Home

Nieuws 557 x bekeken

'Natuurorganisaties verliezen helft van subsidie'

Hoevelaken - De Nederlandse natuurorganisaties moeten de komende jaren rekening houden met een halvering van hun subsidie. De overheid zal niet meer dan 15 procent van de kosten voor haar rekening kunnen nemen.

Het Nationaal Groenfonds, de belangrijkste tussenfinancier van ruimtelijke projecten, berekende op basis van de jaarstukken dat een derde van het inkomen uit subsidies bestaat. Nog een derde schrapen zij bij elkaar met giften. Het laatste derde deel verdienen ze zelf, met activiteiten in hun terreinen. Dat schrijft dagblad Trouw.

Volgens directeur Walter Kooy van het Nationaal Groenfonds heeft de staat nog onvoldoende middelen om de natuur te onderhouden en is deze krapte langdurig. De organisaties moeten daarom minder afhankelijk gaan opereren.

Kooy stelt een andere verhouding voor, waarin de overheid nog slechts tekent voor 15 procent van de financiering, en de natuur vooral met donaties (40 procent) en eigen inkomsten (45 procent) wordt ontwikkeld en beheerd. Nieuwe natuur zou volgens hem meer dan nu moeten worden aangelegd in samenwerking met commerciële partners, die in ruil voor medefinanciering zeggenschap krijgen over het ontwerp.

Het Groenfonds heeft ook berekend dat de overheid tot 2028 verplicht is jaarlijks minstens 300 miljoen euro in natuur te pompen om aan internationale verplichtingen te blijven voldoen. Nederland is veel geld kwijt aan het verbeteren van de omgevingscondities van het buitengebied."
Kooy doelt op het reguleren van de waterstand, het ontsnipperen van de natuur en de terugdringing van emissies, stuk voor stuk kostbare ingrepen die de kwaliteit moeten verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.