogte sinds 56 jaar. Obama, voorheen senator van de belangrijke graanproducerende staat Illinois, noemde in een toespraak de droogte die het Midwesten teistert “historisch” en vraagt het Amerikaanse congres snel te komen tot een nieuwe ‘Farm Bill’, landbouwwetgeving voor de komende vijf jaar.

Akkerbouwers in de VS zijn nu ook vaak verzekerd voor gewasschade en Amerikaanse verzekeraars rekenen op 15 tot 18 miljard dollar aan claims, het dubbele van vorig jaar. Volgens voorstellen voor de Farm Bill kunnen veehouders en akkerbouwers verder gecompenseerd worden voor schade aan gewassen dan wel een oplopende voerprijs, hoewel directe subsidies afnemen. Er zijn twee voorstellen vanuit het congres gelanceerd: één door de Senaat en één door het Huis van Afgevaardigden. Laatstgenoemde kwam niet tot stemming over een voorstel voordat het reces in is gegaan.

Partijen kwamen wel tot overeenstemming over een tijdelijk steunpakket ter waarde van 383 miljoen dollar voor veehouders. De federale overheid heeft ook 1,5 miljoen hectare aan braakliggend land onder haar beheer vrijgegeven als graasweiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.