Home

Nieuws

Ministerie houdt vast aan verplichte mestverwerking

Den Haag - Het ministerie van landbouw houdt vast aan invoering van verplichte mestverwerking per 1 januari 2013. Dat zegt het ministerie in reactie op signalen dat de mestverwerking nog nauwelijks op gang komt.

Het ministerie wijst erop dat bij de inwerkingtreding van het stelsel met bestaande vewerkingscapaciteit kan worden voldaan aan de verwerkingspercentages. “Er is bewust gekozen voor een ingroeimodel, om ondernemers de tijd te geven om de mestverwerkingscapaciteit te realiseren”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

“Mestverwerking vraagt om een forse investering. Ondernemers zoeken naar de bevestiging dat een dergelijke investering ook voor de toekomst de juiste beslissing is. Het stelsel van verantwoorde mestafzet met verplichte mestverwerking draagt hier aan bij”, aldus het ministerie.

Hoewel het wetsvoorstel later naar de Tweede Kamer is gestuurd dan aanvankelijk gepland, verwacht het ministerie toch dat de ingangsdatum van 1 januari 2013 nog haalbaar is.

Veehouders blijken afwachtend bij het investeren in mestverwerking, mede omdat de regelgeving over overdraagbaarheid van mestverwerking nog onduidelijk is. Het wetsvoorstel van het ministerie biedt wel mogelijkheden voor de sector om een systeem voor verhandelbaarheid van mestverweking te regelen. Het ministerie heeft vanuit de sector inmiddels voorstellen voor dergelijke systemen ontvangen. “Er vindt intensief overleg plaats met LTO, NVV en Cumela over de uitwerking van het stelsel van verantwoorde mestafzet. In die overleggen komt ook verhandelbaarheid aan bod”, aldus de woordvoerder. Bleker heeft eerder in de Tweede Kamer laten weten dat hij bereid is om mestverwerkingsplicht per 1 januari 2013 ook overdraagbaar te maken. “We zijn nu aan het stoeien met de sector over de manier waarop wij die praktisch handhaafbaar en zonder al te veel administratief gedoe mogelijk kunnen maken”, zei Bleker in de Kamer. Hij verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.