Home

Nieuws

Obama bezoekt Iowa, belooft steun boeren

Des Moines – De Amerikaanse president Barack Obama wil meer steun voor boeren in het Midwesten, maar wordt door een impasse in het Congres tegengehouden. Dat zei de Democraat bij een driedaags bezoek aan de belangrijke graanproducerende staat Iowa. Om te beginnen koopt het landbouwministerie 170 miljoen dollar (138 miljoen euro) aan varkensvlees, lamsvlees, kip en meerval.

Het vlees wordt geschonken aan voedselbanken. De actie ondersteunt veehouders. Door droogte in belangrijke delen van de VS mislukt een groot deel van de graanoogst. Hierdoor lopen voerprijzen op en zijn goede graasweiden schaars. Een deel van de veehouders zijn volgens het Witte Huis gedwongen dieren sneller naar de slacht te voeren. Hierdoor stijgt het aanbod van vlees en dalen prijzen hard.

Obama vraagt het ministerie van defensie ook vlees in te kopen en in te vriezen voor later, zodat boeren op dit moment een redelijke prijs kunnen ontvangen. Het Amerikaanse leger geldt vanwege haar enorme omvang als één van de belangrijkste inkopers van Amerika, naast grote bedrijven. Obama vroeg ook het Congres, opnieuw, akkoord te gaan met voorstellen voor nieuwe landbouwwetgeving. In de nieuwe “Farm Bill” worden subsidies afgeschaft maar er is wel ruimte voor steun bij enorme prijsfluctuaties en weersverzekeringen voor gewasschade.

Landbouwminister Tom Vilsack zei in een toespraak dat de regering-Obama door de impasse in het Congres bijna niets kan doen voor de boeren. De Federale Overheid stelde wel braakliggend land, onder haar controle, open voor het grazen van vee. Met verzekeringsmaatschappijen wist de regering Obama de afspraak te maken dat ze niet streng reageren wanneer boeren te laat hun premie betalen. De financiële steun bleef tot de nieuwe mededeling van Obama beperkt tot 30 miljoen dollar (24 miljoen euro).

Obama heeft zich in Iowa niet over de bijmengplicht voor bio-ethanol uitgesproken.

Ongeveer 40 procent van de Amerikaanse mais wordt in brandstof verwerkt. Omdat voerprijzen oplopen hebben de gouverneurs van twee belangrijke pluimveestaten, Maryland en Delaware, Obama gevraagd het percentage biobrandstoffen dat moet worden bijgemengd, te verlagen. In Iowa maar ook andere graanproducerende staten wordt deze houding echter bestreden, omdat zij een lage opbrengst willen compenseren met hoge graanprijzen.

Obama is niet alleen vanwege de droogteperikelen in Iowa, een kleine staat net ten noordoosten van het midden van de VS met slechts 3 miljoen inwoners. Iowa geldt als een “swing state”. Dat betekent dat zowel de Republikeinse als Democratische presidentskandidaat in november bij de verkiezingen een kans maakt de staat te winnen. Omdat in Iowa betrekkelijk vroeg gestemd wordt, is de staat strategisch van groot belang. Stemmers in andere staten kunnen op de uitslag reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.